roza

حزب الهی بودن رو با همه تراژدی هاش دوست دارم....gheyrate_aftab درباره »

مشخصات

roza
49356 امتیاز
205 پست
زن
1393/02/16
ايران - لرستان - دورود
با خانواده
ندارم
اعتقاداتم .خانواده م

دنبال‌کنندگان

(242 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی

بازدیدکننده

6092 کاربر

حرف دل roza :
_

roza
roza
ألَیْسَ ٱللهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ؟❤زمر۳۶
.
غـروبــــِ
غـیرتــــِ مـارا
کـسـے
نخــواهد دیـد
قســـم بـہ
روشنـےِ
راهِ
شہریارےِ ما
.
دل نوشتن باشه
دوباره شروع می کنم ...
PicsArt_04-27-12.57.40.jpg
31 دیدگاه · 1394/01/31 - 19:05 · ش: 1307700608 ·
roza
roza
غیرتــــ آفـتابــــ نـ ـوشتـــــ ؛

مـا تـشنه قدرتـــــ نـبودمــــ بلکــه شیفــته خـدمتــــ بـودیمـ ـــ
شهــــید بهشـــتي

خائنــــــ انـد به این مملکتــ ــــ
آنانـــــ کـه ؛
_کـورکـورانــه دنبالــه روي اشخـــاص انـد کــه هیــچ تعـــهدي در بـرابـر خـــدا نـ ـدارند

به کـــساني راي می دهـ ــند؛

_کـــه بـرای ریاستــــ و حکومتـ ــــ حــرص مـ ـی زنند

_تشنگان قدرتـــ ــ اند نه شیفتگان خدمتـ ــــــ

_که ثروت قبل و بعد از ورود به حکومت شان یکسانـــــ نیستـــــ ـــ

_که دزد انــ ـد

_مخدوم اند نه خـ ــادمـــــ

_امانتــــ دار امــوال و نـوامیــس مـــ ـردم نیســ ـتند

_ یا دائما عذر خواهــ ــی می کــ ـنند یا انکــ ــار

_افســ ـادشان بیشــتر از اصلــ ــاح شان استـــــ

_ در تـشخـ ـیص حــ ـق و باطــ ـل اشـ ـتباه می کنند


استاد دانشــ ـمند :
لعنتــــ بر ضدانقلابـــــ دروغــ ـگو
بر سیاسـ ــی بی دین
بر کســی که می تــواند به داد ایـن مملکتـــــ برسد و نمــی رسد

بخشی از صحبت های استاد رحیم پور ازغدی در رابطه با ترجمه ی سخن پیامبر اکرم(ص) با اندکی تغیـیر
IMG_20170515_234917_620.jpg
26 دیدگاه · 1396/02/26 - 17:23 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309293919 ·
9 بازنشر: و 2 کاربر دیگر
roza
roza
photo and text by gheyrate_aftab
گمان می کردم که آسمان همه یکسان است
اما
✔️آسمان یکی به تسخیر دیگری در آمده(آسمان فلسطین)
✔️از آسمان دیگری بمب و باروت بر سر زمینیانش آوار می شود(آسمان سوریه و یمن و ...)
✔️در آسمان دیگری هواپیمای بدون سر نشین بیگانه بی اذن و اجازه عبور می کند(آسمان آمریکا)
پس
آسمان من با دیگری متفاوت است
1آسمانی که همانند زمینش و خط و مرز هایی دارد
2آسمانی که امنیتش به همت نگهدارانش برقرار است
3آسمانی که پهباد های جاسوسی را منهدم می کند
سربازان گمنامی که شبانه روز در پی حفاظت از آن
۲۴4ساعته و بی وقفه در حال رصد نقطه به نقطه آن و نفس دشمنان اند.
و
5امیری که را نگهبان است.
آسمان ایران فرمانده فرزاد اسماعیلی از خطّه یگیلان
فرمانده پدافندهوایی خاتم الانبیا ارتش جمهوری اسلامی ایران
ژنرال پدافند ایران زمین
برای عراق و سوریه و یمن و فلسطین
نیز آسمان هایی همچون آسمان ایران
و ها آرزومندم
امیرسرتیپ فرزاداسماعیلی
.
PicsArt_04-27-04.55.49.jpg
2 دیدگاه · 1396/02/7 - 16:39 در پـــلاکــ.. · ش: 1309257369 ·
2 بازنشر:
roza
roza
Photo and text by me

