paeiz

به سایتمون سر بزنید jooorvajoor.ir درباره »

مشخصات

paeiz
32938 امتیاز
146 پست
زن - متاهل
1362/09/07
ليسانس
اسلام
ايران - البرز
با همسر و فرزند
نميکشم
http://jooorvajoor.ir
jooorvajoor.ir

دنبال‌کنندگان

(49 کاربر)

بازدیدکننده

121 کاربر
paeiz
paeiz
بیماری های تغذیه ای پوست حیوانات خانگی
کمبود ویتامین ها
کمبود ویتامین آ
این ویتامین در حفظ سلامتی پوست و سلول های اپیتلیال نقش دارد؛ بنابراین کمبود و مسمومیت با آن، که هر دو نشانه ها یکسان دارند، به چهره عوارض پوستی خود را نشان می دهند. در این موارد هیپرکراتینیزاسیون سطوح اپیتلیال رخ می دهد. هیپرکراتوز در غدد سباسه و مجاری آن ها رخ داده و در نتیجه راه خروج ترشحات را مسدود می سازد. پاپول هایی که مرکز سفتی دارند به چهره موضعی یا عمومی بوجود می آیند. پوشش نا پسندیده، موریختگی، شوره و افزایش احتمال بروز عفونت های باکتریایی نیز دیده می شود. التیام زخم ها دچار اختلال می شود. در موارد شدید، تزریق تنها یک دز از ویتامین آ محلول در آب به میزان ۶۰۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای درمان عارضه کافی است.
از آن جایی که ویتامین آ در بدن ذخیره می شود مسمومیت با آن خطرناک تر از کمبود آن است. اگر به میزان زیادی از مکمل ها و یا جگر در جیره غذایی استفاده شود احتمال بروز مسمومیت افزایش می یابد. مصرف این ویتامین به میزان ۳۰ برابر مقدار مورد نیاز به مدت ۲ تا ۳ ماه می تواند مایه مسمومیت شود.
هیپرویتامینوز آ اکثرا در گربه هایی که با مقادیر زیادی جگر تغذیه شده اند دیده می شود. علاوه بر دیگر نشانه ها پوشش مویی این گربه ها ژولیده و پر از شوره است که این امر احتمالاً به علت عدم توانایی حیوان در مرتب کردن و آرایش موهایش است.
گزارش این حالات در سگ ها نادر است. سگ های مبتلا به علت تغییرات مهره ای به هنگام ملامسه درد نشان می دهند و همینگونه ضایعات سبوره ای پوست دارند که همانند ضایعات مربوط به کمبود ویتامین آ و درماتوز جواب دهنده به ویتامین آ است.
ادامه مطلب در
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%a8%db%8c...%ae%d8%a7/ [لینک]
pets-food-2.jpg
دیدگاه · 3 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309035830 ·
2 بازنشر:
paeiz
paeiz
بیماری های تغذیه ای پوست حیوانات خانگی
کمبود ویتامین ها
کمبود ویتامین آ
این ویتامین در حفظ سلامتی پوست و سلول های اپیتلیال نقش دارد؛ بنابراین کمبود و مسمومیت با آن، که هر دو نشانه ها یکسان دارند، به چهره عوارض پوستی خود را نشان می دهند. در این موارد هیپرکراتینیزاسیون سطوح اپیتلیال رخ می دهد. هیپرکراتوز در غدد سباسه و مجاری آن ها رخ داده و در نتیجه راه خروج ترشحات را مسدود می سازد. پاپول هایی که مرکز سفتی دارند به چهره موضعی یا عمومی بوجود می آیند. پوشش نا پسندیده، موریختگی، شوره و افزایش احتمال بروز عفونت های باکتریایی نیز دیده می شود. التیام زخم ها دچار اختلال می شود. در موارد شدید، تزریق تنها یک دز از ویتامین آ محلول در آب به میزان ۶۰۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای درمان عارضه کافی است.
