ملودی عشق

آرام جانم ... " تو " سبک کدام متن عاشقانه ای... که تمام اشتیاقم ب ... بیشتر

ملودی عشق
گوناگون
۲۴۱,۵۶۴ پست
۵۹۷ مشترک
۴۳۳ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴
و ۲۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
عصرتنهاييست،
نگاه كه كني ميبيني همه ميدهند جلوي تاكسي بنشينند،
همه ميكنند را بدهند،
هيچكس را براي هميشه اش نميدارد
چون اينجورچيزها گذشته،
وسيله هاي آشپزخانه ها نيازي به ندارند و دوربينهاي
نيازمند كسي نيست كه بتواند بگويد سه،دو،يك..
خودت نگاه كن ميبيني سلفي ها و
ها چقدر#خوب را ميكنند
تا مجبورنشوي از رهگذري در پارك خواهش كني پرتره ي زيبايي از
رسم كند و مجبور نشوي لبخندي از اجبار تحويلش بدهي...
چون نه دوستي هست نه ،همه ي رهگذر ها درحال كردن پيام هستند،
هركدام از را به تنهايي ميدهند،
اگر ناكرده روزي از اجبار سوالي از كسي پرسيدي حتما بابت
دار شدن تنهايي اش عذر بخواه،
يادت باشد آن چند نفري كه هنوز دوروبرت هستند را نپراني،
مراقب دوستیهایمان باشیم...
لینک
306.PNG
مشاهده ۲۱ دیدگاه دیگر ...
ما مقصر بودیم
ما باید
عاشق کسانی میشدیم
که می‌توانستند کنارمان بمانند
**در عشق خواستن توانستن نیست**
جهان به آن نیرزد که پریشان کنی دلی را. * اشو زرتشت *
وقتی لبخند به دنبال جایی برای نشستن میگردد ،
با تمام وجودم آرزو میکنم لبهایت در آن نزدیکی باشد !
گفت :فرق رویا با آرزو چیست ؟
گفتم :آرزو یک حقیقت نزدیک است ولی رویا یک آرزوی شیرین دست نیافتنی !
گفت من رویا هستم یا آرزو ؟
گفتم رویایی که به حقیقت پیوستن آن یک آرزوی شیرین است !
شبت پر از ستاره هایی باشه که هر شب
سفارشتو به خدا میکنن تا همیشه ماه بمونی
هرگز زانو نخواهم زد، حتى اگرآسمان كوتاهتر از قامتم شود.
( كورش كبير )
لبخند
شاد كردن دل ديگران نه خرجي دارد و نه زحمتي، يك لبخند كافي است.
تاگور
یه قانونی هست که میگه ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ، رفت !!!
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ﺍﺯﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﻪ كه بهتر ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ...
ﮐﺴﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ، ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ...
ﭘﺲ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﻓﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﻦ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ!!!!
برای آمدن وماندن کسی که دوستش داری دعا نکن ..
چرا که :آنکه با دعا بیاید به نفرینی هم خواهد رفت ..
اگر آمدنیست بگذار با:
"دل "
بیاید...
شهریاری که نداند شب مردمانش
چگونه به صبح میرسد گورکن گمنامی است
که دل به دفن دانایی بسته است.
* کوروش بزرگ *