سکوت شب
۲۹ پست
۲۵ دنبال‌کننده
۶ پسند
مرد

تصاویر اخیر

دلتنگ که باشی ....حتـی یه تشابه اسمی هم ....نابودت میکنه
019.jpg
دلم به همین" دوست داشتنت "خوش است ؛ بیخیالِ نبودنت ،،
017.jpg
هیچوقت هیچکــــس به اندازه من دوستت نخواهد داشت! این تو و این تمام آدم ها...
015.jpg
چه تنهایی عمیقی‌ست ... دوست داشتن کسی که ... هرگز نیست ..
014.jpg
همیشه یک نفر هستکه برای گفتن دوستت دارم به او ؛دیر میرسیم..
1219.jpg
دلتنگ صدای خنده هایت میشوم..... وقتی حتی سکوت این اتاق.... از تـ ـو میگوید . . .
1199.jpg
میترسم از روزی که ...عاشق دیگری شوم...و تو برگردی
1198.jpg
به دوشِ گیســـویِ تو....تــــشییع می شـــود ....شانه ای ...کـه دل تنـــــــگ است .
1196.jpg
فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است ؛ کافیست دلت گیر باشد
1194.jpg
من سالهاست،...جامانده ام؛....در پیچِ آخرین بوسه ات...
Image 25.jpg