×کافه ادبیات×

بِه تو اَزتو می نویسَم به تو اِی همیشه دریآد شعر،داستانک،جملا ... بیشتر

×کافه ادبیات×
۱۹۵ پست
۱۸۷ مشترک
۵۹ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۴۰
مبنای تعداد هوادار رتبه ۶۳
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴۰
کاش می شد ...
تمام داستان های دنیا را
از دهان تو بشنوم !
تمام عاشقانه های دنیا را
تو برایم تکرار کنی !
اصلا هر چه تو بگویی زیباست !
می دانی
کاش می توانستم
با تمام وجود
صدایت را در آغوش بگیرم !
می توانم تو را " مال خودم " صدا کنم ؟
آن وقت
من اسمم را فراموش میکنم
و تو هم می توانی مرا
" مال خودم " صدا کنی !
حرفی برای گفتن اگر بود
دیوارها سکوت نمیکردند ...
بازنشر کرده است.
سوزش چشم من
از لذت "زیبایی توست"
خیره بر تو شده ام
پلک زدن یادم رفت
بازنشر کرده است.
وَ تُـــو
هَــرجــآ
و هَــر کُجــآی جَهـآن کــ بآشی
بـآز بــه رویــآهـآی مَــن
بـآز خــوآهی گشتــ ..!
پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!
بازنشر کرده است.

☘ ☘ ☘
وقتی نــــــــاامیدم
شعــر می نویسم
خوشحـالـ که باشم
شعـرها نوشته می‌شوند
در من
کی‌ام من
اگر ننویسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــکافهـــــــــادبیاتـــــــــــــــــــــــــــ

ترجمه از مصطفا صمدی

بازنشر کرده است.
همه ی من ....
همه ی او شد....
بازنشر کرده است.
بارانی که در دور میبارد
برای من.
برای تو
خیس خیال یادهاست..
که نت به نت..
نوازش ها دارد
(حمید)
گاهی میان خلوت جمع
یا در انزوای خویش
موسیقی نگاه تو را گوش می‌کنم
وز شوق این محال
که دستم به دست توست
من جای راه رفتن پرواز می‌کنم ...! .