از آن جایی که ویتامین آ در بدن ذخیره می شود مسمومیت با آن خطرناک تر از کمبود آن است. اگر به میزان زیادی از مکمل ها و یا جگر در جیره غذایی استفاده شود احتمال بروز مسمومیت افزایش می یابد. مصرف این ویتامین به میزان ۳۰ برابر مقدار مورد نیاز به مدت ۲ تا ۳ ماه می تواند مایه مسمومیت شود.
هیپرویتامینوز آ اکثرا در گربه هایی که با مقادیر زیادی جگر تغذیه شده اند دیده می شود. علاوه بر دیگر نشانه ها پوشش مویی این گربه ها ژولیده و پر از شوره است که این امر احتمالاً به علت عدم توانایی حیوان در مرتب کردن و آرایش موهایش است.
گزارش این حالات در سگ ها نادر است. سگ های مبتلا به علت تغییرات مهره ای به هنگام ملامسه درد نشان می دهند و همینگونه ضایعات سبوره ای پوست دارند که همانند ضایعات مربوط به کمبود ویتامین آ و درماتوز جواب دهنده به ویتامین آ است.
ادامه مطلب در
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%a8%db%8c...%ae%d8%a7/ [لینک]
pets-food-2.jpg
دیدگاه · 3 ساعت قبل در زَنـگـــِ.. · ش: 1309035825 ·
paeiz
paeiz
بیماری های تغذیه ای پوست حیوانات خانگی
کمبود ویتامین ها
کمبود ویتامین آ
این ویتامین در حفظ سلامتی پوست و سلول های اپیتلیال نقش دارد؛ بنابراین کمبود و مسمومیت با آن، که هر دو نشانه ها یکسان دارند، به چهره عوارض پوستی خود را نشان می دهند. در این موارد هیپرکراتینیزاسیون سطوح اپیتلیال رخ می دهد. هیپرکراتوز در غدد سباسه و مجاری آن ها رخ داده و در نتیجه راه خروج ترشحات را مسدود می سازد. پاپول هایی که مرکز سفتی دارند به چهره موضعی یا عمومی بوجود می آیند. پوشش نا پسندیده، موریختگی، شوره و افزایش احتمال بروز عفونت های باکتریایی نیز دیده می شود. التیام زخم ها دچار اختلال می شود. در موارد شدید، تزریق تنها یک دز از ویتامین آ محلول در آب به میزان ۶۰۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای درمان عارضه کافی است.
از آن جایی که ویتامین آ در بدن ذخیره می شود مسمومیت با آن خطرناک تر از کمبود آن است. اگر به میزان زیادی از مکمل ها و یا جگر در جیره غذایی استفاده شود احتمال بروز مسمومیت افزایش می یابد. مصرف این ویتامین به میزان ۳۰ برابر مقدار مورد نیاز به مدت ۲ تا ۳ ماه می تواند مایه مسمومیت شود.
هیپرویتامینوز آ اکثرا در گربه هایی که با مقادیر زیادی جگر تغذیه شده اند دیده می شود. علاوه بر دیگر نشانه ها پوشش مویی این گربه ها ژولیده و پر از شوره است که این امر احتمالاً به علت عدم توانایی حیوان در مرتب کردن و آرایش موهایش است.
گزارش این حالات در سگ ها نادر است. سگ های مبتلا به علت تغییرات مهره ای به هنگام ملامسه درد نشان می دهند و همینگونه ضایعات سبوره ای پوست دارند که همانند ضایعات مربوط به کمبود ویتامین آ و درماتوز جواب دهنده به ویتامین آ است.
