رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۹,۷۲۱ پست
۵۵۰ مشترک
۴۵۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴
و ۱۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
مشاهده ۱۷ دیدگاه دیگر ...
# حرف حساب
دیدگاه غیرفعال شده است.
; (
دیدگاه غیرفعال شده است.
# ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
● فوری ● فوری●
اطلاعیه نیروی انتظامی
دیروز مردی حدود چهل ساله پس از دریافت تزریق مرحله دوم واکسن کرونا جان به جان آفرین تسلیم کرد.
ظاهرأ او هنگام مراجعه به منزل پس از مواجهه با همسرش با خوشحالی گفته که «من دومی رو هم گرفتم» و ناگهان با ضربه‌ سهمگین ماهی‌تابه به سر خود مواجه شده و در جا درگذشته است.
لطفأ شما توجه داشته باشید که جمله کامل «من مرحله دوم واکسن کرونا را دریافت نمودم» را بدون اشتباه و کامل بگویید!!!
بازنشر کرده است.
بچه ها کسی آشنایی تو وزارت بهداشت نداره؟
خاله های من تو گروه فامیلی چند ده تا درمان قطعی کرونا دلتا پیدا کردن. اونم با حداقل مواد در دسترس مثل آبلیمو و پیاز. کسی رو میشناسین بگین عضو گروهش کنم بتونه بخشنامه کنه بیمارستانا اجرا کنن.
بازنشر کرده است.
‏هر وقت احساسِ بدبختی کردی، به این فکر کن نسبت به نگار جواهریان که ۲۴ ساعته رامبد جوان رو تحمل میکنه؛
.
.
.
تو خیلی خوشبختی!
بازنشر کرده است.

‏هیچکَس هیچوَقت نمیفهمه بَعضیآ چه دَردی رو تحمُل میکُنن تا صَبور به نظر بیآن: )

Screenshot_۲۰۲۱۱۰۱۸-۰۲۵۶۰۳_Instagram.jpg
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
من برم دیگه به کارام برسم
روزتون خوش
دیدگاه غیرفعال شده است.
یکی به اون خانم فهیمه بگه برگرد من قهر نیستم
دیدگاه غیرفعال شده است.
پر انرژی باشیم , قدر لحظاتی که در کنار همیم بدونیم
برای همدیگه انگیزه باشیم , از هم یاد بگیریم
زندگی قشنگ ِ در کنار هم بودن قشنگ ترش کنیم
.
قهر کردن ممنوع # سلام صبح آدینه اتون بخیر و نیکی
امروز بهتون کلی خوش بگذره
دیدگاه غیرفعال شده است.