ملودی عشق

آرام جانم ... " تو " سبک کدام متن عاشقانه ای... که تمام اشتیاقم ب ... بیشتر

ملودی عشق
گوناگون
۳۰۲,۹۲۰ پست
۶۶۴ مشترک
۴۴۸ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳
و ۲۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
عصرتنهاييست،
نگاه كه كني ميبيني همه ميدهند جلوي تاكسي بنشينند،
همه ميكنند را بدهند،
هيچكس را براي هميشه اش نميدارد
چون اينجورچيزها گذشته،
وسيله هاي آشپزخانه ها نيازي به ندارند و دوربينهاي
نيازمند كسي نيست كه بتواند بگويد سه،دو،يك..
خودت نگاه كن ميبيني سلفي ها و
ها چقدر#خوب را ميكنند
تا مجبورنشوي از رهگذري در پارك خواهش كني پرتره ي زيبايي از
رسم كند و مجبور نشوي لبخندي از اجبار تحويلش بدهي...
چون نه دوستي هست نه ،همه ي رهگذر ها درحال كردن پيام هستند،
هركدام از را به تنهايي ميدهند،
اگر ناكرده روزي از اجبار سوالي از كسي پرسيدي حتما بابت
دار شدن تنهايي اش عذر بخواه،
يادت باشد آن چند نفري كه هنوز دوروبرت هستند را نپراني،
مراقب دوستیهایمان باشیم...
لینک
306.PNG
مشاهده ۲۱ دیدگاه دیگر ...
برای یک بار
بوسیدمش
و همین برای سال ها
دلیل دلتنگی شد ...
تا صحبتِ آغوش تو شد مرجع‌مان گفت :
هرگونه گناهی که محال است ، حلال است ...
چشم هايت را
به چشم هايم بياويز
من با نگاه تو بر می‌خيزم
به خورشيد سلام می‌دهم
هوا را بو می‌کُنم
زمين را، تنفّس می‌کُنم
شايدهمه‌‌‌‌ یِ اين هاتوباشی...
IMG_20191115_202608.jpg
پنج دقیقه قبل قرار زنگ میزنه میگه:
نمیرسم بیام؛توام برو خونه.
میگم:منتظرت میمونم تا بیای.
خیلی جدی و محکم میگه:
هفته بعد میبینمت.
عصبی میشم و تموم جونم میسوزه از شیرینیه قندایی که به شوق دیدنش تو دلم آب کردم،داد وبیدا راه میندازمو میگم:
یا امروز یا هیچوقت!!!
خونسرد تر از همیشه میگه:
باشه عزیزم!
هر طور راحتی.
همیشه شاد موفق و کنار آدمهای بعد من خوشبخت باشی!!!
خداحافظ برای همیشه.
بغض میشینه تو گلوم و یادم میاد:
من عاشقم نه اون!
اون میتونه نیاد،
میتونه بره
میتونه فراموش کنه
اما من...!
من نمیتونم.
به چشمام اجازه باریدن میدم و باحنجره سبک شده از بغض میپرسم:
هفته بعد کجا ببینمت؟!
بازنشر کرده است.
.
1570568387518651_large.jpg
بازنشر کرده است.
.
1571262418930083_large.png
بازنشر کرده است.
.
1572116156556003_large.jpg
بازنشر کرده است.
.
1572116249365784_large.jpg
مشاهده ۳ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
.
1572625114434978_large.jpg
بازنشر کرده است.
.
1572625634620222_large.jpg