آخـــرین پست ۹۵
:
בلــم خــوش استـــ تنـہا بہ وصـل جـבایی مانــــ
عاشــقانہ ها از آنــــ شمــا
مـــا را همینـــ هجـرانــــ بس
.
اللـہم عجــل لولــیک الفــرج
PicsArt_1465828115246.jpg
10 دیدگاه · 1395/03/25 - 16:08 در خـود نـویس · ش: 1308545883 ·
4 بازنشر:
roza
roza
حـــس ادبـے نیومد
ساده مے نویسمــــ
من و  سبدگل خواســتگاری داداش مون
آرزو ے زندگیه علی و فاطمه وارانه زیر ســایه ے امن الهــے براے داداشے و همــه جوونا ے سرزمینم دارمــــ
همینــــ
رمضان تونــــ هم مبارکــــ
PicsArt_1465724569703.jpg
19 دیدگاه · 1395/03/23 - 23:26 در حضرت بارا.. · ش: 1308541580 ·
3 بازنشر:
roza
roza
اینجــا ،زادگــاه مــن استــــ

دورودے که حاصــل یکـــے شدن دو رود استـــ

هــاے ســر به فلکـــ کــشیده زاگرس کــه شــهر را در آغــوش کشــیده اند‌.

هاـے بـــے بدیل بیشــه،در اسپــر ،ســپیدآب و... که درود گویانه

از دل ســر بر مـے آرند و بـے صــبرانه در انتظــار یکـــے شدن با جــریان رودنــد

که از می‍ــان دره ها عبور مـے کــنند.

بر فــراز که به تماشــاے این عظمت بنشینـے

برق طــلایـے رنگ ے بر تپه ای بالــا بلــند نا خــودآگاه

حــواس را جــمع خــود مـےکند

کـه مردان بی ادعــایـے

در جــایـے کــمی فــراتر از زمــینیان

از همــان بالــا ســایه خــود را بر تمــام شــهر گســترانیده اند‌.

در مــیان هــاے بلوط و گَوَن ش که قــدم مـے گــذارـے

نمــایـے از زمــینـے در برابــر چشمانتـــ نمــایانـــ مـےشــود.

و گــَهَر ش

که زیبایـــے هارا دو چــندان مـے کند.

کوچکـــ تریــن ے

کــه باشــکوه تریــن عظمتـــ آفــریننده اش را با خــود به یدکـــ مـے کشد

زیبایی اش وابســته به زمــان نیستـــ

هر کــوله بــارے از تجملاتـــ را با خود به ارمـــغان مـے آورد

آهنـــے که خـط واصــل شمــال و جنــوب ایرانـــ استـــ و مســافران را از شــهر عــبور مے دهد.
از
مردمانش با اخلــاقش بگــویمـــ

با دل هایـــے که مــرز بین آنهــا تنهــا دیــوار خــانه شان استـــ

زیبایـے نا محــدود

و دست من برای نوشتن ناتوانـــ

اینجا است

و تنهــا به جزئـے از کــل زیبایـےاش اشــاره شد

دورود مـن ،#درود بر تو بــاد
PicsArt_1464700537453.jpg
10 دیدگاه · 1395/03/12 - 10:53 در خـود نـویس · ش: 1308524080 ·
4 بازنشر:
❤ MaryaM ❤
❤ MaryaM ❤
❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀
roza

( )
❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀♥♥♥♥❀
flower_desktop_20091030_1254092611.jpg
امضا: [ ❤ عَرب اوغلی مَجنونون دَردی سَنده دیل آشمیش آنا دیلیم ❤ ]
3 دیدگاه · 1395/03/10 - 22:04 در My Love S.. · ش: 1308521058 ·
4 بازنشر:
roza
roza
اون دنـــــیامہ

تـــا آخـــرین نفـــس تــو زندگــــــــیم برام مقــدسِــــہ

همــــین کـــہ دیـدمش واســـہ تمـــوم زندگــــــیم بَسـِــہ

واســـم هنــوز همـــہ کـَـسہ
meisamebrahimi
PicsArt_1464629378554.jpg
12 دیدگاه · 1395/03/10 - 21:57 در پـــلاکــ.. · ش: 1308521051 ·
5 بازنشر:
roza
roza
تپه های مخملی سبز
و
گل های سرخ
در زمینه ای سبز
ای برای طی کردن این مسیر
و ی
که با سیاهی خود تمام هارا در هم شکسته
و من اینهمه زیبایی
حس و حالی غیر قابل وصف
جلوه ی جمال تو دیدنی ست
.
قدم در مسیر تو نهادم
قرب ت که از آن بهترین هاست
و سهم ما است
غریب نوازی کن معبودا
جاده ی یکی از روستاها
خودنمایی لاله های سرخ
بهانه ای می شود برای یاد کردن از خودنمایی غیور مردان در حفاظت از حرم
IMG_20160509_182902.jpg
5 دیدگاه · 1395/02/22 - 22:03 در خـود نـویس · ش: 1308478502 ·
5 بازنشر:
☆¸.•°*”˜☆╮   ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆  ܓܨ
☆¸.•°*”˜☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
roza
شاید زیباترین لحظه آفرینش؛لحظه باشد.
در آن هنگام در رگـــــــهای هستــی جاری

