×کافه ادبیات×

بِه تو اَزتو می نویسَم به تو اِی همیشه دریآد شعر،داستانک،جملا ... بیشتر

×کافه ادبیات×
۱۵۳ پست
۱۳۷ مشترک
۵۰ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۵۵
مبنای تعداد هوادار رتبه ۶۹
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴۸

یـــادِ تـــُو مـی وَزَد

وَلـــی بـی خَـــبَـرم
زِ جــــایِ تُـــــــو . . .

tanhaei2015-9.jpg

ما در ره عشق تو اسيران بلاييم
كس نيست چنين عاشق بيچاره كه ماييم
بر ما نظري كن كه در اين شهر غريبيم
بر ما كرمي كن كه در اين شهر گداييم
زهدي نه كه در گنج مناجات نشينيم
وجدي نه كه بر گرد خرابات برآييم
نه اهل صلاحيم و نه مستان خرابيم
اينجا نه و آنجا نه چه قوميم و كجاييم
حلاج وشانيم كه از دار نترسيم
مجنون صفتانيم كه در عشق خداييم
ترسيدن ما چون كه هم از بيم بلا بود
اكنون زچه ترسيم كه در عين بلاييم
ما را به تو سري است كه كس محرم آن نيست
گر سر برود سر تو با كس نگشاييم
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بردار ز رخ پرده كه مشتاق لقاييم

12917988_547654968747476_1295791697_n.jpg
بازنشر کرده است.

حافظ :
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
صائب در جواب حافظ :
هر آن کس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
شهریار در جواب هر دو :
هر آن کس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دل ها را
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
امیر نظام گروسی در جواب حافظ :
اگر آن کرد گروسی بدست آرد دل ما را
بدو بخشم تن و جان و سرو پا را
جوانمردی به آن باشد که ملک خویشتن بخشی
نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را

دکتر انوشه در جواب امیر نظام گروسی :
اگر آن مهرخ تهران بدست ارد دل ما را
به لبخند ترش بخشم تمام روح و معنا را

سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن مه لقای ما که شور افکنده دنیا را

رند تبریزی هم در پاسخ حافظ ، صائب و شهریار :
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
بهایش هم بباید او ببخشد کل دنیا را

مگر من مغز خر خوردم در این آشفته بازاری
که او دل را بدست آرد، ببخشم من بخارا را

نه چون صائب ببخشم من سر و دست و تن و پا را
نه من آن شهریارانم ببخشم روح و اجزا را

که این دل در وجود ما خدا دارد که می ارزد
هزاران ترک شیراز و هزاران عشق زیبا را

ولی گر ترک شیرازی دهد دل را بدست ما
در آن دم نیز شاید ما ببخشیمش بخارا را

...

tmp_28499-IMG_20170318_225957835218954.jpg

،،

tmp_28499-IMG_20170319_181658-1497034807.jpg

سکوت..حرمت..

aks-nevshte (1).jpg

هیچ کس
در هیچ جای زمین
بقچه ای همراهش نیست
که برایمان حالِ خوب بیاورد ..
شاد شاد باشیم
و حال خوبمان را در انحصار بودن ها نکنیم....
www.shadeshad.com

بازنشر کرده است.

زنده باد ایرونی جماعت

thumb_HamMihan-201519867816083372361462273823.8972.jpg

عـــــشــــق ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن اﺳﺖ… ﮔﻮش ﮐﺮدن ﻧﻴﺴﺖ درک ﮐﺮدن اﺳﺖ… دﻳﺪن ﻧﻴﺴﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدن اﺳﺖ… ﺟﺎ زدن و ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻴﺪن ﻧﻴﺴﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن و اداﻣﻪ دادن اﺳﺖ… حتی تـــــنـــهـــا

ته قصه ی همه ی دخترای الان شده این شاهزاده همراه با بابای پولدار
ته قصه ی پسراهم شده /اونومیبینی پولدار شده مگه نگفتم برات دزد . اصلا ادم درستی نیست و........................
درست نمیگم ؟؟؟؟؟؟؟