میلاد
۲۷۶ پست
۱۱۱ دنبال‌کننده
۳۱,۷۰۷ امتیاز
۱۰ پسند

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
و ۱۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
عـیـد بـزرگ تـبـریـک وتـهـنـیـت بـاد.
سـلـام بـه شـمـا عـزیـزان وبـزرگـواران کـه هـمـیـشـه در حـال بـا مـا هـمـراه بـودیـد.
بـلـوک13 بـا یـک نـفـر بـزرگ نـشـد بـلـکـه بـا هـمـت و یـاری شـمـا عـزیـزان بـزرگ شـد.
از هـمـه شـمـا عـزیـزان کـه بـا وجـود شـبـکـه هـای و شـبـکه هـای اجـتـمـاعـی دیـگـر
بـلـوک13 را بـرای اشـتـراک انـتـخـاب کـردیـد مـمـنونـیـم.
حـرف خـصـوصـی:
از روزی کـه بـلـوک 13 شـروع به فـعـالـیـت کـرد وبـزرگـان زیـادی را دیـد وبـا حـمـایـت
ایـن بـزرگـان بـسـیـار خـوب وعـالـی داشـت.
عـزیـزان وبـزرگـانـی هـم الـان هـسـتـنـد کـه هـنـوز بـه بـلـوک13 لـطـف دارنـد کـه ازشـون .
یـکـی از اون دسـتـه از افـرادی بـود کـه کـمـک هـای شـایـسـتـه بـه بـلـوک13 داشـت
کـه اکـنـون در بـیـن کـاربـران نـیـسـت. بـرای ایـن بـزرگـوار هـم ارزوی وتـنـدرسـتـی داریـم.
واز هـمـه شـمـا عـزیـزان کـه در هـمـه بـه بـلـوک13 لـطـف داریـد مـمـنـونـم : )
پـسـت بـعـدی:
روزی کـه خـدا خـودش را کـرد.
:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2- از هـمـه عـزیـزانـی کـه درکـانـل بـلـوک 13 کـمـک کـردنـد مـمـنونـیـم.
3-بـه مـنـاسـبـت مبعث پیامبر مهربانی ها بـه هـمـه کـاربـران 1013 امـتـیـاز داده شـد.
4-به تــمام کــاربرانی کــه بــه اعــضای جــدید و امــدگویی مــی کــنند
بــه رســم و تــشویق 2013 امــتیاز داده شــد.
اســامی افــراد در مــی بــاشد.
5- امـوزش هـای سـایـت را از ایـن لیـنـک بـبنـیـد.
لینک
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
مشاهده ۳۴ دیدگاه دیگر ...
 • علی باقری

  سلام داداش علی و فطروس عزیز بنده صمیمانه از تمامی تلاش ها و زحماتی برای سایت مبذول می فرمایید سپاسگزارم

 • ali68

  سلام دوستان از حضور تک تک شما عزیزان ممنونم : )

بازنشر کرده است.
"زندگـــــی "
معنـــی پیچیده ای نــدارد !
همین که " تـــــو "♥ باشــی . . .
این ، تمـــــــام زندگی است ...!!
بازنشر کرده است.
و ۳ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
☼☆° ے °☆☼
⟪ریحانه‌های زنده زیر خاک⟫
⟪عیـد حیات،♡ ♡مبارک است⟫
⟪عیـد نـزول♡ ♡به احمد است⟫
در نهید که ♡ (ص) ♡است⟫
☼☆° ے °☆☼
√√آن شب، ♡ ♡ زمزمه داشت
و ♡ ♡ در تماشای بود و در طواف
که از خدا ♡ ♡به حرم پا نهاد که ♡ ♡ و
♡و♡ ت♡ را به شگفتی می نشاند.
√√او از سمت ♡ ♡ آمده بود و ♡
بر کردن به ♡ ♡ ازلی داشت.
بعد از او ♡ ♡ مذبح بود. او یاد داد که با های برائت،
های درون و برون را ♡ ♡ کنیم و ♡ ♡ را بیابیم.
او ها را به ضیافت ♡ ♡می برد
√√در سال روز♡ ♡هنوز هم شکوه آن خاطره،
جام# زیستنمان را سرشار می کند و♡ های
را در دلمان♡ ♡ می سازد.
☼☆° ے °☆☼
√√روز[
روز [ ]ناب،
روز [ ] و آیینه و[
را بر همه [ ]آفتاب،
شادباش
[]
::☼::☼:: ::☼::☼::
☼☆° ے °☆☼
مشاهده ۱۴ دیدگاه دیگر ...
 • ƲσOσOʝმƙ ツ یِــحِـسِ مُـبـهـمـــ ツ

  الّلـ ـهُمَّ صَـ ـلِّ عَلَـ ـے مُحَـ ـمَّدٍ وَآلِ مُـ ـحَمَّـ ـدٍ وَعَجِّـ ـلْ فَـ ـرَجَهُـ ـمْ . . .
  عید مبعث و آغاز ماه عزیز شعبان ب همتون تبریک

