◧ زير بآرآن آدَم تَرمـ ; خآك ِ تَنمـ ، بوي دَستهاي گِلي ِ خــُدآ رآ مي گيرد ◨

صفحه رسمی rangekhoda در شبکه اجتماعی بلوک 13

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 13
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 7
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 17

کاربران فعال امروز

مدیران گروه

کاربران گروه

نمایش همه

برچسب‌های کاربری

شعار رنـگــ خــدا :
_

رنـگــ خــدا

گروه عمومی · · · 471 کاربر · 18307 پست · شناسه گروه: 645
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم

↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!

↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا

⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .


rangekhoda.jpg
5 دیدگاه · 1395/06/21 - 17:07 در رنـگــ خـ.. · ش: 1308747672 ·
❌نـــــِگـــــــــاهِ آبـــــــــــــــــــے❌
❌نـــــِگـــــــــاهِ آبـــــــــــــــــــے❌
[❤️]

کجای گــُـم شده ای
که اینچنین بی پَــروا
ریشه ی کهنِـه
را
تا انتهایِ

همپای شبانه هایم کرده ای.....!!

زیر سقفِ
کدام
شدی
که شاعرانه هایم را
در سکوتِ

انکار می کنی....


را
در کدام
پشـتِ کدام
؛

زیر کدام
،
قاب کرده ام
که تَــنها

میزنی
و هرگز
جلوتر از یِك
"نیـــــــــــــامدی!!!

[❤️]
E2DC536C-0176-403E-91CE-604C067FECA3.jpeg
دیدگاه · 8 دقیقه قبل در رنـگــ خـ.. · ش: 1309590268 ·
1 بازنشر:
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
">مستر من دو نقطه خط
-:- تَـ ـوَ لُـ ـدِتُـ ـونـ ـ مُـ ـ بـ ـارَ کـ ـ ـ -:-


‏ .. { } ..
1480065808551832_large.png
دیدگاه · 26 دقیقه قبل در رنـگــ خـ.. · ش: 1309590230 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
تـقـدیـم بـه هـمـه ی دوسـتـان بـلـوکـ


‏ .. { ❤️ } ..


Tut elimden beni çok sev kimseye verme
دسـتـمـو بـگـیـر مـنـو زیـاد دوسـتـم داشـتـه بـاش و بـه کـسـی نـده

seveceksen ömürlük sev bir günlük sevme
اگـه دوسـت داری یـک عـمـر دوسـتـم داشـتـه بـاش یـک روزه دوسـتـم نـداشـتـه بـاش

iyi günde kötü günde sakla göğsünde
در روزهـای خـوب و بـد درون سـیـنـه ات نـگـهـم دار

sen bu kalbe iyi geldin
تـو بـرای ایـن قـلـب خـوب و مـبـارکـی

benden hiç gitme
هـیـچ وقـت از پـشـم نـرو


‏ .. { ❤️ } ..

http://indir.andaymusic.ir/qaynaq/Tarkan/Beni...%20Sev.mp3

آهـنـگـ :beni çok sev
خـوانـنـده :Tarkan

1512668600126115_large.png
دیدگاه غیرفعال · 45 دقیقه قبل در رنـگــ خـ.. · ش: 1309590201 ·
1 بازنشر:
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


عـزیـزم بـریـزم هـمـه زنـدگـیـمـو
تـوی کـولـه ی عـشـقـمـو بـا تـو تـوی ایـن هـوا
کـه هـوای تـو کـرده دلـم بـی تـو تـنـگـه


http://dl.nicmusic.net/nicmusic/001/009/8498498.mp3


‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۲-۲۴-۴۱~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 16:44 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588821 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


گـاهـی فـرامـوش مـیـکـنـیـم
بـه عـقـب بـرگـردیـم
و گـوشـه ی کـتـاب ِ تـاریـخـمـان
کـنـار ِ شـکـل هـای ِ زیـسـت
روی ِ جـلـد دیـفـرانـسـیـل
دو قـلـب بـکـشـیـم و
بـنـویـسـیـم :
بـایـد درس بـخـواـنـم
ولـی امـان از یـادت . .
امـان از یـادت . .
‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۲-۴۳-۵۶~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 16:40 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588816 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


