رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۶,۸۶۴ پست
۵۳۱ مشترک
۴۴۸ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴
و ۱۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
بازنشر کرده است.
یاد گرفتم آدما میرن حتی اگه هزار بار قول داده باشن که میمونن
بازنشر کرده است.
تو یه ذره هم شبیه کسی که پاره تنم بود نیستی
.
که از وقتی عاشقت شدم فقط حالمو بدتر کردم
لینک
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﮐﻪمیفهمم ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
آدمهای دوازده شب به بعد را
جدی نگیرید!
خودشان نیستند!
كودک احمق درونشان است...
بازنشر کرده است.
.
همین که کنارم
باشی...
امن میشود دنیا ...
کنارت زمان طلا میشود ،
نبض دنیا
خوب میزند ...
کنارت دنیا محتاج جمله یِ دوستت دارم میشود ،
لب به بوسه وادار
و آغوش به تب
دچار میشود ،
کنارت حالِ
من دیوانه خوب میشود
کنارت جهانم جورِ دیگریست ...
قانونش را چشمانت مینویسد
و من کنارِ تو و چشمانت
قانون مند ترین آدم دنیا خواهم شد
بازنشر کرده است.

..[❤️]...
چه بِـــــگویم
به
" گـــلدانِ شَــمعدانی"

کِـه
تِـــشنِـه یِ دســت هایِ
"تُـــــو "سـت

بِـه پَــــنجِـره ی دلتنـــــــــگِ هَـوایَـت ؛
و
به "پایـــــــیز"
که

از دوریِ چشـــم هایَــت
میـــبارد،
چِـــه بگویَــــم!؟..

| |

9F7A77D3-FFFD-42E4-9DFD-BA94A26416FC.jpeg
یک زن همان اول کار،
راحت تو را نمی پذیرد.
به سرعت جواب احساست را نمیدهد.
ممکن است دلش بلرزد،
چیزی توی سینه اش بالا و پائین شود،
گونه هایش سرخ شود
ولی کم و زیاد را می سنجد.
عقل را هم دخیل میکند توی این احساس
ولی بعدش که پذیرفت سخت رها میکند.
تلاش میکند میجنگد.
به قولی همه داشته اش را سرمایه گذاری میکند
و عملا ریسکش را هم می پذیرد
و به همین خاطر توی جدایی ها
بیشترین آسیب را میبیند.
زنی که دل میبندد، سخت رها میکند...
بازنشر کرده است.
من از اونام كه اگه برم هيشكی تنها نميشه
مشاهده ۲ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
+دلم غم دارد امشب ; (
.
لینک
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
اللهم عجل لولیک الفرج ، امین یا رب العالمین
دیدگاه غیرفعال شده است.