رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۵,۸۶۸ پست
۵۱۸ مشترک
۴۴۳ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۰
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴
و ۱۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
..[❤️]…
مِثــلِ
شربَــتِ تلـخِ تلـخ
مِثــلِ
رژیــم‌هایِ لاغَــریِ
و طاقَــت فَـرسا
مِثــلِ
فیلــم هـآيِ ،
هـولـــناک..!

دِل کنــدن از تُــو ..
زهــرِ هَـــلاهِل اسـت...!!
*
54680DB8-5AF8-4534-AA51-49211BC77F4A.jpeg
تا بال نداشتم
قفس تنگ نبود...
بزرگترین تراژدی زندگی این است که
خیلی زود پیر می‌شویم و
خیلی دیر عاقل.
مشاهده ۲ دیدگاه دیگر ...
مقصد وجود نداره سعی کن از مسیر لذت ببری . .
‏آدما کتاب نیستن
که ولشون کنی بری بعد هروقت خواستی بیای ادامشونو بخونی(( :
در مسیر موفقیت شاید نتوانید
خرگوش باشید، اما لاک پشت بودن
بهتر از سنگ بودن است.
لاک پشت دیر یا زود به جایی میرسد،
اما سنگ هرگز...
IMG_20190719_155451_693.jpg
صداقت....!!!
یک هدیه بسیار گران
قیمت است.
آنرا از انسانهای ارزان
انتظار نداشته باش!!!
IMG_20190719_155339_974.jpg
بازنشر کرده است.
سلامتی انان ک قلب
دارند
بازنشر کرده است.
اگه تونستی تو زندگيت اشتباه نكنی
اون ‌وقت اشتباهات بقيه رو نبخش( :
  • Ԋムოɨの

    همونطور که حذفم کردی
    منم حذفت میکنم. نه دیگه خودت مهمی نه لایکت: )

دیدگاه غیرفعال شده است.