pkhhkgx
۲۶ دنبال‌کننده
۴ پسند

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
و ۱۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
سـرخـیـابـان رسـیـدم را دیـدم.
بـسـیـار ومـرتـب
بـهـم گـفـت مـیـشـه مـنـو بـبـری اون خـیـابـان؟
بـهـش گـفـتـم بـی مـزه ای...
دوبـاره بـهـم گـفـت...بـهـش گـفـتـم انـقـدر درنـیـار
اون طـرف رفـتـم ولـی اون پـسـرهـمـون طـرف بـود.
دیـدم یـکـی دسـتـشـو گـرفـت وامـد ایـن خـیـابـان...
سـوار شـد.
مـنـم سـوار هـمـون شـدم.
کـنـار نـشـسـتـیـم.
دســت تــوی کــرد و گــفــت ایـن پـول چـقـدره؟
ی نـگـاه بـهـش کـردم دیـدم اسـت.
دیـگـه نـمـی تـونـسـتـم هـیـچ حـرفـی بـزنـم وکـاری بـدم.
و اون تـکرار مـی کـرد ومـن هـنـوز تـوی شـک بـودم.
حـرف خـصـوصـی:
چـنـدبـار تـاحـالـا زمـیـن؟
چـنـدبـار از خـواب بـیـداری شـدی وگـفتـی امـروز مـی بـیـنـم؟
چـنـدبـار امـیـد داد کـه دوبـاره مـی بـیـنـی؟
چـنـدبـارارزو کـردی یـک بـار صـورت بـبـیـنـی؟
راسـتـی ادم مـثـل مـن دیـدی کـه گـوش بـه حـرفـت نـداده انـد؟
23مـهـر روزجـهـانـی (عـصـای سـفـیـد) گـرامـی بـاد
بـعـدی:
1-سـه شـدیـم.
2-عـجـب دسـتـی دادیـم.
3-اربـعـیـن/بـانـوی صـبـر حـالـتـان اسـت؟
4-ضـمـن قـبـولـی عـزاداری هـا راسـتـی از چـه خـبـر؟
5-یـاصـاحـب الـزمـان فـرامـوش نـکـرده ایـم.
6- هـدیـه بـلـوک13 بـه هـمـه شـمـا عـزیـزان
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
2-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
3-درمـسـابـقـه فـسـتـیـوال شـرکـت کـنـیـد
لینک
4-رتـبـه بـلـوک 13 رامـشاهـده کـنـیـد
لینک
5-مـنـتـظـرخـبـرهای مـا بـاشـیـد
از گـروه خـودنـویـس
مشاهده ۲۴ دیدگاه دیگر ...
 • mahsa

  سلام علی آقا
  کم سعادتی من بوده . شرمنده نکنید
  بزرگوارید ممنونم
  ان شاالله با همت بچه ها و حمایت شما...

 • ali68

  سلام وارادت خواهش می کنم : )
  به امید حضور پررنگ تر

و ۱۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
وقتـی کہ بآشـی
شمـارِش زِندِگیـت از شروع میشہ
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـزده
پـس بآیـد بگـم :
√√ مـونده تآ تشکیـل اِجتِمآع بلـوکـیان
√√ مـونده تآ روزعـاشقـی
√√ مـونده تآ تجـدید خآطـره ، تآ پیـداکـردن هـم دیگہ
√√ مـونده تآ تــولـد خونـہ دوممـون
√√ تآ سآلگـی
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـزده
یعنـی :
کنـی بـرای و
خبـر هآی یکـی یکـی دآرن میفتـن ..
رتبِہِ زیـر ببینمـت
لینک
[ ali68 ] . [ FOTROS ] ممنـون ..
ممنـون بـرای همہ و ای کِہ خرج کردید ..
ممنـون کہ بـرامـون رغـم زدید ..
ممنـون کہ و و ..
◀ ممنـون از شمآ هآ
کِہ [ ]رو نگہ داشتید
◗قَلب هآیِ پـر از شآدی ◖
[ ]
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
مشاهده ۲۲ دیدگاه دیگر ...
و ۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
+خـَبَر خوش+
[]
تـوی
بهتـریـن خبـر بـعد از مدتهـا میـتونه سـایت بـاشـه
کـه امـروز شاهـد بـلوکُ رتبـه بودیـم
بـا یه []
لینک
√√امـیدوارم ایـن اتـفاق های
همچـنان داشتـه بـاشـهُ و به رتـبه های برسـیم
:
1.دوستـانی که تمـایل دارند نصب کنند و بگیـرد
لینک
2.ممـنونم از همـه شمـا عزیزان کـه هستیـدُ
بـا بهـمون انـرژی میدیـد
√منـتظـر باشـید
[]
◀◀ ▶▶
مشاهده ۳۳ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
سَلآم × محمدکاظم × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪
مشاهده ۵ دیدگاه دیگر ...
 • FOTROS

  سَلآم بـِه جَمـع كوچيـكـ وَلـي بآ صَفآي بــلــوكــِ 13 خيـلي خوشـومـَديـ
  اگـه مـُشكِلي دآشتـين دَر خِدمَتـِتونـَم
  لینک

 • میـــنا

  .,~,.~.,~,.~.,~,.~.,~,.~.,~,.~.,~,.~.,~,.~.,~,.
  +[ سَلآمـ ]+
  √√حٌضورتِـوלּ دَر ☼" "☼ رو بِہِ فْآلِ نیـْک میْگیْریْمـ
  ◗گآمـ هآیتـآלּ گِـرآمے◖
  +[ لینک ]+
  .,~,.~.,~,.~.,~,.~.,~,.~.,~,.~.,~,.~.,~,.~.,~,.

بازنشر کرده است.
دوستای خوبم شبتون حسینی
خدانگهدارتون
بازنشر کرده است.

خاطرات و رؤیاها هم عصبانیت می‌کنه. می‌دونستی کلمه "trauma" از یک کلمه یونانی به معنی «درد» گرفته شده؟ و می‌دونستی این کلمه به آلمانی یعنی «رؤیا»؟ درد میتونه از انسان یک هیولا بسازه و تو درد کشیدی مارشال...
Shutter Island - 2010
بازنشر کرده است.

با همین سن فهمیده ام که مردم وقتی میخواهند بگویند یک نفر خر و بی عرضه است، میگویند "چه آدم ِ خوبی است"
عروسک فرنگی/ آلبا دسس پدس
بازنشر کرده است.

«همه بچه‌ها به جز یکی، بزرگ می‌شوند.»
(«پیتر پن» نوشته جی. ام. بری / 1911)
بازنشر کرده است.

گریه نکن. زندگی همینه. آدما غم و اندوه رو به خوشی و رنج و عذاب رو به آرامش ترجیح میدن!
اونایی که تو قلعه هستن رو ببین. دارن از درد و خونریزی لذت میبرن! دارن آدم کشی رو جشن میگیرن!
آشوب/آ[!]ا کوروساوا