 • میـــنا

  سلآم ..
  ممنـون عزیزم این ایآم بر شما نیز تبریک
  الّلهُمَّ صَلِّ-عَلَے مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
سلام خدمت شمـآ عـزیزآن ..
√√ ،جـدیـد شـد و داره
کـم کـم بـه تن میکنه اونـم بـا تِـم رنـگ ..
ایـن رو هـم میتـونـیـد از :
⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓
1). تغیـیر [اطـلاع رسـان هـای بـلـوک ]از نـارنـجـی بـه
2). تغـیـیر اولـیه کـاربـرهـا
⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓⌓
کـنـید ..
√√امیـدوارم بـا شـما ایـن
همـچـنان رو بـه ،ادامـه داشتـه
تـا جـالـب تـر داشـتـه
:
1). مشکـل رفع شـد ..
میتـونید به کیـف پـولتـون رو کنید
[ لینک ]
2). هـآی در رآه است .. شکیبـآ بآشید
[]
::☼::☼:: ::☼::☼::
مشاهده ۵ دیدگاه دیگر ...
 • BαԋαDσɾ

  قربووووووون شما مینا خانوم

 • †حسین (مدیر گروه ز مثل زندگی‏‏ :-)‏

  خیلی جالبه‏!‏‏?‏ هروقت صحبت از رنگ آبی به میان میاد ولایت و تحدید و حرف مفت هم یا به دنبالش میاد و یا جلو جلو‏!‏‏!‏‏!‏‏?‏ (البته رابطه ولایت علی‏(‏ع‏)‏ رو با دوتای بقیه نفهمیدم‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏‏?‏؟

و ۱۹ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
حـدود 30 مـاه از فـعـالـیـت 13 گـذشـت...
عـده ای عـزیـز شـدنـد
عـده ای وبـزرگ شـدنـد
عـده ای بـزرگ وبـزرگوارتـر
ولـی عـده ای...
عـده ای کـه ازفـضـایـی مـجـازی اطـلـاعـات نـداشـتـنـد
عـده ای کـه از وحـرام خـدا خـبـر نـداشـتـنـد
عـده ای کـه دخـتـران وپـسـران را فـرض کـردنـد
خـلـاصـه بـگـم عـده ای در ایـن 30 مـاه بـاخـتـنـد وخـیـلـی بـاخـتـنـد...
حـرف خـصـوصـی:
از3 اسـفـنـد تـا 25 فـروردیـن چـهـار نـفـر از کـاربـران را بـه صـورت زیـر نـظـر گـرفـتـم
وامـار فـوق الـعـاده بـدسـتـم رسـیـد.خـوب کـه بـررسـی کـردیـم دیـدیم ایـن افـراد
بـا چـنـد نـفـر ازغـیـر هـمـجـنـس هـای خـودشـون هسـتـنـد.
خـواسـتـم بـگـم یـا بـرادر مـن اگـر قـصـد داشـتـی خـواهـر یـا بـرادر داشـتـه بـاشـی
یـک خـواهـر یـا یـک بـرادر هـم کـافـی بـود نـه 4 خـواهـر یـا
خـواسـتـم بـک از تـه دل دلـم بـراتـون
دلـم بـرای ومـادراتون سـوخـت.
تـوی یـک فـاجـعـه هـسـتـیـدبـه بـیـایـد.
خـواسـتـم بـگـم شـمـا هـا داریـد بـاخـودتـون مـیـکنـیـد؟
خـبـر از امـام زمـان (عـج) داری؟درمـجـازی بـرایـش چـه کـردی؟
خـبـر از فـرامـوش کـردن در بـیـن مـردم داری؟
خـبـر داری عـده ای از جـوانـان مـا در نـابـود شـدنـد؟
بـعـضـی از مـوقـعـه هـا خـوبـه از خـودمـون بـپـرسـیـم در
چـیـکـار مـیـکـنـیـم؟
چـیـکـار مـیـکـنـیـم؟
چـیـکـار مـیـکـنـیـم؟
پـسـت بـعـدی:
افـزونـه هـا و حـمـایـت عـزیـز
:
1-شـرایـط عـالـی بـرای کـاربـر وگـروه هـای رسـمـی ایـجـاد کـردیـم
لـیـنـک
لینک
2-بـرنـامـه ویـژه بـرای کـانـل تـلـگـرام بـلـوک13 داریـم.
در صـورتی که می تـوانـیـد کـمـک کـنـیـد بـه بـنـده پـیـام خـصـوصـی بـدهـیـد.
3-افـزونـه فـریـاد گـروه و پـروفـایـل هـم نـصـب شـد.
لـیـنـک
لینک
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
و ۱۳ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
سلام خدمت رفقاي
مخلصم
این ماه :
بهتـریـن عکـ ـس تـوی
شده از طَرفِ :
ƲσOσOʝმƙ ツ یِــحِـسِ مُـ ...
【“يـكي از بــهتـَرين هاي عُمرَم رو “】
تو اِمسآل گِرفتَم
كَسي كِه بآهآش خآطــِره دآرم
كِه هَمش بآهَم
【“ چـِقَد شِعر بَرام “】
فـَقط اِمسال اين بـود
چـِرا هـي ميكَرد نِميگــُفتـ
نــَه اَز بــود و نـَه از
خـيلي خَستِه بــود حآل نِداشتــ اَز بُلند بـِشه بشيــنه
【“ خــوابـيده بــود “】
【“خـيـلي بَراش تَنگ مـيشه هـَمـيشه “】
+ دآدآشم و بُزُرگَم سَر
:7:30 صبح
: 1395/01/01
◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐
:
1).عکس بـرای تآریـخ تآ بآشد
2). حتما بآشید
3).دوستآن دعـوت شده ، در پستـی در چآلـش شـرکت کنیـد
و به از دوستـآن بلـوکیتـون خطاب بزنید
4). پسـت ها همـگی در ارسـال شود .
لــینـک گروه : [ لینک ]
◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐
دَعوَت ميـكُنَم اَز خـوبـَم :
sadwf.__
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸شِکارچیـҲ̸ҳ̸Ҳ̸
ولگـرد BLOKE13
مُنتظر هستم
مشاهده ۱۶ دیدگاه دیگر ...
 • neda

