✿مَـحـیـا✿

نه نام کَس به زَبانَم، نه در دِلَم هَوَسی زِ زندگیَم هَمین بَس که می کشَم نَفَسی #سیمین_بهبهانی درباره »

مشخصات

✿مَـحـیـا✿
45647 امتیاز
2658 پست
زن - مجرد
1375/09/21
دانشـجـو
اسلام
ايران - گلستان
با خانواده
معاف
نميکشم
هَر چـی کـه خـوبـه...
A7
1.72 - ۵۵

دنبال‌کنندگان

(278 کاربر)

بازدیدکننده

5341 کاربر

حرف دل ✿مَـحـیـا✿ :
_

✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
گـَر چه بَر پیکَرمان زَخم زیاد اَست وَلی
ما چو نَخلیم که تا سَر نَروَد جان نَدَهیم!
#(:

5 دیدگاه · 1396/01/13 - 21:26 در زَنـگــــ.. · ش: 1309205271 ·
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
او هَـرگـز نمی تـَوانِست كاملاً آسـوده خـاطـر باشَـد؛
چون بَرای آسودگی كامِل بايَد مُرد در زندگی هَميشه،
وَحشت وُجود دارَد...
دیدگاه · 1396/02/6 - 19:46 در زَنـگــــ.. · ش: 1309255638 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
، دارَد ‌های را تَهديد مى‌كُنَد...!

بد.jpg
دیدگاه · 1396/02/6 - 18:16 در زَنـگــــ.. · ش: 1309255466 ·
2 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
یک‌ بـار هَم
خودت را بزَن
به این راه...!

110.jpg
دیدگاه · 1396/02/6 - 18:08 در زَنـگــــ.. · ش: 1309255458 ·
2 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
سَلام (:
یه مُدت نسبَتاً کوتاه!
بَرای مَن بُلَند بود...
9 دیدگاه · 1396/01/31 - 20:56 در زَنـگــــ.. · ش: 1309244129 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
آواره یَعنی دوستَت دارَم
آوار کُن بَر مَن بودَنَت را❤

1491946705835310.jpg
دیدگاه · 1396/01/25 - 13:28 در زَنـگــــ.. · ش: 1309231660 ·
3 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
چه غُصّه ها که نَخوردَم زِ آشنایی تو
خُدا تو را به کَسی یا رَب آشنا نَکُنَد...

دیدگاه · 1396/01/25 - 13:01 در زَنـگــــ.. · ش: 1309231597 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿


۲۰۱۷۰۳۲۲_۱۷۱۸۵۸.jpg
دیدگاه · 1396/01/24 - 21:49 در زَنـگــــ.. · ش: 1309230277 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿

۲۰۱۷۰۳۲۲_۱۷۲۴۳۶.jpg
3 دیدگاه · 1396/01/24 - 21:42 در زَنـگــــ.. · ش: 1309230269 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
بیا قَدر هَمدیگر بِدانیم
که تا ناگَه زِ یِکدیگَر نَمانیم...

دیدگاه · 1396/01/24 - 20:34 در زَنـگــــ.. · ش: 1309230159 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
مَن هَنوز حالَم بَده یه دَردِ عَمیق
به قَلبَم زَده مَنو به دوریت عادَت
نَده که این دِل هَنوز وابَستَته...+
(: !
16 دیدگاه · 1396/01/24 - 20:05 در زَنـگــــ.. · ش: 1309230122 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
دو سالم بود هنوز راه رفتن نمیدانستم
که اولین را فتح کردم!
مرا کول کرده بود!


(:❤
429806178_210481.jpg
دیدگاه · 1396/01/22 - 15:08 در زَنـگــــ.. · ش: 1309225584 ·
2 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
کاش آدَم های دور و بَـرمـون مـثـل شَـب بـودن؛
آروم، بی صِدا، یِکرَنگ و مُهم تَر اَز هَمه پُر اَز آرامِش...


1 دیدگاه · 1396/01/17 - 00:55 · ش: 1309213384 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
و سَعادت مَگر هَمین نیست که آنقَدر بودنَت زیاد باشَــد
کـه حَواسم را پَرت کنـَد کـه غـَذا بسوزد شیـر سـَر بـِرود
چای سَـرد شـَود....؟

scc.jpg
دیدگاه · 1396/01/17 - 00:47 در زَنـگــــ.. · ش: 1309213368 ·
4 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
مادرم می خواست اّسمَمو بزاره لیلا وَلی بابام اِسمَمو گُذاشت حَنـا
چَند سال بَعد که پدر مادرم طَلاق گرفتن بابام با یه زَنی به اِسم حَنا
اِزدواج کَرد مادَرم با خیانـَت بابام می تونـِست کِنـار بیـاد وَلـی بـا اِسم
مَـن نــَه آخـَراش فَـقط بِهـم می گُفت هـوی...


oal.jpg
دیدگاه · 1396/01/17 - 00:30 در زَنـگــــ.. · ش: 1309213326 ·
2 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
هر وَقت برای آشتی آمدی؛گلویت را صاف کن
جُمله ات را با یک "دوستت دارم" شـروع کن!
یـا مـثـلاً "چقـَدر دلـَم بـَرایـَت تـَنـگ شـُده"
زَن ها قَرار نیست سَرداران باشَند؛
یـک کـافـی اَسـت... : )

;ht.jpg
دیدگاه · 1396/01/16 - 18:54 در زَنـگــــ.. · ش: 1309212751 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15