majid
۱,۴۳۷ پست
۳۹ دنبال‌کننده
۸۴,۹۸۹ امتیاز
۱۳ پسند
مرد
دین اسلام
ايران، تهران
سربازی رفته ام

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم
بازنشر کرده است.
فاصله‌ای است ابدی...
میان عشق و دوست داشتن...
که برای پیمودن این فاصله...
یا باید پرید یا باید فرو چکید...
بازنشر کرده است.
تلخ!!...
مثل همین که می نوشی…
واقعیت برای غمگین هاست!
فال من را نگیر، می دانم...
زندگی قهوه ای تر از این هاست!!...
بازنشر کرده است.
گُل و شکوفه همه هست و
یار نیست چه سود؟
بُتِ شکرلبِ من در کنار
نیست چه سود...؟
بازنشر کرده است.
ترک دارد دلم همچون انارِ آخرِ پاییز
همه شبهایِ دلتنگی
بدونِ تو شبِ یلداست...
بازنشر کرده است.
دل من بازیچہ نشو…
اینها آمده اند ڪہ بشڪند
با ناجوانمردے:
دلت را
غرورت را
واعتمادت را…
تا دیگر همہٌ عمر
بہ همہ شڪاڪ شوی
آنقــدر
ڪہ سایہ ات را هم باور نڪنی
بازیچہ نشو
بازنشر کرده است.
ساقیا باز لبی تر بڪنیم
بوسه از ڪًونه و لب دلبر بڪنیم
با ڪمی ڪًرمی آغوش و ڪلامی زیبا
عاشقی پیشه ڪنیم غصه ز دل در بڪنیم
برای الفبا دسیسه کرده اند!
وگرنه این "من"
برای "ما" شدن
فقط به یک "الف" نیاز داشت
نه یک دنیا ..‌
جنگِ روانی ڪہ میونِ ما شد
خیلی ها این میونہ شادی ڪردن
با اینڪہ دلخورم ولی بگو ڪہ
…دنبالِ عقلشون برن بگردن…
من دوست داشتنی‌ام،
اما زیبا نیستم
من گناه می کنم اما شیطان نیستم
من خوب هستم ولی فرشته نیستم.