✿مَـحـیـا✿

نه نام کَس به زَبانَم، نه در دِلَم هَوَسی زِ زندگیَم هَمین بَس که می کشَم نَفَسی #سیمین_بهبهانی درباره »

مشخصات

✿مَـحـیـا✿
45647 امتیاز
2604 پست
زن - مجرد
1375/09/21
دانـِِِِشـجـو
اسلام
ايران - گلستان
با خانواده
معاف
نميکشم
هَر چـی کـه خـوبـه...
A7
1.72 - ۵۵

دنبال‌کنندگان

(275 کاربر)

برچسب ‌های کاربردی

#_

بازدیدکننده

5120 کاربر

حرف دل ✿مَـحـیـا✿ :
_

✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿

آنقَدر که آدم دلش میخواهَد
مُدام به خاطره هایـش چَنگ
بیاندازد و آنجا ها دنبال چیزی بگردد...!

k;fj.jpg
دیدگاه · 59 دقیقه قبل در زنـگـــــ.. · ش: 1309190629 ·
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
شیفتگی آن اَست که چشمان زَنی را دوست بِدارید،
بـی آن کـه رَنـگ آن را بـه یـاد آوَریـد...

fd hk.jpg
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
اَگر سَردت هَست
بـگو تـا یک آغـوش
بیشتَر دوستَت بِدارَم(:

[lhg.jpg
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
نگاریـنا دلَم بُـردی (:
خُدایَم بَر تو داوَر باد

fvnd nh.jpg
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
در حالِ دوست داشتن تواَم
مثلِ پيچكِ بى ديوار...
پیچک.jpg
دیدگاه · 1396/01/6 - 01:44 در زنـگـــــ.. · ش: 1309189867 ·
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
(:
اَز ۸ میلیارد لبخند توی دُنیا هیچکدومش
جای خنده‌هاتو نمی‌گیره دیوونه ،
دیو.jpg
دیدگاه · 1396/01/6 - 01:34 در زنـگـــــ.. · ش: 1309189843 ·
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
هَر کـُجا بـاشـی
بَهار هَمان جاست
مِثل (: ❤️

whfv.jpg
1 دیدگاه · 1396/01/4 - 20:36 در زنـگـــــ.. · ش: 1309187640 ·
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
یک زَن تَمام زیبایی هایَش را
مَدیون مَردیست که عاشِقانه
آن ها را می بـیـنَـد (:❤️

lnd,k.jpg
2 دیدگاه · 1396/01/4 - 20:17 در زنـگـــــ.. · ش: 1309187599 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
رِسَد آدَمی به جایی

کـه بـه جُز خُدا نَبینَد!

onhl,.jpg
دیدگاه · 1396/01/3 - 19:32 در زنـگـــــ.. · ش: 1309186067 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
و شُـعارِ اِمسالِ مـَن
دوست داشتنِ توست (:

n,ss.jpg
دیدگاه · 1396/01/3 - 19:29 در زنـگـــــ.. · ش: 1309186065 ·
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
راست مي گويند زمان حلالِ مشكلات اَست
به مُرور يا تو در مشكلات حل مي شوی يـا
مشكلات دَر تو حَل مي شوند...

pgg.jpg
3 دیدگاه · 1396/01/3 - 19:26 در زنـگـــــ.. · ش: 1309186064 ·
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
دوست
مـَرا بَـس اَست...

5#_کـلَـمـه
(:

vtdrd.jpg
13 دیدگاه · 1396/01/2 - 21:02 در زنـگـــــ.. · ش: 1309184576 ·
3 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
بعضی صدا ها را باید در آغوش گرفت
مثل یـک اَز زَبـان تـو (:

hodd.jpg
2 دیدگاه · 1396/01/2 - 20:56 در زنـگـــــ.. · ش: 1309184573 ·
1 بازنشر:
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
تو به اِصرار مَرا راندی و مَن اَمّا باز
دَرخیالات به اِصـرار کِنارَت هَستـَم

hwv.jpg
دیدگاه · 1396/01/2 - 20:47 در زنـگـــــ.. · ش: 1309184569 ·
✿مَـحـیـا✿
✿مَـحـیـا✿
نو بَهار اَست دَر آن کوش که خوشدِل باشی
که بـَسی گُل بِدمَـد بـاز ، و تـو در گِل باشـی

'gl.jpg
دیدگاه · 1396/01/2 - 20:40 در زنـگـــــ.. · ش: 1309184568 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15