می شود و موجودی را نویــــد می دهد
که می تواند را به همه کسانی که دوستش
دارند؛ارزانی بخشد

♥♠
تبریک تولد ☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆ ܓ

............................................
ღ♥ღ............................................
ღ♥ღ......... ..................................
ღ♥ღ......♥..............................ღ♥ღ
♥♥♥♥♥........ღ♥ღ.......ღ♥ღ.......♥♥♥...........ღ♥ღ
♥♥♥♥♥ღღღ♥♥♥♥♥.......♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥♥♥ღ♥ღღ♥ღ♥ღ
......♥.........♥♥♥........................................................♥♥♥
...............................................................................♥♥♥
...............................................................................♥♥♥
...............................................................................♥
Tavalod-300x218.jpg
10 دیدگاه · 1395/02/16 - 10:44 در تبریک تولد · ش: 1308463376 ·
3 بازنشر:
ąϻIя hasan..@
ąϻIя hasan..@
سـلام خـدمـت تـمـامـی دوسـتـان..
اُمـیـدوارم حـالـتـون خـوب و قـلـبـتـون پـر از مـهـر و مـحـبـت بـاشـه ..

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲۩ : ۩
1- Mohsen
http://1y1.ir/GY


۩ : ۩
2- roza
http://1y1.ir/ov


۩ : ۩
3- uɐɯɐsɐʎ
http://1y1.ir/LN


۩ -چهارُم: ۩
4- ♥•°o.O Nafas_Blue O.o°•♥
http://1y1.ir/lx


▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

خیلی خیلی از همتــون
اُمیدوارم ک با شما و دلنشینتـــون
همه به این کار و تشویـق بشن

+ 【:.:.:.: :.:.:.
xlr367jlg3wrlb5oiy3g.jpg
14 دیدگاه · 1395/02/1 - 10:08 در خـود نـویس · ش: 1308432841 ·
11 بازنشر: و 4 کاربر دیگر
roza
roza
آســـمان تــــر از آنـــــــ استــــــ کـــہ بــــہ ، رنگــــــــ بـــــبازد.
چه ببره و چه ببازه
بازم آبیه و بالای جدول
IMG_20160415_105306.jpg
93 دیدگاه · 1395/01/27 - 10:51 در خـود نـویس · ش: 1308421738 ·
5 بازنشر:
roza
roza
امواجی که یکی پس از دیگری دل به ساحل می سپارند
گویی را در اینجا می یابند

دل انگیز

باد خنکی که می وزد و
را با خود هم سو می کند
و رد گام هایی که بر دلم به جا می ماند و
در فضایی را از آن خود می کند

من و چادرم در ساحل دریایی از جنس

PicsArt_1459264466033.jpg
9 دیدگاه · 1395/01/11 - 13:25 در خـود نـویس · ش: 1308378561 ·
5 بازنشر:
ˋˏsˎˊ ˋˏoˎˊ ˋˏhˎˊ ˋˏeˎˊ ˋˏiˎˊ ı
ˋˏsˎˊ ˋˏoˎˊ ˋˏhˎˊ ˋˏeˎˊ ˋˏiˎˊ ı
roza ما تو محل یه بسیجی داشتیم
.
.
.
.
.
.
.
.

هروقت ترقه مینداختیم میخوابید روش !!
2 دیدگاه · 1394/12/28 - 22:35 · ش: 1308358868 ·
3 بازنشر:
roza
roza
photo by
تنها
یک برگه ی کاغذی نیست
ارزشی دارد
که به قیمت سرنوشت من و
مملکتم تمام می شود
با درک این ارزش
سرنوشتی با ارزش بسازیم
PicsArt_1456407786696.jpg
5 دیدگاه · 1394/12/6 - 22:11 در پـــلاکــ.. · ش: 1308295663 ·
2 بازنشر:
roza
roza
photo and text by
کارساز نبود
بنابر این نرم وارد مون شدن
مداوم گفتن
ها بدتیپن
لباس های آمیخته با#فرهنگ شون رو به ما تحمیل کردن
رو آموزش دادن
ایرانی ها بد قیافه ن
انواع رو فرستادن
ایرانی ها بینی شون بزرگه
لب هاشون ریزه
گونه ندارن و از این
و این شد که ما رتبه ی نخست رو در دنیا کسب کردیم
این شد که ما درگیر شدیم
و چسبیدیم به فرهنگ بیگانه
و و#حیای زنان و مردان رو سلب کردن
البته
خیلیا هم در برابر این سخت ایستادگی کردن
سلامتی همه شون صلوات

IMG_20151231_202630.jpg
3 دیدگاه · 1394/11/20 - 20:36 در پـــلاکــ.. · ش: 1308245362 ·
2 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15