ادامه مطلب در
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%a8%db%8c...%ae%d8%a7/ [لینک]
pets-food-2.jpg
دیدگاه · 3 ساعت قبل در یِـحِسِ م.. · ش: 1309035823 ·
paeiz
paeiz
بیماری های تغذیه ای پوست حیوانات خانگی
کمبود ویتامین ها
کمبود ویتامین آ
این ویتامین در حفظ سلامتی پوست و سلول های اپیتلیال نقش دارد؛ بنابراین کمبود و مسمومیت با آن، که هر دو نشانه ها یکسان دارند، به چهره عوارض پوستی خود را نشان می دهند. در این موارد هیپرکراتینیزاسیون سطوح اپیتلیال رخ می دهد. هیپرکراتوز در غدد سباسه و مجاری آن ها رخ داده و در نتیجه راه خروج ترشحات را مسدود می سازد. پاپول هایی که مرکز سفتی دارند به چهره موضعی یا عمومی بوجود می آیند. پوشش نا پسندیده، موریختگی، شوره و افزایش احتمال بروز عفونت های باکتریایی نیز دیده می شود. التیام زخم ها دچار اختلال می شود. در موارد شدید، تزریق تنها یک دز از ویتامین آ محلول در آب به میزان ۶۰۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای درمان عارضه کافی است.
از آن جایی که ویتامین آ در بدن ذخیره می شود مسمومیت با آن خطرناک تر از کمبود آن است. اگر به میزان زیادی از مکمل ها و یا جگر در جیره غذایی استفاده شود احتمال بروز مسمومیت افزایش می یابد. مصرف این ویتامین به میزان ۳۰ برابر مقدار مورد نیاز به مدت ۲ تا ۳ ماه می تواند مایه مسمومیت شود.
هیپرویتامینوز آ اکثرا در گربه هایی که با مقادیر زیادی جگر تغذیه شده اند دیده می شود. علاوه بر دیگر نشانه ها پوشش مویی این گربه ها ژولیده و پر از شوره است که این امر احتمالاً به علت عدم توانایی حیوان در مرتب کردن و آرایش موهایش است.
گزارش این حالات در سگ ها نادر است. سگ های مبتلا به علت تغییرات مهره ای به هنگام ملامسه درد نشان می دهند و همینگونه ضایعات سبوره ای پوست دارند که همانند ضایعات مربوط به کمبود ویتامین آ و درماتوز جواب دهنده به ویتامین آ است.
ادامه مطلب در
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%a8%db%8c...%ae%d8%a7/ [لینک]
pets-food-2.jpg
دیدگاه · 3 ساعت قبل · ش: 1309035816 ·
paeiz
paeiz
با این خوراکی ها از رفلکس اسید معده جلوگیری کنید
وب‌سایت بدونیم – مریم اسدی: بدخوابی، سوزش معده، حالت تهوع و سرفه همه عوارض رفلکس اسید معده هستند. بنابراین این مشکل چندان قابل تحمل نیست. اولین راه برای دفاع در مقابل نشانه های رفلکس اسید معده سبک زندگی، گونه غذاها و برنامه غذایی روزانه شماست. اگر شما هم چنین مشکلی دارید برای رفع آن باید این غذاها را مصرف کنید.
آب
آب اسید معده را رقیق می کند و از رفلکس اسید در معده جلوگیری می کند. افزون بر این برای سلامت تمام بدن از سلامت مغز گرفته تا سم زدایی سودمند است. به جای نوشیدنی های گازدار آب بنوشید زیرا نوشیدنی های گازدار نشانه های رفلکس اسید معده را بدتر می کند. اگر دوست دارید آب کمی مزه داشته باشد خرده میوه هایی که دوست دارید به آن اضافه کنید. فقط مراقب باشید که نعناع و زنجبیل به آن اضافه نکنید چون مشکل را بدتر می کند.
ادامه مطلب در
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%a8%d8%a7...%88%da%af/ [لینک]
untitledفف.png
دیدگاه · 3 ساعت قبل در یِـحِسِ م.. · ش: 1309035809 ·
paeiz
paeiz
با این خوراکی ها از رفلکس اسید معده جلوگیری کنید
وب‌سایت بدونیم – مریم اسدی: بدخوابی، سوزش معده، حالت تهوع و سرفه همه عوارض رفلکس اسید معده هستند. بنابراین این مشکل چندان قابل تحمل نیست. اولین راه برای دفاع در مقابل نشانه های رفلکس اسید معده سبک زندگی، گونه غذاها و برنامه غذایی روزانه شماست. اگر شما هم چنین مشکلی دارید برای رفع آن باید این غذاها را مصرف کنید.
