ⓢⓐⓔⓔⓓ

خیلیا باهام حال نمیکنن ✘ چون یکم رُکَم... ↻ ✘ یکم سردم... ↻ ✘ یکم غُدَم... ↻ ✘ یکم تُخسَم... ↻✘ یکم.. درباره »

مشخصات

ⓢⓐⓔⓔⓓ
0 امتیاز
28 پست
مرد - مجرد
1373/07/21
ديپلم
آزاد
اسلام
ايران - البرز - کرج
با خانواده
رفته ام
نميکشم
ندارم
موزیک * پاپ * *دیس لاو * * رپ * * رمان * * دکلمه *
Galaxy J1

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)

بازدیدکننده

180 کاربر

حرف دل ⓢⓐⓔⓔⓓ :
_

ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
+آینه اُتاَقِت کُو؟

-شیِکُوندَمِش

+واَس چِـیـ؟!

میِتَرسیِدَم تُوش نِگاَه کُنَم : |

+چـِــــــرا؟

_یِکیوُ میِدیِدَم کِهـ شَبیِهـ مَن نَبوُد

کَسِیـ کِهـ اَز دَرُون مُردِهـ بُود

پسرِیـ کِهـ بِیـ حِس شُدِهـ بُود

کَسِیـ رُ میِدِیدَم کِهـ دِیگِهـ

اُون پسر شاَدِ هَمِیشِگیـ نَبُود
thumb_HamMihan-201524534210237367831469864333.5498.jpg
دیدگاه · 1395/10/26 - 11:18 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309027872 ·
2 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
⏪نمیگم: دیگه عاشق نمیشم ⇇ شاید بشم ⇇ اما....

⏪ این بار که عاشــق شــدم دوســـتت دارم رو اصــلأ به زبــون نــمیــآرم ❌

⏪ قربون صدقه رفتن که هیــچـی ! ❌

⏪ نگرانیامــم بـــروز نــمیـدم ❌

⏪ وقتی حالش خوب نبود باهاش صحبت نمیکنم و آرومش نمیکنم، بجاش میگم برو یه دوش بگیر بهتر میشی. ❌

⏪ باهــاش زیاد بیرون نمیرم تا اگه جدا شدیم خیابونای شهر عذابم ندن ❌

⏪ به چشماش خیره نمیشم تا دلم گیر چشماش نشن ❌

⏪ سعی میکنم وقتی داره روم غیرت بازی در میاره ❌

بحثُ عوض کنم تا صداش که یادم اومد دیوونه نشم❌

⏪ وقتی خواست قسم بخوره که تنهام نمیذاره، انگشتمو میذارم رو لبش و میگم لازم نیست قسم بخوری، حرمت خدارو نشکن ❌

⏪ خلاصه اصن بهش گیر نمیدم و پاپیچ کاراش
نميشم❌
thumb_HamMihan-201626084018918983371479826166.2015.jpg
دیدگاه · 1395/10/25 - 16:59 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309025557 ·
1 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
-ســـعید ؟

+بله ؟

- گِـریِه میکُنـیـ ؟

+ میــبینی کِهـ ...

- خُب دَلــیلِش چیِهـ[؟]

+ چِه فَرقــی دارِهـ ؟

) - بِگو دیـــگِه

ـ + رَفـــــــتـ

- اِ اِ اون کِه میگُـــفت زِنـدِگیشے واسَت میمیرِهـ[؟]

+ آره...دیگِه واســـَم مُرد
thumb_HamMihan-20152221439185317861459318186.2621.jpg
دیدگاه · 1395/10/24 - 20:39 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309023801 ·
2 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
+سعید؟

-جانم؟

+هُنرمَندے؟

-اوهوم

+چیکآر میکُنـے؟

-بیشتَر بآزی میکُنَم و میـــرقصمــ

+ینیـــــ چیـــ کجا میرقصیـــ ، تو چهـ فیلمے بآزی کردے؟

- تـــــــــو زِندِگـے بازیـــ کردمــ و بــ سازاش رقصیــدمــ

+نَقشِت چی بود؟

-اِضآفـے بودَم : )
thumb_HamMihan-201522214320631013941460743093.1694.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 16:32 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309020956 ·
1 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
+سعید؟

-بله؟

+نش[!] انگشتاتو

-چـــرا؟

+بعد کــــ پـــیر شدیـــ دستاتــ میلرزهــ

-ول کنـــ الانشمـــ میلرزهـــ

+حالا بــــاز بش[!]ـــ انگشتاتو

-جالبهــــ!

