◧ زير بآرآن آدَم تَرمـ ; خآك ِ تَنمـ ، بوي دَستهاي گِلي ِ خــُدآ رآ مي گيرد ◨

صفحه رسمی rangekhoda در شبکه اجتماعی بلوک 13

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 18
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 8
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 19

کاربران فعال امروز

5 پست

مدیران گروه

کاربران گروه

نمایش همه

شعار رنـگــ خــدا :
_

رنـگــ خــدا

گروه عمومی · · · 414 کاربر · 13501 پست · شناسه گروه: 645
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم

↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!

↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا

⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .


rangekhoda.jpg
دیدگاه · 1395/06/21 - 17:07 در رنـگــ خـ.. · ش: 1308747672 ·
Sina
Sina
IMG_20170222_091130.jpg
26 دیدگاه · 4 ساعت قبل در رنـگــ خـ.. · ش: 1309127759 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170222_090753.jpg
دیدگاه · 4 ساعت قبل در رنـگــ خـ.. · ش: 1309127758 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170222_090737.jpg
دیدگاه · 4 ساعت قبل در رنـگــ خـ.. · ش: 1309127757 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170222_090730.jpg
دیدگاه · 4 ساعت قبل در رنـگــ خـ.. · ش: 1309127755 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170222_090725.jpg
دیدگاه · 4 ساعت قبل در رنـگــ خـ.. · ش: 1309127753 ·
1 بازنشر:
سرآبـــــ
سرآبـــــ
هيچ دلش نمى آيد
كه ديگر " "
است
سراغش را ..!

IMG_20170220_123748.jpg
3 دیدگاه · 1395/12/4 - 01:00 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309127359 ·
3 بازنشر:
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
تـا حـالـا بـراتتون پـیـش اومـده نـزدیـک 12 سـاعـت رو پـاهـاتـون بـایـسـتـیـد

بـدون ایـنـکـه چنـد مـیـن بـشـیـنـیـد

نـه . .

ولـی مـن امـروز 12 سـاعـت سـر پـا بـودم
دیدگاه غیرفعال · 1395/12/3 - 20:48 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309126977 ·
2 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170221_193630.jpg
دیدگاه · 1395/12/3 - 20:18 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309126936 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170221_080526.jpg
دیدگاه · 1395/12/3 - 20:17 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309126935 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170221_080435.jpg
دیدگاه · 1395/12/3 - 20:15 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309126933 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170221_080441.jpg
دیدگاه · 1395/12/3 - 20:14 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309126932 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170219_073502.jpg
2 دیدگاه · 1395/12/3 - 20:14 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309126931 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170219_190840.jpg
دیدگاه · 1395/12/3 - 20:12 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309126929 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170221_080428.jpg
دیدگاه · 1395/12/3 - 20:10 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309126928 ·
1 بازنشر:
Sina
Sina
IMG_20170221_080417.jpg
دیدگاه · 1395/12/3 - 20:08 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309126926 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
?>