میـــنا

زِچَشْمِ بَد، خٌدآ آن [ چَشْمِ میگٌون ] رآ نِگَہ دآرد ,,, کِہ دَرهَر ... بیشتر

میـــنا
ناظر ارشد
حامی طلایی
۳,۶۰۷ پست
۱,۳۰۸,۳۹۶ امتیاز
۸۲۱ پسند
زن
۱۳۹۳/۰۶/۱۵
دکترا و بالاتر
دین اسلام
ايران، تهران، : )
زندگی با خانواده
سربازی درحال انجام
سیگار نميکشم
گرایش سیاسی ندارم
خٌدآم,خونَم ایـــرآن, استفاده از تجربہ عزیزآن
: (
مینــــی مـــآینــر
boloke13.com/amoozesh

تصاویر اخیر

Yekta_Nili
کآربَر بَرتَر هَفته
۳۹,۶۰۲ امتياز، ۷۷۳ ارسال
زهرا
۲ ارسال
محسن قوامی
۴۶,۵۲۲ امتياز، ۲۲۸ ارسال
m_rainy20
۳۶,۴۹۸ امتياز، ۸۹ ارسال
آرام
۴۷,۰۳۰ امتياز، ۶,۶۲۹ ارسال
یاورِ هَمیشه مؤمِن
۴۱,۵۶۹ امتياز، ۱,۰۰۹ ارسال
hamed
۴۱,۴۱۲ امتياز، ۳ ارسال
سعیدم
۲ ارسال
Omid ارشد کافه خی ...
کآربَر بَرتَر مآه
۵۲,۰۵۰ امتياز، ۱,۱۲۱ ارسال
HukhantA
۳۶,۰۹۲ امتياز، ۱۱ ارسال
djamin
۴۰,۴۰۷ امتياز، ۲,۳۴۱ ارسال
سینا
۱۱ ارسال
الیســا
۶۱,۶۴۲ امتياز، ۹,۳۶۷ ارسال
Amir keshtdust
۴۲ ارسال
bi ehsaas
۵۶,۰۵۶ امتياز، ۲,۰۰۰ ارسال
نعیمه
۴۱,۱۳۰ امتياز، ۱۹۳ ارسال