همحس

♡حتی اگر..♡ ♡یک قدم..♡ ♡مانده باشد تا بهشت..♡ ♡ تو ♥ صدایم کنی..♡ ... بیشتر

همحس
گوناگون
۱۰۴,۳۳۰ پست
۶۲۵ مشترک
۴۲۸ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۸
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۷
بازنشر کرده است.
دنیای عجیبی است،
اشک میریزم و مینویسم به یاد خنده هامان،
به یاد روز هایی که با تو گذشت...
مینویسم به خاطر تمام قهقهه هایی که امروز به یادشان زار میزنم...
-چه کوتاه است فاصله ی میان -بودن-و-رفتن-
(تو)میروی و (من )میمانم...
من میمانم و خاطراتت. . .
کجا میروی رفیق؟ ؟...
____قلبم♡ به بودنت عادت کرده است. . .
رد پای خاطراتت قلبم♡ را می سوزاند•••
و امروز؛
برای ابد°°°
مفهوم 《نبودنت》روی قلبم♡سنگینی میکند...
♡دوستت دارم♡
برای/ابد...

«کنارم باش»
تا سلسله ی دلدادگی را
ابدی کنیم..............!!!!

500x622_1539228241052897.jpg

فرقی نمیکند
مرد...........
هر چقد جدی و مغرور
هر چقد دیکتاتور و اخمو
بلاخره یه روزی یه جایی
تمام مردانگی اش را
در برابر چشمان یک زن میبازد.................!!!

500x625_1539578501567516.jpg
بازنشر کرده است.
وقتی که راه رفتن سخت میشود آدمهای سخت شروع به راه رفتن میکنند
بازنشر کرده است.
درد آنجاست؛
در میان پارگی لباس یک زن،
مردم فقط برهنگی او را می‌بینند
و نه فقرش را...
بازنشر کرده است.

به سرم زده امشب بیقراری هایم را
بسپارم به دست باد
دلتنگی هایم را به آب
و غصه هایم را به آسمان ...
به این امید که باد
حال نزارم را به تو برساند
آب پاک کند رد هرچه که دلتنگیست
و آسمان به جای تو در آغوشم بگیرد
و بعد کوله بار غم هایم که سبک شد
به اندازه ی یک قرن دلتنگی و بیداری بخوابم !

500x499_1539641539979346.jpg
بازنشر کرده است.

تورا برای لبخند تلخ لحظه ها
پرواز شیرین خاطره ها دوست می‌دارم
تورا به اندازه‌ی همه‌ی کسانی که نخواهم دید دوست می‌دارم
اندازه قطرات باران، اندازه‌ی ستاره های آسمان دوست می‌دارم
تو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می‌دارم

500x473_1539641236029803.jpg
بازنشر کرده است.

امشب نه می خواهم برایت از آسمان خورشید بیاورم
نه می خواهم ستاره ها را برایت بچینم
و نه می خواهم به شهر آرزوها و رؤیاها بروم
فقط ساده و با صداقت
همراه با شاهدی صادق
از اعماق جانی سوخته
با چشمانی بارانی
می خواهم بگویم دوستت دارم

بازنشر کرده است.

عاشق که شدید و از قضا عشقتان کنارتان نبود، مواظب خودتان باشید!
عاشقی کردن با فاصله خیلی دشوار است!
وقتی کنارتان نیست که نازتان را بکشد! که اشکتان را پاک کند!
که باعث خنده‌ی تان بشود! باید مواظب خودتان باشید!
وقتی کنارتان نیست که دستتان را گرفته و کل شهر را با شما بگردد ؛مواظب خودتان باشید! نگذارید کسی نگاهتان را تماشا کند!
مواظب خودتان باشید که ‌کسی چپ نگاهتان نکند! که کسی عاشقتان نشود! که مبادا خواستگاری برایتان بیاید!
به این شکل عاشقی کردن کار مردان قوی است و بس! ربطی هم به جنسیت ندارد!

بازنشر کرده است.

وقت هایی که ناراحتم انگار آن کودک پنج ساله ی درونم، از دستم فرار میکند ،من را تسخیر میکند و کار های عجیب و غریب میکند.
لجبازی میکند ،پا میکوبد زمین را
بلند بلند گریه میکند، جیغ میکشد، مردم را از خودش میرنجاند و همه را از دور خودش میپراکند
کاری میکند که مردم میگویند : دختره را نگاه کن انگار دیوانه شده!!
کودک پنج ساله ام؟ میشود کمی با من مدارا کنی؟ قول میدهم دیگر تورا دست هرکسی نسپارم! کودکم تحمل کن تمام میشود این روز ها...
و ای کاش میشد وقت های ناراحتیم روی پیشانیم بنویسم : با من مثل یک کودک پنج ساله رفتار کنید!

بازنشر کرده است.
‍ لعنت به ردِّ درد هایی ک از جای جای استخوان هایت می‌گذرد و آخر سر بغض می‌شود درون گلویت...
برای درد های جا مانده در سینه
شب ، آغوش محکمی نیست
بس است دیگر !
تنها بمان با خاطره کسی که
آمده بود ؛ نماند ...