آب
آب اسید معده را رقیق می کند و از رفلکس اسید در معده جلوگیری می کند. افزون بر این برای سلامت تمام بدن از سلامت مغز گرفته تا سم زدایی سودمند است. به جای نوشیدنی های گازدار آب بنوشید زیرا نوشیدنی های گازدار نشانه های رفلکس اسید معده را بدتر می کند. اگر دوست دارید آب کمی مزه داشته باشد خرده میوه هایی که دوست دارید به آن اضافه کنید. فقط مراقب باشید که نعناع و زنجبیل به آن اضافه نکنید چون مشکل را بدتر می کند.
ادامه مطلب در
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%a8%d8%a7...%88%da%af/ [لینک]
untitledفف.png
دیدگاه · 3 ساعت قبل در زَنـگـــِ.. · ش: 1309035808 ·
paeiz
paeiz
با این خوراکی ها از رفلکس اسید معده جلوگیری کنید
وب‌سایت بدونیم – مریم اسدی: بدخوابی، سوزش معده، حالت تهوع و سرفه همه عوارض رفلکس اسید معده هستند. بنابراین این مشکل چندان قابل تحمل نیست. اولین راه برای دفاع در مقابل نشانه های رفلکس اسید معده سبک زندگی، گونه غذاها و برنامه غذایی روزانه شماست. اگر شما هم چنین مشکلی دارید برای رفع آن باید این غذاها را مصرف کنید.
آب
آب اسید معده را رقیق می کند و از رفلکس اسید در معده جلوگیری می کند. افزون بر این برای سلامت تمام بدن از سلامت مغز گرفته تا سم زدایی سودمند است. به جای نوشیدنی های گازدار آب بنوشید زیرا نوشیدنی های گازدار نشانه های رفلکس اسید معده را بدتر می کند. اگر دوست دارید آب کمی مزه داشته باشد خرده میوه هایی که دوست دارید به آن اضافه کنید. فقط مراقب باشید که نعناع و زنجبیل به آن اضافه نکنید چون مشکل را بدتر می کند.
ادامه مطلب در
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%a8%d8%a7...%88%da%af/ [لینک]
untitledفف.png
دیدگاه · 3 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309035801 ·
2 بازنشر:
paeiz
paeiz
خانه آرایی با تم سفر
وب‌سایت دکوبوم – غزاله عزالدین: در طراحی دکوراسیون توجه به سلایق افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای جلب رضایت افراد می توان از علایق آنها در سبک دکوراسیون،رنگ و تزئینات، البته تا اندازه ای که با نیاز ها و قوانین زیباشناختی مغایر نباشد استفاده کرد. در ادامه تصاویر اجزایی از خانه آرایی با تم سفر برای علاقه مندان به مسافرت مشاهده خواهید کرد که می توانید این ایده ها را برای زمانیکه حتی در خانه هستید و به سفر نرفته اید در خانه آرایی خود بگنجانید:
برای دیدن عکسها مراجعه کنید به
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%ae%d8%a7...%81%d8%b1/ [لینک]
untitledض.png
دیدگاه · 4 ساعت قبل در یِـحِسِ م.. · ش: 1309035794 ·
paeiz
paeiz
خانه آرایی با تم سفر
وب‌سایت دکوبوم – غزاله عزالدین: در طراحی دکوراسیون توجه به سلایق افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای جلب رضایت افراد می توان از علایق آنها در سبک دکوراسیون،رنگ و تزئینات، البته تا اندازه ای که با نیاز ها و قوانین زیباشناختی مغایر نباشد استفاده کرد. در ادامه تصاویر اجزایی از خانه آرایی با تم سفر برای علاقه مندان به مسافرت مشاهده خواهید کرد که می توانید این ایده ها را برای زمانیکه حتی در خانه هستید و به سفر نرفته اید در خانه آرایی خود بگنجانید:
برای دیدن عکسها مراجعه کنید به
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%ae%d8%a7...%81%d8%b1/ [لینک]
untitledض.png
دیدگاه · 4 ساعت قبل در زَنـگـــِ.. · ش: 1309035792 ·
paeiz
paeiz
با این خوراکی ها از رفلکس اسید معده جلوگیری کنید
وب‌سایت بدونیم – مریم اسدی: بدخوابی، سوزش معده، حالت تهوع و سرفه همه عوارض رفلکس اسید معده هستند. بنابراین این مشکل چندان قابل تحمل نیست. اولین راه برای دفاع در مقابل نشانه های رفلکس اسید معده سبک زندگی، گونه غذاها و برنامه غذایی روزانه شماست. اگر شما هم چنین مشکلی دارید برای رفع آن باید این غذاها را مصرف کنید.
