علی باقری ♥ ♥ ♥مدیرارشد همحس♥ ♥ ♥
علی باقری ♥ ♥ ♥مدیرارشد همحس♥ ♥ ♥
در آینه
از نسل شعله و غزل انگاشتم تو را

عشق تو، سهم هستی من بود در ازل
با شوق برگزیدم و برداشتم تو را

قرآن و آب و آینه بود و من و غزل
بی آفتاب و گل، که نمی‌داشتم تو را

یک قاب، روی آینه چشم انتظار بود
با خود، میان طاقچه بگذاشتم تو را

تا ایمن از گزند زمستان بدارمت
در باغ سبز کودکی‌ام، کاشتم تو را

تا بشکفی و یخ نزنی، نشکنی چو من
در عطر آفتاب، نگه داشتم تو را

هر جامه‌ای که یاد تو پوشید، تا هنوز
در کوله‌بار خاطره انباشتم تو را

اینک نشسته بر سر من، برف آشتی...
با پرچم سفید، بر افراشتم تو را
500x332_1498292293736934.jpg
امضا: در نهایت قلبــــم خواهی ماند
دیدگاه · 1 دقیقه قبل در همحس · ش: 1309354000 ·
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
تنهــا نیستم
ولی میان این همه شلوغی،
باز هم احساس تنهایـــی میکنم
و این است درد مـــن . . .
دیدگاه · 2 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353999 ·
علی باقری ♥ ♥ ♥مدیرارشد همحس♥ ♥ ♥
علی باقری ♥ ♥ ♥مدیرارشد همحس♥ ♥ ♥
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ … ﻭ ﻧﭙﺮﺱ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﻡ ﺩﺭﻧﮓ ﻧﮑﻦ
ﻭ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺱ ﻧﺪﻩ
ﺑﯽﺷِﮑﻮﻩ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ
ﻧﯿﺎﻡ ﮔﻼﯾﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﺍﺯِ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺭﻭﺩ؟
ﺩﺭﯾﺎ ﻭ ﺑﻨﺪﺭﻡ ﺑﺎﺵ
ﻭﻃﻨﻢ ﻭَ ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎﻫﻢ
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺗﻮﻓﺎﻧﻢ ﺑﺎﺵ
ﻧﺮﻣﯽ ﻭ ﺗُﻨﺪﯼﺍﻡ …
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ … ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﯿﻮﻩ
ﻭ ﭼﻮﻥ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﮑﺮﺭ ﻧﺸﻮ
ﺑﯿﺰﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ … ﻭ ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﯽﺻﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻭ ﺁﺭﯼ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﮔﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺕ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ … ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺳﺮﮐﻮﺏ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺷﻬﺮِ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﮒﻣﺎﻥ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺗﻌﺼﺐﻫﺎ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﯿﺪﻭﺑﻨﺪﻫﺎﺵ
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ … ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻣﺎﻥ
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﺩ
ﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ
500x794_1498253766465993.jpg
امضا: در نهایت قلبــــم خواهی ماند
دیدگاه · 2 دقیقه قبل در همحس · ش: 1309353998 ·
Rozz
Rozz
.
اشعار-خیاممتن-های-عاشقانهاشعار-زیبااشعار-پند-آمیز-7.jpg
دیدگاه · 3 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353997 ·
علی باقری ♥ ♥ ♥مدیرارشد همحس♥ ♥ ♥
علی باقری ♥ ♥ ♥مدیرارشد همحس♥ ♥ ♥
"تقدیم"
به "کسی" که
"نمیدونه"؟؟
واسه "اونه"
که "پست" میزارم
"سهم"
"من" از “تـــــــــــو”
"عشق" نیستــــــــــــــ
"ذوق" نیستـــــــــــــــــــــــــــــ
"اشتیاق" نیستــــــ
همان "دلتنگی"
بی "پایانی"
است که
"روزهــــــــــــــا"
"دیوانــــــــه ام" می کند
"شبها"
"حیرانم"!!
"دیشب" هم "گذشت"
"صبح شد"
"تو"
در "خواب"
ولی "من"
بدون "خواب"
باز هم
"ناامید" نیستم
مثلِ "همیشه"
برای "تو"
"می نویسم..
500x403_1498292406166948.jpg
امضا: در نهایت قلبــــم خواهی ماند
دیدگاه · 3 دقیقه قبل در همحس · ش: 1309353996 ·
ضرب المثل
ضرب المثل

حسِ قشنگی ست
که عاشق دارد
دیدگاه · 4 دقیقه قبل در رقص ِ وٰا.. · ش: 1309353995 ·
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
تنهایـــی هایم را هم هدفمند کنند ، راحت میشوم !
این روزها زیــاد به چشم می آیند . . !
.
دیدگاه · 4 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353994 ·
Rozz
Rozz
.
thumb_HamMihan-2017656814214949891490646802.0194.png
دیدگاه · 5 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353993 ·
ضرب المثل
ضرب المثل
فردا پس فرداست
که فرهاد استعفا دهد
شیرین کناره گیری !
" من و تو "
نسخه یِ جدیدِ عشقیم ...

دیدگاه · 6 دقیقه قبل در رقص ِ وٰا.. · ش: 1309353992 ·
Rozz
Rozz
.
دلم-گرفته-8.jpg
دیدگاه · 7 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353991 ·
ضرب المثل
ضرب المثل
می‌خندم اما خسته ام؛
چون نزد یک سرباز
معنای پا کوبیدن اصل پایکوبی نیست...
---
«حسین میرقاسمی»
دیدگاه · 8 دقیقه قبل در رقص ِ وٰا.. · ش: 1309353990 ·
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
عشق یک مرد را از حرف هایش نه

از رفتارش باید فهمید

عشق یک زن را هم میتوان ...

چه میگویم من ...

زن که عاشق نمی شود

دیوانه میشود
دیدگاه · 9 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353989 ·
Rozz
Rozz
دیکتــــه روزگار
نبودنت را برایم دیـکتــــــه می کنــــد

و نـُمره من
بـاز می شود . . . صــفــــــــر
هنــــــوز . . .
نـبودنـت را . . . یـاد نگرفتــــه ام
دیدگاه · 9 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353988 ·
ضرب المثل
ضرب المثل
-نام و ‌نام خانوادگی؟!
+ مــنِ او
دیدگاه · 11 دقیقه قبل در رقص ِ وٰا.. · ش: 1309353987 ·
yalda
yalda
بچه ها یه سوال؟؟
همتون دارین تند تند کپی پیس میکنین کسی هست بخونه متناتونو یا مهم نیس خونده بشه؟؟
4 دیدگاه · 11 دقیقه قبل · ش: 1309353986 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

نمایش زنده

صفحه‌ای که در حال مشاهده‌ی آن هستید، آخرین ارسالها را بدون وقفه و بصورت اتوماتیک نمایش میدهد. همچنین شما میتوانید آخرین ارسالها را از فیلتر "همه" در داشبورد مشاهده نمایید.

نسخه‌ی موبایل ببینید » http://boloke13.com/m

آخرین آنلاین‌ها