ویلچر
۲ پست
۱ پسند

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
ویلچرهای برقی را به طور کلی می توان به دو دسته معمولی یا تاشو و ریجید ویلچر تقسیم نمود
در ویلچر تاشو زیر نشیمنگاه دو میله ضربدری وجود دارد که باعث می شود تا این قسمت به راحتی از وسط تا شده و قابل جمع شدن باشد
اما در ریجید ویلچر، قسمت نشیمنگاه از وسط جمع نشده و با توجه به وجود اهرم های مختلف، این قسمت از پشت به جلو خم شده و بر روی نشیمنگاه جمع می شود
ویلچر
ویلچر برقی