+اینکهـــ دستاتـــ میلرزهـــ؟

-نــ وقتی انگشتاتو میش[!]یــ بعدشــ دستات میلرزهــ
اما اگــــ دلتو بشکننــ بعدش دیگهــ واســ هیچیـــ نمیلرزهـــ ..
thumb_HamMihan-201522214310959312131460748908.2475.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 16:24 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309020938 ·
1 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
+سعید؟

-جانم؟

+رفـیق داری؟!

- نــــه

+تــنـهـا؟

- نــه

+پـس چـی؟

- خـدارو دارم❤️
thumb_HamMihan-20152001051265726171450900067.0886.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 16:20 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309020930 ·
1 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
⏩ روزي كه خبر مرگم به گوشت بخوره...⏪

↙اولش باخودت ميگي↘

◀اين هموني بودكه اذيتش كردم▶

◀ناراحتش كردم▶

◀ياد شوخيام و خنده هام وشيطنتام ميوفتي...▶

↙باخودت ميگي حيف شد↘

↙كاش بهش گفته بودم كه دوسش دارم↘

↙كاش انقدر اذيتش نميكردم↘

↙كاش به جاي كل كل و شوخي باهاش↘

↙به جاي تنهاگذاشتنش↘

⬇كنارش ميموندم⬇

⬇سرخاكم بغضت ميگيره⬇

⬆اون موقع يه لبخندگوشه ي لبمه⬆

⏪اخه تموم شد⏩

⏪دردام⏩

⏪سختيام⏩

⏪استرسام⏩

⏪ناراحتيام⏩

⏪تنهائيام⏩

⬆هه⬇

⬅جالبه➡

⬅اشك ريختنامم تموم شدن.➡

◀ديگه دلم تنگ نميشه واسه(...)▶

⬆ولش كن⬇

◀مهم اينه كه▶

↙خودمم اونروز دلم ميگيره↘

⏪ولي كاش ميتونستم مادرم رو آروم كنم⏩

↙بگم كه من راضيم↘

⬅بگم خدااينجا با بنده هاش مهربونتره➡

↙هواشونو داره↘

⬅فقط،گريه هاي شماست كه ناراحتم ميكنه...➡

↙ديگه صدايي واسه آروم كردنتون↘

↙تني واسه بغل كردنتون↘

↙و دستي

براي زدودن اشكاتون ندارم...↘
thumb_HamMihan-20152221435481579341459495701.6129.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 12:43 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309020359 ·
3 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺳﻜﻮﺗﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﺸﻜﻨﻪ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻴﺸﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﭘﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺟﺎﻱ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺷﻮﻥ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻳﻜﻲ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﻪ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎ ﻣﻴﺘﺮﺳﻦ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺗﻴﭗ ﻣِـﺸـﻜﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﭙی ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻥ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻥ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻫﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﮔِـﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﻦ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺭﺩﻥ ﭼﻮﻥ ﺩﺭﺩﺷﻮﻧﻮ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻴﻜﻨﻪ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺗﻠﺨﻪ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﺁﺭﻭﻣﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ ﺷﺎﺩ ﺷﻦ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺵ ﻓﺎﺯ ﻏﻢ ﺩﻧﻴﺎﺷﻮﻧﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻭﻟﻲ ﺻﺪﺍﺷﻮ ﺩﺭﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻥ . . . !
✔ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﻥ ﻭﻟﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭﻥ ﺩﺍﺭﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻦ . . . !
✔ ﺍﻳﻦ بعضی ﻫﺎ ﻋﺠﻴﺐ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻨﻦ خیــــــــــــــــــــلی عجیــــــــــــــــــــب
thumb_HamMihan-2015222143161678861461054966.324.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 12:37 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309020347 ·
2 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
تَنهــــام ✌ چـــُون حُوصــِـله یهِ رابِطِـــه بَـچـــگونـــه رو ندارم…

