رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۶,۱۷۲ پست
۵۲۵ مشترک
۴۴۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴
و ۱۳ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
غروبِ آفتاب ثابت میکنه که؛ پایان هم میتونه قشنگ باشه...
بازنشر کرده است.
دور شو این همه افسانه مخوان در گوشم
به دو عالم پسر فاطمه را نفروشم
.
هر چه هستم به حسین بن علی مینازم
.
أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ ألْـفَـرَج
gmja_untitled.png
بازنشر کرده است.
سلام بر ريسمان الهى
.
أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ ألْـفَـرَج
bzuw_untitled.png
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود
.
أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ ألْـفَـرَج
bayq_untitled.png
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
بعضی چشم ها آرامش مبهمی دارند
یک چیزی بین گرمای یک شومینه وسط زمستان
تا خنکی آب دریا وسط آفتاب تابستان
حین سکوت،حرفها دارند...
دیدگاه غیرفعال شده است.
بعضی آدمها
دوست داشتنشان که میگیرد
محال است بند بیاید
ما به این بعضی ها میگوییم " زن " ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
این ک یکی قصد دلگرم کردن آدم را داشته باشه اصلا چیز کمی نیست به ویژه اگر آدمی باشد ک به طور معجزه آسایی ،هنوز ،دوستت دارد
دیدگاه غیرفعال شده است.
یکی بود یکی نبود
مال قدیماست
الان همه باشن؛
تو نباشی انگار هیچکس نیست
دیدگاه غیرفعال شده است.
حالا که رفته ام
هر روز
پشت پنجره می ایستی
فکر میکنی
که شاید دوباره بر گردم
و نمیدانی هیچکس به اشتباه
دوبار به کوچه ی بن بست نمیرود!!
دیدگاه غیرفعال شده است.
ناگفته هایی در قلبم مانده است
که هرگز آنها را فاش نخواهم کرد
اما از لو دادن های چشمهایم به حد مرگ میترسم
دیدگاه غیرفعال شده است.