میـــنا

زِچَشْمِ بَد، خٌدآ آن [ چَشْمِ میگٌون ] رآ نِگَہ دآرد ,,, کِہ دَرهَر ... بیشتر

میـــنا
ناظر ارشد
حامی طلایی
۳,۶۰۷ پست
۱,۳۰۸,۳۹۶ امتیاز
۸۲۱ پسند
زن
۱۳۹۳/۰۶/۱۵
دکترا و بالاتر
دین اسلام
ايران، تهران، : )
زندگی با خانواده
سربازی درحال انجام
سیگار نميکشم
گرایش سیاسی ندارم
خٌدآم,خونَم ایـــرآن, استفاده از تجربہ عزیزآن
: (
مینــــی مـــآینــر
boloke13.com/amoozesh

تصاویر اخیر

ghazal
۲۵ ارسال
Parian
۱ ارسال
یوسف
۳۶,۰۲۳ امتياز، ۰ ارسال
A
۰ ارسال
چربی گیر
۱ ارسال
sogol
۱ ارسال
nun
۱ ارسال
sahar
۳۵,۹۵۴ امتياز، ۲ ارسال
زهرا
۲ ارسال
بلوچ
۳۶,۲۲۹ امتياز، ۱۷ ارسال
EV
۱ ارسال
pashmine
۱ ارسال
morch
۱ ارسال
شاهرخ
۸ ارسال
testerika
۱ ارسال
Marali
۱ ارسال