آب
آب اسید معده را رقیق می کند و از رفلکس اسید در معده جلوگیری می کند. افزون بر این برای سلامت تمام بدن از سلامت مغز گرفته تا سم زدایی سودمند است. به جای نوشیدنی های گازدار آب بنوشید زیرا نوشیدنی های گازدار نشانه های رفلکس اسید معده را بدتر می کند. اگر دوست دارید آب کمی مزه داشته باشد خرده میوه هایی که دوست دارید به آن اضافه کنید. فقط مراقب باشید که نعناع و زنجبیل به آن اضافه نکنید چون مشکل را بدتر می کند.
ادامه مطلب در
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%a8%d8%a7...%88%da%af/ [لینک]
untitledفف.png
دیدگاه · 4 ساعت قبل · ش: 1309035777 ·
paeiz
paeiz
خانه آرایی با تم سفر
وب‌سایت دکوبوم – غزاله عزالدین: در طراحی دکوراسیون توجه به سلایق افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای جلب رضایت افراد می توان از علایق آنها در سبک دکوراسیون،رنگ و تزئینات، البته تا اندازه ای که با نیاز ها و قوانین زیباشناختی مغایر نباشد استفاده کرد. در ادامه تصاویر اجزایی از خانه آرایی با تم سفر برای علاقه مندان به مسافرت مشاهده خواهید کرد که می توانید این ایده ها را برای زمانیکه حتی در خانه هستید و به سفر نرفته اید در خانه آرایی خود بگنجانید:
برای دیدن عکسها مراجعه کنید به
http://jooorvajoor.ir/1395/10/29/%d8%ae%d8%a7...%81%d8%b1/ [لینک]
untitledض.png
دیدگاه · 4 ساعت قبل · ش: 1309035766 ·
paeiz
paeiz
فقط خیانت و دروغ رابطه تان را نابود نمی کند…
برترین ها: جدا از رفتارهایی چون خیانت یا دروغ که مایه نابودی رابطه عاطفی می شود، عادات دیگری هم هستند که می توانند بر آن تاثیر منفی بگذارند. شاید از نظر شما برخی کارها جزیی و بی ارزش به نظر رسند اما نشان دهنده عدم احترام به طرف مقابل تان است و در دراز مدت به جدایی شما از شریک زندگی تان منجر می شود.
عدم احترام به دوستان و خانواده او
فرقی نمی کند که مخاطب شما پدر، مادر، خواهر، برادر یا حتی دوست صمیمی شریک زندگی تان باشد، در هر شرایطی بد گفتگو کردن در مورد این اشخاص و بی احترامی به آنها تاثیر منفی بر طرف مقابل تان خواهد گذاشت. هر چه باشد او عمری است که با آنها زندگی کرده، بنابراین در چهره بی احترامی به این افراد، تنها شخصی که آسیب می بیند، شریک زندگ تان است.
