saeed
۱۸۱ پست
۱۵۷ دنبال‌کننده
۱۵۱,۸۷۵ امتیاز
۳۶ پسند
مرد، مجرد
۱۳۷۳/۰۶/۱۱
ديپلم
هیچ
دین اسلام
ايران، فارس، موقعیت ضد حمله دوست دارم
زندگی با خانواده
سربازی رفته ام
سیگار ميکشم
گرایش سیاسی ندارم
بسکتبال.پینگ پنگ.فوتسال.بلدرچین
سامسونگ نوت9
فراری با جفت پاهام
قد ۱۷۵، وزن ۶۵

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
میخواهی بدانی من کی ام؟خوب میتوانم بگویم که من مردی هستم که تا حالا زمان درازی را به جست و جوی حقیقت مشخصی گذرانده است.عاقبت فرضیه ای کشف کرده ام اما هرگز عملی اش نکرده ام.درباره سرشت انسانی کشف کردم که اگر فرصت افتادن در دام یک وسوسه را پیدا کنیم،در آن می افتیم.بسته به شرایط همه آدم های روی زمین به انجام بدی تمایل دارند.موضوع این نیست که تو چه فکر میکنی یا من چه فکر میکنم یا دوست داریم چه چیزی را باور کنیم.موضوع کشف درستی فرضیه من است.من کسی هستم که چیز هایی دیده که هیچکس درخواب هم نمیبیند.کسی که تا فراتر از مرز های لذت و شناخت رفته است.مردی که بهشت را وقتی شناخت که خود اسیر دوزخ روز مرگی و یکنواختی میدانست.کسی که دوزخ را وقتی شناخت که میتوانست از بهشت و آزادی مطلق لذت ببرد.من اینم.مردی که سراسر زندگی اش نیک و بد بسیار کرده است و شاید مناسب ترین فرد برای پاسخ دادن به سوال خودم درباره جوهره انسان.
پائولو کوئیلو:شیطان و دوشیزه پریم
مشاهده ۲ دیدگاه دیگر ...
 • saeed

  سلام
  دوست عزیز به شبکه اجتماعی بلوک 13 خوش اومدی
  به عنوان لیدر شبکه هم هوادارت شدم هم دنبالت کردم
  خوشحال میشم عضو و هوادار گروهم بشی و پستات رو توی گروهم بفرستی
  لینک

  توهم که اینجا شدی عطیقه...

 • saeed

  خوش اومدین آقا سعید..
  یا بهتره بگیم خوبه که دوباره برگشتین ..

  فدات مشتی

بازنشر کرده است.
به هر کدام از برندگان خوش‌شانس بخت آزمایی ۲۶ شهریور ۲۱۳ امتیاز تعلق گرفت. لینک
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
زندگی در فضای مجازی...
photo_2019-09-11_12-11-51.jpg
بازنشر کرده است.
به هر کدام از برندگان خوش‌شانس بخت آزمایی ۱۵ شهریور ۲۱۳ امتیاز تعلق گرفت. لینک
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
ضعف اعصاب من تو بچگی همش تقصیر ایشونه
بازنشر کرده است.
ﻧﻬﻨﮓ ۵۲ ﻫﺮﺗﺰﯼ ، ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺿﺒﻂ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺻﻮﺗﯽ ﺁﻭﺍﺯ ﻭﺍﻝﻫﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﺑﯿﻦ ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ ﻫﺮﺗﺰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﻨﮓ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵۲ ﻫﺮﺗﺰ ﺩﺍﺷﺖ ،
ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﻨﮓ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮﺩ ...
ﺍﯾﻦ ﻧﻬﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺻﺪﺍﯾﺶ ‏« 52 ﻫﺮﺗﺰ ‏» ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﻨﮓ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻐﻤﻪﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﺍﺵ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .
‏« 52 ﻫﺮﺗﺰ ‏» ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﻬﻨﮓ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ،
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ
ﻭ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺧﻮﺩ ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﺁﻭﺍﻫﺎ ، ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﯾﺪﻥ، ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻭ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﺮﻭﻩ iday ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﻭﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﻨﮓ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻬﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ است
https://www.aparat.com/v/q34Bv/iday_-_Whale_%28Video_of_Pstereo%29
fb_img_1500328262809.jpg
بازنشر کرده است.
saeed
تولدت مبارک آقا سعید با آرزوی بهترینها برا شما
علی باقری
تو پيج يكي دوستان بودم
دنبال يه پست ازخودش بودم كه زيرش كامنت بزارم و حالش بپرسم هرچي گشتم نديدم
گفتم يه خطاب بش بزنم!!
خوبي مشتي؟احوال دلت چطوره؟؟
مشاهده ۲ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
saeed
چه لطیف است حس آغازی دوباره ،
و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…
و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!
و چه اندازه شیرین است امروز…
روز میلاد رفیق..
.
.
تولدت مبارک رفیق
امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشی
بهترینها رو برات آرزومندم
.
.مشاهده ۸ دیدگاه دیگر ...
 • yana

  تولدت مبارک آقاسعیدهرچی آرزوی خوبه مال تو

 • saeed

  تولدت مبارک آقاسعیدهرچی آرزوی خوبه مال تو
  مرسي بانو...لطف دارين شما!
  مشتي هستي

بازنشر کرده است.
تبريک صميمانه به ۱۸ کاربری که در ۱۱ شهریور متولد شده‌اند.
مشاهده ۲ دیدگاه دیگر ...
 • saeed

  ┅✶┅┅✶❤️┅┅┅✶❤️✶┅✶┅┅✶❤️
  دوستان عزیز تولدتون مبارک...
  در ایــن دل انگیـز
  بلنـد،
  لبخــند و
  لطـفِ را آرزومنـــدم...
  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

  مرسي داري بانو

 • ❤Banoo ❤

  خواهش اقا سعید...

بازنشر کرده است.
تو رفتی از کنار من هنوزم از ته قلبم تورو میخوام
ببین شب ها بیدارم منو یاد تو میندازه در و دیوار♪♪♫♫♪♪♯
همه دلتگیمو انگار برای تو فقط سیگار میفهمه
دارم آروم میمیرم توی آرامش چشمای بی رحمت
چی میشد جای بوسه ها بشینه روی دستای بی حالم
از این هوای بارونی از این حسای پاییزی بیزارم
چقد لبخند رویایی و اون موهای خرمایی بهت میاد♪♪♫♫♪♪♯
نگو اونجایی که هستی یکی دیگه به غیر من تورو میخواد.
لینک
مشاهده ۶ دیدگاه دیگر ...
 • اُمــــیـــد

  به به دادا
  خیلی خوش اومدی

 • saeed

  نوگرم داش امید...شما خوبی؟!
  خانوم بچه ها چطورن؟!