مُـحـَمّـدحُـسَیـن

دل به جان آمد زِ دوری بعد از این ما و صبوری .. یا به ناکامی بمیـرم یا که دلبر دَر بـَر آید .. درباره »

پروفایل این کاربر خصوصی است.

مشاهده‌ی پروفایل توسط دنبال‌کنندگان مقدور می‌باشد.