میـــنا

زِچَشْمِ بَد، خٌدآ آن [ چَشْمِ میگٌون ] رآ نِگَہ دآرد ,,, کِہ دَرهَر ... بیشتر

میـــنا
ناظر ارشد
حامی طلایی
۳,۶۲۳ پست
۳,۹۶۱,۱۶۰ امتیاز
۸۲۶ پسند
زن
۱۳۹۳/۰۶/۱۵
دکترا و بالاتر
دین اسلام
ايران، تهران، : )
زندگی با خانواده
سربازی درحال انجام
سیگار نميکشم
گرایش سیاسی ندارم
خٌدآم,خونَم ایـــرآن, استفاده از تجربہ عزیزآن
: (
مینــــی مـــآینــر
boloke13.com/amoozesh

تصاویر اخیر

saeed
۶۳,۱۴۷ امتياز، ۱۷ ارسال
Mina
۱۹ ارسال
بی حس
۸۵,۵۲۶ امتياز، ۳۹۹ ارسال
ali
۳۶,۲۹۶ امتياز، ۰ ارسال
mah
۱ ارسال
Yekta_Nili ✔
کآربَر بَرتَر هَفته
۵۵,۹۴۷ امتياز، ۱,۰۶۱ ارسال
زهرا
۲ ارسال
محسن قوامی
۱۰۳,۱۰۳ امتياز، ۶۰۰ ارسال
m_rainy20
۳۶,۴۹۸ امتياز، ۸۹ ارسال
رقصِ واژه های آرا ...
۱۶۹,۰۶۷ امتياز، ۱۲,۵۵۲ ارسال
یاورِ هَمیشه مؤمِن
۱۱۳,۸۴۲ امتياز، ۱,۲۳۳ ارسال
hamed
۴۱,۴۱۲ امتياز، ۳ ارسال
سعیدم
۲ ارسال
Omid ارشد کافه خی ...
کآربَر بَرتَر مآه
۱۵۹,۳۰۳ امتياز، ۱,۴۶۳ ارسال
HukhantA
۳۶,۰۹۲ امتياز، ۱۱ ارسال
djamin
۴۰,۴۰۷ امتياز، ۲,۳۸۱ ارسال