majid
۲۳,۲۲۷ پست
۱۰۰ دنبال‌کننده
۱۲۴,۶۷۲ امتیاز
۴۲ پسند
مرد
دین اسلام
ايران، تهران
سربازی رفته ام

تصاویر اخیر

زمین بهشت می شود...
روزی که مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست...
جز قضاوت کردن دیگران...!!
هیچ چیز گناه نیست جز حق الناس...!!
هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران...
هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی وانسانیت...
هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق...
هیچ چیز ماندگارنیست جز خوبی....
همه‌ی دین‌ها
از طریق ارث به ما می‌رسند
مگر عشق ؛
زیرا عشق،
تنها دینی‌ست
که پیامبرانش را خود
می‌آفریند!
مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد
با تو آموخته ام عشق جنون هم دارد
جبرئیلم اگر امروز ، به من خرده نگیر
دکمه در دکمه تنت حضرت مریم دارد
باز با ارتش زیبایی تو درگیرم
خط چشمت خبر از خط مقدم دارد
بعد هر حادثه امداد رسانی رسم است
لعنتی ! لمس تنت زلزله بم دارد
وعده های سر خرمن همه ارزانی شیخ
با تو هر لحظه دلم میل جهنم دارد
من تو را در همه ثانیه ها کم دارم
مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد
photo_2020-08-03_11-29-39.jpg
ما
نیامده‌ایم تاجمع کنیم.
آمده‌ایم تا ببخشیم
آمده‌ایم تاعشق را
ایمان را
دوستی را
با دیگران قسمت کنیم وغنی برویم
آمده‌ایم تا جای خالی‌ای را پرکنیم
که فقط با وجود ما
پرمیشود و بس...
در دوستی وقتے "ما" مے شوید ڪوه شوید پشتِ هم ... !!
پیر شوید پا بہ پایِ هم ...
نگذارید هر بے سر و پایے خاطرِ خاطرخواهیتان" را درهم بریزد
چقدر من دیدنت را دوست دارم
در خواب
در غروب
در همیشه ی هرجا
هرجایی که
بتوان تو را دید صدا کرد
و از انعکاس نامت
کیف کرد
چه قدر من دیدن تو را دوست دارم
مشقم كن!
وقتی كه عشق را
زیبا
بنویسی
فرقی نمی كند
كه قلم از ساقه های نیلوفر باشد
یا از پر كبوتر ‌
1453056656028456.jpg
گره بزن
آغوشی را به تنت که دلتنگ توست
عشق در وقت نیاز
آغوش میخواهد و یک شانه ی محکم
هوس تو را دارم
که دیوانه ام کنی با خواندت یک شعر
که مستم کنی با استکانی چای
که خوشبختم کنی با یک بوسه ی
بی هوا
فلسفه نبافم
هوس زندگی کرده ام با تو
بگو کنارت دقیقا کجاست ؟
که زندگی آنجا معنا می گردد
هوس کنار تو بودن دارم
یک روز تو را خواهم دزدید
پای همه چیزش هم می ایستم
اصلا گروگانت می گیرم
یک داستان پلیسی عاشقانه
تیتر یک اخبار می شویم
صدای دوست داشتنم را به گوش دنیا خواهم رساند
از آنها تو را می خواهم
در قبال آزادی ات
آزادت می کنم به شرطی مال خودم شوی
دیوانه شده ام نه ؟؟؟
من حتی برای داشتنت
به این اراجیف فکر می کنم ...