سکوت شب
۲۹ پست
۲۷ دنبال‌کننده
۷ پسند
مرد

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
دلتنگ که باشی ....حتـی یه تشابه اسمی هم ....نابودت میکنه
دلم به همین" دوست داشتنت "خوش است ؛ بیخیالِ نبودنت ،،
هیچوقت هیچکــــس به اندازه من دوستت نخواهد داشت! این تو و این تمام آدم ها...
چه تنهایی عمیقی‌ست ... دوست داشتن کسی که ... هرگز نیست ..
همیشه یک نفر هستکه برای گفتن دوستت دارم به او ؛دیر میرسیم..
دلتنگ صدای خنده هایت میشوم..... وقتی حتی سکوت این اتاق.... از تـ ـو میگوید . . .
میترسم از روزی که ...عاشق دیگری شوم...و تو برگردی
به دوشِ گیســـویِ تو....تــــشییع می شـــود ....شانه ای ...کـه دل تنـــــــگ است .
فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است ؛ کافیست دلت گیر باشد
من سالهاست،...جامانده ام؛....در پیچِ آخرین بوسه ات...