♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√

مشخصات

♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
42590 امتیاز
3478 پست
زن
1395/06/14

دنبال‌کنندگان

(409 کاربر)

بازدیدکننده

8952 کاربر
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
دلتنگی حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش را میکند .....
دلتنگم!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دیدگاه · 3 ساعت قبل در رنگارنگ · ش: 1309140470 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
جایی خواندم که دوست داشتن که زیاد بشود تکرارِ جمله ی - مواظبِ خودت باش - مکرر می شود ..
صدایِ من هم اگر به تو نمی رسد اما بدانکه من هرروز.. هر ثانیه.. هرجا بلند و شمرده می گویم مواظبِ خودت باش....
دیدگاه · 3 ساعت قبل در رنگارنگ · ش: 1309140468 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
حرفی از پنجره نیست
حرفی از آمدن و حرفی از رفتن نیست
صحبت از دیوار است....
صحبت از دیوار است و چه غمگینم من
بی تو هر پنجره ای دیوار است....
دیدگاه · 3 ساعت قبل در رنگارنگ · ش: 1309140467 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
پای خواب هایم تاول زده است از بس که... برای دیدنت دویده اند !!!
دیدگاه · 3 ساعت قبل در رنگارنگ · ش: 1309140465 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
ای دل که بی گدار، به آب ها نمیزدی بی قایقت میانه‌ی دریا چه میکنی..؟
دیدگاه · 1395/12/8 - 15:46 در خلوت دل · ش: 1309138250 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
تصور کن. آن کودکی را که منتظر است... اول ایستاده بعد قدم‌میزند پاهایش خسته میشود مینشیند پا دراز میکند بر روی زمین داز میکشد خوابش میبرد. کاش تو بیدارم کنی....
دیدگاه · 1395/12/8 - 15:41 در خلوت دل · ش: 1309138245 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
سکــــُوت . . . شــایــد آخـریــن گزینـــه ام بـاشـــد . . . وقتـــی میـــان تمـــام نبـودنهـــا . . . بـــه تُــویــی فکـــر میکنــــم . . . کـــه نَــدارمَــت . . .
دیدگاه · 1395/12/8 - 15:37 در خلوت دل · ش: 1309138241 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
بلاتکلیف تر از اسفند دیده ای؟
معشوقه زمستانست اما عطر بهار را به پیراهنش می زند ...
بلاتکلیف تر از من دیده ای؟
دلتنگی ات که به جانم می افتد دستم به سمت تلفن می دود اما به شخص دیگری زنگ می زنم.....
دیدگاه · 1395/12/8 - 15:11 در خلوت دل · ش: 1309138212 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
آرامش جانی این بهترین تعبیر از تمامیِ توست..............
دیدگاه · 1395/12/8 - 15:09 در خلوت دل · ش: 1309138207 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
کـاش ... دلتنگی بیماری بود! بستری میشدی، دَرَش می آوردند، دورش می انداختند یا در شیشه های الکل نگه میداشتند تا به بیمارهای دیگر بگویند : این دلتنگی بزرگ را ما در آوردیم! حیف که با دلتنگی هیچ کاری نمیشود کرد باید آن را کشید مثل حبـــــس ...!
دیدگاه · 1395/12/8 - 15:07 در خلوت دل · ش: 1309138205 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
بیا جدول حل کنیم _ بهترین هدیه دنیا؟! + تو _
پنج حرفیه + تو!! _
نمیشه میگم پنج حرفیه + توووو!!!!!!!!!!!!!!!
دیدگاه · 1395/12/8 - 15:01 در رنگارنگ · ش: 1309138196 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
میوه نمیدهد به کس باغ تفرج است و بس
جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش
دیدگاه · 1395/12/8 - 14:59 در رنگارنگ · ش: 1309138194 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم ........اندوه بزرگی ست چه باشی چه نباشی ..........
دیدگاه · 1395/12/8 - 14:51 در رنگارنگ · ش: 1309138181 ·
ژاله
ژاله
ضعفه دارم

کمی
را
شل می کنی؟!..
779820_6ssKmAlU.jpg
1 دیدگاه · 1395/12/8 - 14:47 در رقص ِ وٰا.. · ش: 1309138172 ·
2 بازنشر:
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
پُر دویدم در که فقط گِرد تو بود
تو شد و شد........
دیدگاه · 1395/12/8 - 14:46 در رنگارنگ · ش: 1309138170 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15