آرام جانم ...
" تو "
سبک کدام متن عاشقانه ای...
که تمام اشتیاقم
بر وزن نگاهت ...
نشر میشود
من هر روز کمی ازخودم را...
در متنی
خرج میکنم تا ذره ای ...
از " تو " را داشته باشم....

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 15
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 13
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 6

مدیران گروه

نمایش همه

کاربران گروه

نمایش همه

ملودی عشق

گروه عمومی · · گوناگون · 435 کاربر · 101808 پست · شناسه گروه: 546
♥sanaz♥♔ارشدمِـلـودےِ عِـشـق♔
♥sanaz♥♔ارشدمِـلـودےِ عِـشـق♔
عصرتنهاييست،
نگاه كه كني ميبيني همه ميدهند جلوي تاكسي بنشينند،
همه ميكنند را بدهند،
هيچكس را براي هميشه اش نميدارد

چون اينجورچيزها گذشته،
وسيله هاي آشپزخانه ها نيازي به ندارند و دوربينهاي
نيازمند كسي نيست كه بتواند بگويد سه،دو،يك..
خودت نگاه كن ميبيني سلفي ها و
ها چقدر#خوب را ميكنند

تا مجبورنشوي از رهگذري در پارك خواهش كني پرتره ي زيبايي از
رسم كند و مجبور نشوي لبخندي از اجبار تحويلش بدهي...
چون نه دوستي هست نه ،همه ي رهگذر ها درحال كردن پيام هستند،
هركدام از را به تنهايي ميدهند،

اگر ناكرده روزي از اجبار سوالي از كسي پرسيدي حتما بابت
دار شدن تنهايي اش عذر بخواه،
يادت باشد آن چند نفري كه هنوز دوروبرت هستند را نپراني،
مراقب دوستیهایمان باشیم...
http://boloke13.com/melodieshgh
33908823174489994514.jpg
17 دیدگاه · 1395/04/25 - 13:43 در ملودی عشق · ش: 1308616968 ·
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x198_1485884343137817.jpg
دیدگاه · 55 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187922 ·
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x236_1486070708009528.jpg
دیدگاه · 55 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187921 ·
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x236_1486394171468909.jpg
دیدگاه · 56 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187920 ·
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x234_1486410275746898.jpg
دیدگاه · 57 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187919 ·
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x236_1486653934395438.jpg
دیدگاه · 59 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187916 ·
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x236_1486654259180274.jpg
دیدگاه · 1 ساعت قبل در ملودی عشق · ش: 1309187915 ·
1 بازنشر:
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x236_1486754805481540.jpg
دیدگاه · 1 ساعت و 1 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187914 ·
1 بازنشر:
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x236_1486888346032529.jpg
دیدگاه · 1 ساعت و 1 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187913 ·
2 بازنشر:
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x236_1486918744782195.jpg
دیدگاه · 1 ساعت و 5 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187910 ·
1 بازنشر:
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x183_1486928250024056.jpg
دیدگاه · 1 ساعت و 5 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187909 ·
1 بازنشر:
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x235_1487073238609978.jpg
دیدگاه · 1 ساعت و 8 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187907 ·
1 بازنشر:
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x236_1487190560534624.jpg
دیدگاه · 1 ساعت و 9 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187904 ·
1 بازنشر:
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x177_1487362416138395.jpg
دیدگاه · 1 ساعت و 9 دقیقه قبل در ملودی عشق · ش: 1309187903 ·
1 بازنشر:
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x236_1487571545399139.jpg
1 بازنشر:
baran✿مدیر ملودی عشق✿
baran✿مدیر ملودی عشق✿
.
236x236_1487711299309729.jpg
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
?>