mahta
۳ پست
۱۹ پسند
زن، مجرد
۱۳۷۸/۰۴/۲۲
پيش دانشگاهي
دین اسلام
ايران، اصفهان
زندگی با خانواده
سیگار ميکشم

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.

لآبٌدْ حَــــــــــرف نَدارَم.؟.؟.؟
کـــــه
میـــــ خــــوان حرفــــــــــْ دَرآرَن.!.!.!

بازنشر کرده است.

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره
☜ بَچّه خُشگِل ☞
فاصِلَتو حِــــــــفظ كُن
✘ تا تيكه پــــــــاره نَشُدي ✘

بازنشر کرده است.

سَلآم × mahta × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