مشخصات

rasul
0 امتیاز
3 پست

دنبال‌کنندگان

(37 کاربر)

بازدیدکننده

85 کاربر
rasul
rasul
سیم خنکی

که موهایت را تکان می دهد

صدای من است

بارها از تو می گذرد و

تو او را نخواهی شناخت
2 دیدگاه · 1395/10/18 - 08:45 · ش: 1309006536 ·
rasul
rasul
اگر باد نبود

کنارم بند می‌شدی
همین‌جا که می‌دانی !

اگر باد نبود

آسمانم را سراسر ابر نمی‌گرفت ...
و من
این همه دلتنگ نمی‌شدم ابرآلود ...
این همه در دلم نمی‌باریدم ...
و این همه از شوق آفتاب نمی‌آمدم کنار پنچره ...!!

همیشه خیال می‌کردم
تو می‌آیی
و من آمدنت را تماشا می‌کنم
همیشه،
باد، پنجره را به هم کوبید ...
و باران ِ تندی گرفت!!
33.jpg
دیدگاه · 1395/10/18 - 08:43 · ش: 1309006530 ·
rasul
rasul
سَلآم × rasul × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪
6 دیدگاه · 1395/10/18 - 08:34 در خـوش امـد.. · ش: 1309006512 ·