رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۸,۸۴۲ پست
۵۴۲ مشترک
۴۵۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۳
و ۱۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
مشاهده ۱۷ دیدگاه دیگر ...
باید خودت را دوست بداری
چون بدون عشق به خود،
داشتن احساسِ خوب محال است....
هر چى بيشتر به خدا اعتماد كنى،
بيشتر شگفت زده‌ات ميكنه ..
بازنشر کرده است.
خیلی سعی میکنم آن لاین میشم بهتون انرژی مثبت بدم
ولی گاهی در حینی که آن لاینم حوصله ام نمیکشه باهاتون بگم و بخندم
به هرحال ببخشید دیگ ,,,
شبتون بخیر
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
منو میبینید که
من مادر یه بچه کچل ام به اسم بیبی یودا
بچم گشنه و تشنه یکی دو ماه یه گوشه افتاده من برم بخرمش
مادرش بمیره میترسم اون برادران دالتون ببرن از راه به درش کنن معتاد شه
مشاهده ۸ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
نیمه گم شده من
میدونم به روز ولنتاین اعتقاد نداری ولی به روز عشق اعتقاد داری که
لطفا یه بیبی یودا برا من بخر ارزونم هست
تا داداشم مسعوتی هس انقد ظالم نیستم ازت آیفون بخوام
مشاهده ۲۱ دیدگاه دیگر ...
آقایون به روز ولنتاین اعتقاد ندارید
به روز مادر و زن و سپندار مذگان اعتقاد دارید که
از رگ گردن بهتون نزدیکه خدایی آبروداری کنید
دست تو جیب باشید
مشاهده ۲۰ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
خودم میدونم 1 تا 3 روز با کامیون طول میکشه
فقط شما بیاید بگید فردا میرسه من خوشحال شم
بازنشر کرده است.
من یه خرید اینترنتی از مشهد کردم
مبدا مشهد و مقصد تهران
بعد طرف به من گفت بسته اتو با تیپاکس میفرستم
چقد طول میکشه به دست من برسه ؟
بازنشر کرده است.

سالها از پی هم می گذرند
هر سال دریغ از سال قبل
عشق هیچ گاه رهایم نمیکند
و تو در قلب من جای داری
کاش تنها یک بار میدیدمت
در برابرت زانو میزدم
و جان به لب رسیده میگفتم
بانو ، من عاشق شما هستم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمه از

Heinrich-Heine-1.jpg
بازنشر کرده است.
اگر مانده بودی تو را تا به عرش خدا میرساندم
اگر ؛ اگر و هزاران هزاران اگر اگر اگر
نماندی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.