roza

هر جای دنیا می خواهی باش من احساسم را با همین دست نوشته ها به قلبت می ... بیشتر

roza
۲۰۶ پست
۲۶۹ دنبال‌کننده
۱۱۰,۳۳۷ امتیاز
۱۱۵ پسند
زن
۱۳۹۳/۰۲/۱۶
ايران، لرستان، دورود
زندگی با خانواده
سربازی فراري
گرایش سیاسی ندارم
حضرت پدر ومادر

تصاویر اخیر

و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
ألَیْسَ ٱللهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ؟❤زمر۳۶
.
غـروبــــِ
غـیرتــــِ مـارا
کـسـے
نخــواهد دیـد
قســـم بـہ
روشنـےِ
راهِ
شہریارےِ ما
.
دل نوشتن باشه
دوباره شروع می کنم ...
مشاهده ۲۹ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
غیرت آفتاب نوشت:
مـ❤ـاها ❌آنتالیا نه
✔یه نبینیم از غصه دق می کنیم
.
مـ❤ـاها
تمام دلخوشی مون ❌پارتی های شبانه نه
✔#هیئت های آخر هفته س
.
مـ❤ـاها
سوپراستارهامون ❌رو فرش نه
✔رو خاکریزهای سرخ آغشته به خون جبهه های حق و باطل قدم برمی دارن
.
مـ❤ـاها
حال مون با ❌#ویسکی نه
✔بایه استکان روضه به کل متحول میشه
.
مـ❤ـاها
و هامون
❌نه در کوچه و خیابان
✔بلکه پای سفره عقد و البته با اجازه آغاز میشه
.
و
آغوش مون رو ❌همه نه
✔درجه یک برا اونی بازه که هم ✅راه✅ میشه تا ابد
.
و زیباییهامون رو ❌وقف عام نمی کنیم
.
مـ❤ـاها
نگرانی مون ❌پاک شدن صورت نه
✔باز شدن گره روسری مونه
.
مـ❤ـاها ❌زیبایی های اندام نه
از زیبایی های اعتقادات مون حرف می زنیم
و لا یتغییّر
PicsArt_03-03-06.34.02.jpg
دیدگاه غیرفعال شده است.
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
غیرتــــ آفـتابــــ نـ ـوشتـــــ ؛
مـا تـشنه قدرتـــــ نـبودمــــ بلکــه شیفــته خـدمتــــ بـودیمـ ـــ
شهــــید بهشـــتي
خائنــــــ انـد به این مملکتــ ــــ
آنانـــــ کـه ؛
_کـورکـورانــه دنبالــه روي اشخـــاص انـد کــه هیــچ تعـــهدي در بـرابـر خـــدا نـ ـدارند
به کـــساني راي می دهـ ــند؛
_کـــه بـرای ریاستــــ و حکومتـ ــــ حــرص مـ ـی زنند
_تشنگان قدرتـــ ــ اند نه شیفتگان خدمتـ ــــــ
_که ثروت قبل و بعد از ورود به حکومت شان یکسانـــــ نیستـــــ ـــ
_که دزد انــ ـد
_مخدوم اند نه خـ ــادمـــــ
_امانتــــ دار امــوال و نـوامیــس مـــ ـردم نیســ ـتند
_ یا دائما عذر خواهــ ــی می کــ ـنند یا انکــ ــار
_افســ ـادشان بیشــتر از اصلــ ــاح شان استـــــ
_ در تـشخـ ـیص حــ ـق و باطــ ـل اشـ ـتباه می کنند
استاد دانشــ ـمند :
لعنتــــ بر ضدانقلابـــــ دروغــ ـگو
بر سیاسـ ــی بی دین
بر کســی که می تــواند به داد ایـن مملکتـــــ برسد و نمــی رسد
بخشی از صحبت های استاد رحیم پور ازغدی در رابطه با ترجمه ی سخن پیامبر اکرم(ص) با اندکی تغیـیر
مشاهده ۲۴ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
photo and text by gheyrate_aftab
گمان می کردم که آسمان همه یکسان است
اما
✔️آسمان یکی به تسخیر دیگری در آمده(آسمان فلسطین)
✔️از آسمان دیگری بمب و باروت بر سر زمینیانش آوار می شود(آسمان سوریه و یمن و ...)
✔️در آسمان دیگری هواپیمای بدون سر نشین بیگانه بی اذن و اجازه عبور می کند(آسمان آمریکا)
پس
آسمان من با دیگری متفاوت است
1آسمانی که همانند زمینش و خط و مرز هایی دارد
2آسمانی که امنیتش به همت نگهدارانش برقرار است
3آسمانی که پهباد های جاسوسی را منهدم می کند
سربازان گمنامی که شبانه روز در پی حفاظت از آن
۲۴4ساعته و بی وقفه در حال رصد نقطه به نقطه آن و نفس دشمنان اند.
و
5امیری که را نگهبان است.
آسمان ایران فرمانده فرزاد اسماعیلی از خطّه یگیلان
فرمانده پدافندهوایی خاتم الانبیا ارتش جمهوری اسلامی ایران
ژنرال پدافند ایران زمین
برای عراق و سوریه و یمن و فلسطین
نیز آسمان هایی همچون آسمان ایران
و ها آرزومندم
امیرسرتیپ فرزاداسماعیلی
.
بازنشر کرده است.
Photo and text by me

