رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۲,۷۰۲ پست
۵۰۱ مشترک
۴۳۷ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴

فعالین امروز

و ۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .

مشاهده ۱۰ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.

امام صادق(علیه السلام):
هرکس در ایام عزای جد ما حسین(علیه السلام)بر سر در خانه ی خود پرچم مشکی نصب نماید مادرم حضرت زهرا(سلام الله علیها)هر روز او و اهل خانه را دعا میکند..

‏دیدی وقتی کلیداتو گم میکنی، با اینکه چندبار تو جیباتو گشتی بازم جیباتو خالی میکنی و یه بار دیگه میگردی؟ من وقتی گمت کردم با اینکه میدونستم تو خاطراتم نیستی، بازم ذهنمو خالی کردم و گشتم. اون قدر گشتمو پیدات نکردم که واسه ذهنم از تو کلیدای دروغین ساختم.
گلناز...

دیدگاه غیرفعال شده است.

یا حسین یا حسین وعده ی ما بین الحرمین

دیدگاه غیرفعال شده است.

درد بی دوا رو درست کن کار عاشقاو درست کن

دیدگاه غیرفعال شده است.

همش دعا کردم اربعین قسمت بشه صحن کربلا باشم

دیدگاه غیرفعال شده است.

یه حرمه و بوی سیبش غم شهدای غریبش دل همه دنیارو برده ضریح حسین

دیدگاه غیرفعال شده است.

دنیا برای من پای این علم یه چیز دیگس

دیدگاه غیرفعال شده است.

حرم زیاد دیدم ولی این حرم چیز دیگس

دیدگاه غیرفعال شده است.

یا حسین یا حسین وعده ی ما بین الحرمین

دیدگاه غیرفعال شده است.