  تو چشمای من که قشنگ میبینه که شکی نیس
  ولی خ قشنگه خدایش

 • FOTROS

  ممنونم سلامت باشيد

و ۳۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
خـوانـدن ایـن پـسـت اسـت.
سـال را بـا اغـاز کـردیـم.
بـاخـبـرشـدیـم در اوایـل نـو
عـاطـفـه خـانـوم ◀Atefeh▶
تـصـادف کـرده کـه بـا دعـای مـهـربـانـان عـزیـز
نـاظـر خـوبـمـون از بـیـمـارسـتـان شـده
وایـن روز هـا هـم داره امـاده مـیـشـه تـا بـا وبـاانـرژی دوبـاره انـلـایـن بـشه و بیاد
واز هـمـه شـمـا عـزیـزان بـخـاطر ایـنـکـه بـرای سـلـامـتـی اش کـردیـد ازتـون تـشـکر کـنـد.
حـرف خـصـوصـی:
عـاطـفـه خـانـوم بـگـم امـروز هـم دوبـاره هـمـه دور هـم جـمـع میــشـویم
وبـرای سـلـامـتـی خـودت وخـانـواده مـحـتـرم صـلـوات مـی گـیـرم.
عـاطـفـه خـواسـتـم بـگـم روزی کـه تـصـادف کـردی
عـلـاوه بـر ایـنـکـه مـا شـدیـم پـدر مـهـربـان هـم در اسـمـان نـاراحـت ونـگـران شـد.
عـاطـفـه خـانـوم خـواستـم بـگـم نـگـران سـال جـدید نـباش مـاهـم را تـحـویـل نـکردیـم
مـنـتـظـریـم تـا بـیـای و پـستـی را کـه بـگـذاری اون مـوقـعـه تـحـویـل سـال 1395 برای ما خواهد بود.
وحـرف ویـژه وخـاص
عـاطـفـه خـانـوم نـمـی دونـم بـگـم یـا نـه ولـی دل را بـه مـی زنـم ومـیـگـم
خـیـلـی تـعـجـب کـردم کـه عـده ای دوسـت داشـتـن بـیـان وخـبـر کـردنـد را بـدهـنــد
خـیـلـی کـردم کـسـانـی کـه ادعـای دوسـتـی بـاهـات داشـتـن ولـی دائـم بـد گـفـتـن
خـیـلـی تـعـجـب کـردم کـه 3 نـفـر از هـا کـه هـمیــشـه ازشـون تـعـریـف کـردی ولی
دائـم درحـال بـودند و با دروغ هـای بـاعـث نـگـرانـی هـمـه شـده بـودنـد.
خـیلـی تعـجـب کـردم کـه یـک چـقـدر مـی تـونـه بـد بـاشـه
خیـلـی تـعـجـب کـردم کـه یـک نـفـر چـقـدر مـی تـونـه بـاشـه
پـسـت بـعـدی:
مـطـالـعـه نـشـود.
:
1-بـرای سـلـامـتـی هـر مـقـداری کـه مـی تـوانـیـد صـلـوات بـفـرستـیـد.
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
مشاهده ۱۹۹ دیدگاه دیگر ...
 • ◀Atefeh▶

  کاش با خوبی واسه همه عزیزان تموم بشه

 • ąϻIя hasan..@

  انشـاالله آبـجی عاطفه با دعــا شمــا خــوبان