❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
دانشمندان، تشنه آموختن اند.
دیدگاه غیرفعال · 17 ثانیه قبل در My Love S.. · ش: 1309044525 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
شرافت مؤمن در شب زنده داری و عزت او در بی نیازی از دیگران است.
دیدگاه غیرفعال · 48 ثانیه قبل در My Love S.. · ش: 1309044524 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
دانش بجویید گرچه به چین باشد.
دیدگاه غیرفعال · 1 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044523 ·
んԾㄎㄎ乇ノ刀
んԾㄎㄎ乇ノ刀
رها کردی چرا دست دلم را؟ / به خاک و خون کشیدی حاصلم را

مرا تو می‌کشی صدبار در روز / ولی من دوست دارم قاتلم را . . .
دیدگاه · 1 دقیقه قبل در ازاون خوبا · ش: 1309044522 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
از گهواره تا گور دانشجو باشید.
دیدگاه غیرفعال · 1 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044521 ·
んԾㄎㄎ乇ノ刀
んԾㄎㄎ乇ノ刀
به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟ / عروس این چمن بودی چه می‌شد؟

چرا چون باد رفتی از کنارم؟ / همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟
دیدگاه · 1 دقیقه قبل در ازاون خوبا · ش: 1309044520 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
فقری سخت تر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی والاتر از تفکر نیست.
دیدگاه غیرفعال · 2 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044519 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
دانش جویی بر هر مسلمانی واجب است.
دیدگاه غیرفعال · 2 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044518 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
مردم مانند دانه های شانه، با هم برابرند.
دیدگاه غیرفعال · 3 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044517 ·
んԾㄎㄎ乇ノ刀
んԾㄎㄎ乇ノ刀
همیشه می گفتند ترک عادت موجب مرض است

اما اینبار موجب مرگ میشود ترک عادتِ با تو بودن . . .
دیدگاه · 3 دقیقه قبل در ازاون خوبا · ش: 1309044516 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
مَثَل مؤمنان در دوستی و عُلقه به یکدیگر، مَثَل پیکری است که چون عضوی از آن به درد بیاید، باقی اعضا به تب و بی خوابی دچار می شوند.
دیدگاه غیرفعال · 3 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044515 ·
んԾㄎㄎ乇ノ刀
んԾㄎㄎ乇ノ刀
دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت مثل پل بود

نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟
دیدگاه · 4 دقیقه قبل در ازاون خوبا · ش: 1309044514 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
مؤمنان همچو اجزای یک بنا، همدیگر را نگاه می دارند.
دیدگاه غیرفعال · 4 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044513 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
مؤمن آسان انس می گیرد و مأنوس دیگران می شود.
دیدگاه غیرفعال · 5 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044512 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
راستی به دل آرامش می بخشد و از دروغ، شک و پشیمانی می زاید.
دیدگاه غیرفعال · 5 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044511 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

نمایش زنده

صفحه‌ای که در حال مشاهده‌ی آن هستید، آخرین ارسالها را بدون وقفه و بصورت اتوماتیک نمایش میدهد. همچنین شما میتوانید آخرین ارسالها را از فیلتر "همه" در داشبورد مشاهده نمایید.

نسخه‌ی موبایل ببینید » http://boloke13.com/m

آخرین آنلاین‌ها