ادامه در لینک [لینک]
untitledققق.png
دیدگاه · 1395/10/28 - 18:15 در زَنـگـــِ.. · ش: 1309034134 ·
1 بازنشر:
paeiz
paeiz
فقط خیانت و دروغ رابطه تان را نابود نمی کند…
برترین ها: جدا از رفتارهایی چون خیانت یا دروغ که مایه نابودی رابطه عاطفی می شود، عادات دیگری هم هستند که می توانند بر آن تاثیر منفی بگذارند. شاید از نظر شما برخی کارها جزیی و بی ارزش به نظر رسند اما نشان دهنده عدم احترام به طرف مقابل تان است و در دراز مدت به جدایی شما از شریک زندگی تان منجر می شود.
عدم احترام به دوستان و خانواده او
فرقی نمی کند که مخاطب شما پدر، مادر، خواهر، برادر یا حتی دوست صمیمی شریک زندگی تان باشد، در هر شرایطی بد گفتگو کردن در مورد این اشخاص و بی احترامی به آنها تاثیر منفی بر طرف مقابل تان خواهد گذاشت. هر چه باشد او عمری است که با آنها زندگی کرده، بنابراین در چهره بی احترامی به این افراد، تنها شخصی که آسیب می بیند، شریک زندگ تان است.
ادامه در لینک [لینک]
untitledققق.png
دیدگاه · 1395/10/28 - 18:13 در My Love S.. · ش: 1309034131 ·
paeiz
paeiz
فقط خیانت و دروغ رابطه تان را نابود نمی کند…
برترین ها: جدا از رفتارهایی چون خیانت یا دروغ که مایه نابودی رابطه عاطفی می شود، عادات دیگری هم هستند که می توانند بر آن تاثیر منفی بگذارند. شاید از نظر شما برخی کارها جزیی و بی ارزش به نظر رسند اما نشان دهنده عدم احترام به طرف مقابل تان است و در دراز مدت به جدایی شما از شریک زندگی تان منجر می شود.
عدم احترام به دوستان و خانواده او
فرقی نمی کند که مخاطب شما پدر، مادر، خواهر، برادر یا حتی دوست صمیمی شریک زندگی تان باشد، در هر شرایطی بد گفتگو کردن در مورد این اشخاص و بی احترامی به آنها تاثیر منفی بر طرف مقابل تان خواهد گذاشت. هر چه باشد او عمری است که با آنها زندگی کرده، بنابراین در چهره بی احترامی به این افراد، تنها شخصی که آسیب می بیند، شریک زندگ تان است.
ادامه در لینک [لینک]
untitledققق.png
دیدگاه · 1395/10/28 - 18:13 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309034130 ·
1 بازنشر:
paeiz
paeiz
فقط خیانت و دروغ رابطه تان را نابود نمی کند…
برترین ها: جدا از رفتارهایی چون خیانت یا دروغ که مایه نابودی رابطه عاطفی می شود، عادات دیگری هم هستند که می توانند بر آن تاثیر منفی بگذارند. شاید از نظر شما برخی کارها جزیی و بی ارزش به نظر رسند اما نشان دهنده عدم احترام به طرف مقابل تان است و در دراز مدت به جدایی شما از شریک زندگی تان منجر می شود.
عدم احترام به دوستان و خانواده او
فرقی نمی کند که مخاطب شما پدر، مادر، خواهر، برادر یا حتی دوست صمیمی شریک زندگی تان باشد، در هر شرایطی بد گفتگو کردن در مورد این اشخاص و بی احترامی به آنها تاثیر منفی بر طرف مقابل تان خواهد گذاشت. هر چه باشد او عمری است که با آنها زندگی کرده، بنابراین در چهره بی احترامی به این افراد، تنها شخصی که آسیب می بیند، شریک زندگ تان است.
ادامه در لینک [لینک]
untitledققق.png
دیدگاه · 1395/10/28 - 18:12 · ش: 1309034127 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10