ریـکـی :
انـگـار خـدا داره بـهـت نـگـاه مـیـکـنـه ،
فـقـط بـرای ِ یـکـ ثـانـیـه ،
و اگـر حـواسـت جـمـع کـنـی ،
تـو هـم مـیـتـونـی نـگـاهـش کـنـی .
جـیـن :
و چـی مـیـبـیـنـی؟
ریـکـی : زیـبـایـی
‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۰-۴۹-۲۶~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 16:38 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588811 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
Yekta_Nili

‏ .. { ❤️ } ..


لـبـخـنـد بـزن مـهـربـانـم
جـز لـبـخـنـدت
چـه چـیـز دیـگـری بـاقـیـسـت
لـبـخـنـد بـزن
کـه گـرمـایـش بـرف را بـه رقـص مـی آورد
لـبـخـنـد بـزن جـانـا
لـبـخـنـدت دوای هـر دردی سـت


‏ .. { ❤️ } ..
۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۲-۴۸-۵۵~2.jpg
1 دیدگاه · 1396/09/23 - 16:35 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588807 ·
1 بازنشر:
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


گـواهـی مـی دهـم
بـه گـنـچشـکـ هـایـی کـه
از چـشـم هـای تـو
تـا قـلـب مـن پـرواز مـی کـنـنـد
گـواهـی مـی دهـم
کـه مـن
یـکـبـار عـاشـقـتـ شـدم
و هـنـوز هـم . .


‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۲-۲۱-۰۳~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 16:32 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588804 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


آنـزیـم هـا هـم
جـایـگـاه ِ فـعـال دارنـد
یـعـنـی بـا چـیـزی جـز آن اصـل ِ کـاری
جـفـت نـمـیشـونـد
جـز آن را نـمـیـخـواهـنـد . .
تـو هـی از مـن بـپـرس :
چـرا مـن !
‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۱-۴۳-۱۹~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 16:28 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588800 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


پـائـیـز دخـتـر بـچـه ایـسـت کـه
وقـتـی در خـیـابـان راه مـیـروی مـیـدود
میـایـد مـیـزنـد بـه پـشـت ِ پـایـت
سـرت را کـه بـر میـگـردانـی
بـا لـبـخـنـدی دلـبـرانـه مـیـگـویـد :
بـبـخـشـیـد آقـا !!
چـرا عـاشـق نـمـیـشـویـد ؟؟


‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۱-۳۰-۵۸~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 16:22 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588789 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


اسـیـر ِ عـشـق ِ تـو

از هـر دو عـالـم

آزادستـ . .

تـو بـگـو آزادی چـنـد ؟


‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۱-۱۳-۲۷~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 16:18 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588781 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


ایـنـجـا بـه جـز دوری تـو

چـیـزی بـه مـن

نـزدیـک نـیـست . .


‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۱-۵۰-۱۰~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 16:07 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588763 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


یـکـ کـاج ِ سـبـز
ولـی خـسـتـه و غـریـب !
یـکـ کـاج ِ مـبـهـم تـنـهـا کـه هـیـچ کـس ؛
از سـبـزی ایـن پـیـرهـن ِ سـرد
بـه اوج ِ ایـن تـنـهـایـی عـظـیـم پـی نـبـرد


‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۱-۳۹-۱۴~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 16:04 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588760 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


آیـیـنـه بـهـتـریـن دوسـت ِ مـن بـود

تـا ایـنـکـه شـکـسـت

و مـن هـم در او شـکـسـتـم


‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۱-۵۴-۵۷~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 16:01 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588757 ·
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
‏ .. { ❤️ } ..


. .
یـکـ بـار دیـگــر کـاش بـه سـاحـل بـرسـانـی
صـنـدقـچـه ای را کـه رهـا گشـتـه در امـواج

‏ .. { ❤️ } ..
_۲۰۱۷-۱۲-۱۴-۱۲-۰۸-۴۲~2.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/09/23 - 15:57 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309588751 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
?>