ملودی عشق

آرام جانم ... " تو " سبک کدام متن عاشقانه ای... که تمام اشتیاقم ب ... بیشتر

ملودی عشق
گوناگون
۳۰۰,۲۸۵ پست
۶۴۶ مشترک
۴۴۱ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۹
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳
و ۲۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
عصرتنهاييست،
نگاه كه كني ميبيني همه ميدهند جلوي تاكسي بنشينند،
همه ميكنند را بدهند،
هيچكس را براي هميشه اش نميدارد
چون اينجورچيزها گذشته،
وسيله هاي آشپزخانه ها نيازي به ندارند و دوربينهاي
نيازمند كسي نيست كه بتواند بگويد سه،دو،يك..
خودت نگاه كن ميبيني سلفي ها و
ها چقدر#خوب را ميكنند
تا مجبورنشوي از رهگذري در پارك خواهش كني پرتره ي زيبايي از
رسم كند و مجبور نشوي لبخندي از اجبار تحويلش بدهي...
چون نه دوستي هست نه ،همه ي رهگذر ها درحال كردن پيام هستند،
هركدام از را به تنهايي ميدهند،
اگر ناكرده روزي از اجبار سوالي از كسي پرسيدي حتما بابت
دار شدن تنهايي اش عذر بخواه،
يادت باشد آن چند نفري كه هنوز دوروبرت هستند را نپراني،
مراقب دوستیهایمان باشیم...
لینک
306.PNG
مشاهده ۲۱ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
کلمات شما ،
میتوانند زندگی بدهند
یا زندگی بگیرند.
بازنشر کرده است.

فرایند عجیبی است "شب"؛
خوابم را حل می کند
در رویای بیدار بودنم،
با "تو"..!
شب بخیر

14.PNG
بازنشر کرده است.

جمعه یعنی
چای با عطر حضور تو
دَم بکشد..

14.PNG
بازنشر کرده است.

تو باید از همان اول باشی،
از اولِ همه چیز
از عشق
از دوست داشتن و...
اصلا از همین اولِ هفته
از همین شنبه..

14.PNG
بازنشر کرده است.

و من فرار می‌کنم
از فکر کردن به تو
مثل رد کردن آهنگی
که خیلی دوستش دارم...!

14.PNG
بازنشر کرده است.

اين تو،
اين هم "جانم"،
كه ميشود ضميمه ى چند حرفىِ نامَت!
حالا با هر به زبان آوردنِ اسمت،
هزار بار جانم برايت ميرود!
علي قاضي نظام

14.PNG
بازنشر کرده است.

تو صبح باش..!
من سراپا، چشم می شوم،
محو ِ
تماشای تو..!

14.PNG
بازنشر کرده است.

دامنِ چین دارت
مگر چند برگ داشت
که جای خالیت
در باغچه‌ی شهرِ دلم
همیشه سبز است؟

14.PNG
بازنشر کرده است.

تو را
چون آرزوهایم ،
همیشه دوست خواهم داشت ...!

14.PNG
بازنشر کرده است.

عشق را همواره
با دیوانگی پیوندهاست..

14.PNG