ایمان
۴۸۳ پست
۱۱۲ دنبال‌کننده
۳,۹۵۹ امتیاز
۳۹ پسند
۱۳۷۳/۰۷/۲۸
دین اسلام

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
همیـטּ حوالے ڪسایے هستنـב ڪـہ تا בیروز مے گفتنـב
بـבوטּ تو حتے نفس هـܢܢ نمے توانـܢܢ بڪشـܢܢ
امروز آغوش בیگرے نفس نفس میزنـטּ
لینک
مشاهده ۱ دیدگاه دیگر ...
ما نسلى هستیم
که در کودکى براى تنبیه مان
خودکار بین انگشتمان مى گذاشتند…
و در بزرگ سالى
خود براى تنبیه مان
سیگار بین انگشتمان مى گذاریم …
لینک
ﻭﻗﺘــــﯽ ﺷﯿــــﺮﺍ ﺷـــﺪﻥ ﭘﺎﮐﺘــــﯽ ...
ﭘﻠﻨﮕــــﺎ ﺷــــﺪﻥ ﺻﻮﺭﺗـــﯽ ﺣــﻖ ﺑــــﺪﯾــﻦ ...
ﻋــﺸـﻘـــﺎ ﻫــﻢ ﻣﯿﺸـــﻦ ﺳﺎﻋﺘــــــﯽ ..
لینک
مُهِم نیس ڪِے میایو ڪِے میرے Ψ
Ψ مُهِم اینـہ ڪـہ وقتے هستے دَربارَت چیا گُفتـہ میشـہ Ψ
لینک
دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت...
کاش همه این را مى فهمیدند
لینک
وق‍ــــــــــــــــــــتے از کــــــــــسے مــــــــــتنــــــــــــــــــــفر میــــــــــــــــــــشم⇨✖
✖⇦کــــــــــاريــــــــــش نــــــــــدارـــــم⇨✖
★↻فــــــــــقــــــــــط↻★
✖⇦انقــــــــــدرے بہــــــــــش محــــــــــبــــــــــت میــــــــــکنــــــــــم⇨✖
★↻کــــــــــہ↻★
✖⇦هیــــــــــچوقــــــــــت نتــــــــــونــــــــــہ⇨✖
★↻اَز پــــــــــیشــــــــــ‌م جُــــــــــــــــــــم بُــــــــــخــــــــــوره↻★
✖⇦بــــــــــعــــــــــد⇨✖
★↻یــــــــــــــــــــہــــــــــویے↻★
✖⇦بــــــــــے هــــــــــوا⇨✖
★↻جــــــــــورے تنــــــــــہــــــــــاــــــــــش میــــــــــذارـــــم↻★
✖⇦کــــــــــہ نــــــــــفــــــــــہــــــــــمہ⇨✖
★↻از کجــــــــــــــــــــا خــــــــــوردہ↻★
❤آـخ آـخ ایــــــــــن ورژنِ جــــــــــدیــــــــــدمــــــــــه ❤
❤خیــــــــــلــــــــــے مــــــــــیــــــــــخــــــــــ‌وامــــــــــش❤
لینک
⇝ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ⇜
✔ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ✔
⚅ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ.⚅
لینک
بازنشر کرده است.
به سهراب بگویید:
عشـق دیگر"تپش قلبها"نیست
صـدای"فنر تخت ها"ست...!!!!
لینک
بازنشر کرده است.
مغرورم؟؟؟
عشقم میکشه!! تنهام؟؟
به خودم مربوطه! ازبعضی ها متنفرم؟؟؟
خودشون خواستن!!! بعضی هاروفراموش کردم؟؟
حافظه خودمه! مثل بچه هام؟؟دوس دارم! لجبازم؟؟؟
به شما ربطی نداره! سنگدلم؟چه بهتر! ازمن خوشت نمیاد؟؟
فداسرم مگه مجبورت کردم! قابل تحمل نیستم؟؟اجباری به تحملم نیست! باهام حال نمیکنی؟؟
هرررررررری.
لینک
بازنشر کرده است.
مــیـــدونــسـتــیـد ؟؟؟
چـــــرا خـــیـــلی از← مـــا →هـــا تــنــهــایــیــم ؟؟؟
چــــــون
حـــوصــــلــه ی✘ اســــبـــاب بـــازى✘شـــُدن
و♛ نـــداریـــم♛
♚♚شــــــَخـــــــــــصــــــــیــــّـــــت♚♚
داریـــــــــم ✔✔
لینک
بازنشر کرده است.
تو مثله o+ هستی عزیزم......
میتونی به همه ....
لینک