جورواجور
۳ پست
۳۰,۹۷۴ امتیاز
۱۳ پسند
مرد، مجرد
ليسانس
وب مستر
دین اسلام
ايران، البرز
سربازی رفته ام
سیگار نميکشم
jooorvajoor.ir

تصاویر اخیر

جورواجور
۳ پست
۳۰,۹۷۴ امتیاز
۱۳ پسند
مرد، مجرد
ليسانس
وب مستر
دین اسلام
ايران، البرز
سربازی رفته ام
سیگار نميکشم
jooorvajoor.ir

تاریخ عضویت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
آخرین ورود: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ / ساعت ۱۹:۵۰