رها
۲ پست
۳ پسند
زن
۱۳۷۰/۱۰/۲۲
ليسانس

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
چقد خوب میشد اگر چیزای خوب آدما رو بهشون بگیم!
خوشتیپه بهش بگو.
خوشکله بهش بگو.
غذاش خوشمزه اس بهش بگو
خوشکل میخنده بهش بگو
صداش قشنگه بهش بگو
مهربونه بهش بگو
بگذارید آدمها خوبی های خودشونو ببینن
بذارید لبخند روی لب هاشون بشینه
دلیل حال خوب هم باشیم
اوضاعی که من میبینم، مجازات خوردن یک سیب نیست.... این وضع حاصل غارت یک باغ بوده