..خطـ خطيـ هايـ خاصـ..

×اینجایِه گُروه خآص وا3 بَچه باحالاس××نَه اونایی کـــ_ِه با لآس پَرچَ ... بیشتر

..خطـ خطيـ هايـ خاصـ..
۱۸۷ پست
۱۷۷ مشترک
۴۹ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۴۴
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷۶
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴۵
+ چـیزیـ شـُدِه‍ دُکـتُر [؟]
- یِـ بیـمآریـِ نآشِـنآ‍ختَـسـ ، کـآری‍ اَز دسـتـِ مـآ بَـر نـِمیآد [!]
+ یَنـیـ ‍چیـ [؟]
- قَـلبِتـْـْ اَز کـآر اُفتـآده‍ ...
+ ‍خُبــ [؟]
- اَمـآ نَـفَسـٰـٰ میـکِشیـ [!] #
...
مشاهده ۱۰ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
.
بازنشر کرده است.
.
بازنشر کرده است.
.
بازنشر کرده است.
...
بازنشر کرده است.
باز باران ، بی طراوت ، کو ترانه؟! سوگواری ست ،رنگ غصه ، خیسی غم ،
می خورد بر بام خانه ، طعم ماتم . یاد می آرم که غصه ، قصه را می کرد
کابوس ، بوسه
می زد بر دو چشمم گریه با لبهای خیسش.
می دویدم، می دویدم ، توی جنگل های پوچی ، زیر باران مدیحه ، رو به
خورشید ترانه ،
رو به سوی شادکامی .
می دویدم ، می دویدم ، هر چه دیدم غم فزا بود ، غصه ها و گریه ها بود ،
بانگ شادی پس کجا بود؟
این که می بارد به دنیا ، نیست باران ، نیست باران ، گریه ی پروردگار
است،
اشک می ریزد برایم.
می پریدم از سر غم ، می دویدم مثل مجنون ، با دو پایی مانده بر ره
از کنار برکه ی خون.
باز باران ، بی کبوتر ، بوف شومی سایه گستر ، باز جادو ، باز وحشت ،
بی ترانه ، بی حقیقت ، کو ترانه؟! کو حقیقت؟
بازنشر کرده است.
دق کردم ,,,,,,,
پشت خنده های تلخی که هیچ گاه کسی به آن شک هم نکرد!!!
بازنشر کرده است.
مغرور نبودم، فقط نیازی به حرف زدن با هرکسی نمیدیدم…
بازنشر کرده است.
در همین حوالی کسانی هستند که
تا دیروز میگفتند بدون تو نفس هم نمی توانند بکشند…
اما حالا در آغوش دیگری نفس نفس می زنند…
.