آخـــرین پست ۹۵
:
בلــم خــوش استـــ تنـہا بہ وصـل جـבایی مانــــ
عاشــقانہ ها از آنــــ شمــا
مـــا را همینـــ هجـرانــــ بس
.
اللـہم عجــل لولــیک الفــرج
مشاهده ۸ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
حـــس ادبـے نیومد
ساده مے نویسمــــ
من و  سبدگل خواســتگاری داداش مون
آرزو ے زندگیه علی و فاطمه وارانه زیر ســایه ے امن الهــے براے داداشے و همــه جوونا ے سرزمینم دارمــــ
همینــــ
رمضان تونــــ هم مبارکــــ
مشاهده ۱۷ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
اینجــا ،زادگــاه مــن استــــ
دورودے که حاصــل یکـــے شدن دو رود استـــ
هــاے ســر به فلکـــ کــشیده زاگرس کــه شــهر را در آغــوش کشــیده اند‌.
هاـے بـــے بدیل بیشــه،در اسپــر ،ســپیدآب و... که درود گویانه
از دل ســر بر مـے آرند و بـے صــبرانه در انتظــار یکـــے شدن با جــریان رودنــد
که از می‍ــان دره ها عبور مـے کــنند.
بر فــراز که به تماشــاے این عظمت بنشینـے
برق طــلایـے رنگ ے بر تپه ای بالــا بلــند نا خــودآگاه
حــواس را جــمع خــود مـےکند
کـه مردان بی ادعــایـے
در جــایـے کــمی فــراتر از زمــینیان
از همــان بالــا ســایه خــود را بر تمــام شــهر گســترانیده اند‌.
در مــیان هــاے بلوط و گَوَن ش که قــدم مـے گــذارـے
نمــایـے از زمــینـے در برابــر چشمانتـــ نمــایانـــ مـےشــود.
و گــَهَر ش
که زیبایـــے هارا دو چــندان مـے کند.
کوچکـــ تریــن ے
کــه باشــکوه تریــن عظمتـــ آفــریننده اش را با خــود به یدکـــ مـے کشد
زیبایی اش وابســته به زمــان نیستـــ
هر کــوله بــارے از تجملاتـــ را با خود به ارمـــغان مـے آورد
آهنـــے که خـط واصــل شمــال و جنــوب ایرانـــ استـــ و مســافران را از شــهر عــبور مے دهد.
از
مردمانش با اخلــاقش بگــویمـــ
با دل هایـــے که مــرز بین آنهــا تنهــا دیــوار خــانه شان استـــ
زیبایـے نا محــدود
و دست من برای نوشتن ناتوانـــ
اینجا است
و تنهــا به جزئـے از کــل زیبایـےاش اشــاره شد
دورود مـن ،#درود بر تو بــاد
مشاهده ۸ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀
roza
( )
❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀
مشاهده ۱ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
اون دنـــــیامہ
تـــا آخـــرین نفـــس تــو زندگــــــــیم برام مقــدسِــــہ
همــــین کـــہ دیـدمش واســـہ تمـــوم زندگــــــیم بَسـِــہ
واســـم هنــوز همـــہ کـَـسہ
meisamebrahimi
مشاهده ۱۰ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
تپه های مخملی سبز
و
گل های سرخ
در زمینه ای سبز
ای برای طی کردن این مسیر
و ی
که با سیاهی خود تمام هارا در هم شکسته
و من اینهمه زیبایی
حس و حالی غیر قابل وصف
جلوه ی جمال تو دیدنی ست
.
قدم در مسیر تو نهادم
قرب ت که از آن بهترین هاست
و سهم ما است
غریب نوازی کن معبودا
جاده ی یکی از روستاها
خودنمایی لاله های سرخ
بهانه ای می شود برای یاد کردن از خودنمایی غیور مردان در حفاظت از حرم
مشاهده ۳ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
roza
شاید زیباترین لحظه آفرینش؛لحظه باشد.
در آن هنگام در رگـــــــهای هستــی جاری
می شود و موجودی را نویــــد می دهد
که می تواند را به همه کسانی که دوستش
دارند؛ارزانی بخشد
♥♠

تبریک تولد ☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆ ܓ
............................................
ღ♥ღ............................................
ღ♥ღ......... ..................................
ღ♥ღ......♥..............................ღ♥ღ
♥♥♥♥♥........ღ♥ღ.......ღ♥ღ.......♥♥♥...........ღ♥ღ
♥♥♥♥♥ღღღ♥♥♥♥♥.......♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥♥♥ღ♥ღღ♥ღ♥ღ
......♥.........♥♥♥........................................................♥♥♥
...............................................................................♥♥♥
...............................................................................♥♥♥
...............................................................................♥
مشاهده ۸ دیدگاه دیگر ...
  • roza

    سلام برادر
    متشکرم از شما
    با کامنت هاتون پیج بنده رو منور کردید

  • morteza @همراه همحس@

    خواهش ...خوشحالم که با شما عزیزان..توی بلوک هستم..