ملودی عشق

آرام جانم ... " تو " سبک کدام متن عاشقانه ای... که تمام اشتیاقم ب ... بیشتر

ملودی عشق
گوناگون
۲۹۰,۷۹۴ پست
۶۴۰ مشترک
۴۴۰ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳
و ۲۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
عصرتنهاييست،
نگاه كه كني ميبيني همه ميدهند جلوي تاكسي بنشينند،
همه ميكنند را بدهند،
هيچكس را براي هميشه اش نميدارد
چون اينجورچيزها گذشته،
وسيله هاي آشپزخانه ها نيازي به ندارند و دوربينهاي
نيازمند كسي نيست كه بتواند بگويد سه،دو،يك..
خودت نگاه كن ميبيني سلفي ها و
ها چقدر#خوب را ميكنند
تا مجبورنشوي از رهگذري در پارك خواهش كني پرتره ي زيبايي از
رسم كند و مجبور نشوي لبخندي از اجبار تحويلش بدهي...
چون نه دوستي هست نه ،همه ي رهگذر ها درحال كردن پيام هستند،
هركدام از را به تنهايي ميدهند،
اگر ناكرده روزي از اجبار سوالي از كسي پرسيدي حتما بابت
دار شدن تنهايي اش عذر بخواه،
يادت باشد آن چند نفري كه هنوز دوروبرت هستند را نپراني،
مراقب دوستیهایمان باشیم...
لینک
306.PNG
مشاهده ۲۱ دیدگاه دیگر ...
سلام خوبید ؟
اوضاع احوالتان چطوره؟
برای شناخت انسانها کافیست ۱ بار بر خلاف میلشان رفتار کنید
دیدگاه غیرفعال شده است.
جذابیت در تفاوت هاست
هیچ آهن ربایی قطب هم سانش راجذب نمیکند
دیدگاه غیرفعال شده است.
عصبانیت انتقام اشتباهات دیگران را از خود گرفتن هست
دیدگاه غیرفعال شده است.
وفا را از ماهی بیاموز که وقتی از آب جداست می میرد
دیدگاه غیرفعال شده است.
امن ترین جای استخر قسمت کم عمق ان است
اما نه برای کس که شیرجه میزند
دیدگاه غیرفعال شده است.
در جستجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند
اما آنچه خوب است همیشه زیباست
دیدگاه غیرفعال شده است.
برنده‌ها هیچ‌وقت بی‌خیال نمیشن و بی‌خیال‌ها هیچ وقت برنده
دیدگاه غیرفعال شده است.
درست متر کن آدم ها هم قد خودشان اند نه هم قد تصورات تو
دیدگاه غیرفعال شده است.
زیبایی چشم را مجذوب می کند
اما شخصیت
قلب را به تسخیر در می اورد
دیدگاه غیرفعال شده است.