وَگرنــــَـه کجُـــو کُــــلِه نیستـــم که کســـی منـــو نخـواد !! ✘

♬↓↓ﻋِﺸْﻘــﺎﯼِﺑـﮯْ پایهﺑـﮯْ ثباتﮐَﺸْــــــــﮑﮯ⇃⇂↹ْ ⚁⚂

♪⇓⇓ﺩﻭﺳتﺩﺍﺭَﻣــﺎﯼ چرﺕ،ﻣَﺼُﻨﻮﻋــﮯْ،ﻣَﺸْــــــﻘﮯْ⇊↻

⚃⚅ ♩⇟⇟ﻫﻴﭽــﮯْ ﺟز ﻏصّه و غم،ﺁﻩ و ﻧﺎﻟﻪْ ﺗَــــــﺶْ ﻧــﮯْ↯↯↺ ⚄⚀

♬↧↧ﻋِﺸْـﻖْ ﻓَﻘَﻂْ خانِوادمُ و ﺍﻭﻥْ °•ﺑﺎﻼﻳــﮯْ•° ﻣَﺸْـــــﺘـﮯ
thumb_HamMihan-201522214318320265311459284980.3106.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 12:32 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309020332 ·
2 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
-سعید؟

+جانم؟

-چِرآ ـاتاقِت‍ هَمیّشِه‍ سَردِ[؟]

+وآقعا؟

-آـره‍ اِنگآر سَردْ خونَس!

+میدونی‍ چـرآ؟

-نه بِ‍گ‍و‍ ...

+چُونـ توشـ ی‍ِ آدَم مُردهـ زِندِگیـ میکُنِه‍[]یِــه عِـــدِه اومَــــدَنــــ

❎مَـــرامِــــشونو❎

نِــــشونــــ بِــــدَنـــ اَز دَر رَفْـــتـــ

❌چِـــهْرِه واقِعیــــشونـــ❌

رو دادَنـــ : )
thumb_HamMihan-2015222143710845841461224827.3919.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 00:56 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309019192 ·
2 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
+خــوــبــیــ؟
_typing.
_typing..
_typing...
_online
_typing.
_typing..
_typing...
_ohum
+فَـهـمـیـدَمـ خـیـلـیـ داغـونـیـ❤️

+ سعید ؟

- بلــه ؟

+ تــو چرا انقــد عــوض شــدی ؟

- نمیــدونمـ

+ دلــم واســه اون سعیــد تنگــ شــده
ایــن پسـرِ روبــروی مــن همیشــه خسته ستـــ


- مــن عــوض نشــدم فقــط بزرگــ شدمـ
آدمــارو شناختــمـ ؛ فهمیــدم کــه همــه رهـگــذرن . . .
thumb_HamMihan-20152221435199506011462191642.835.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 00:49 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309019165 ·
1 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
+چرا مشکی پوشیدی؟

—دیگه لباسی نداشتم...

+ چرا صدات گرفته؟

—سرما خوردم

+ دستت چی شده؟

—خوردم زمین

+ چرا نوشته هات همه دپن

—خو سبکشه همین طوری

+داشتی گریه میکردی؟

— داشتم پیاز خورد میکردم

+چرا ناراحتی؟

—فقط یه کوچولو خستم : )


چِـرآ هَمِ ـه چے تَمومـ شُـد[؟] -_-

+ ـخِیلے فَرقـْ دآشّتـٍ بآهآمـ []

- اَمّـآ تو ڪہ خِیلے دوسِشـٌ دآشتـ❥ـے

+ دَقیقـاً هَمـین‍ـٖ بود فَـرقِمونـٓ []
thumb_HamMihan-20152221438300817841462381447.3064.jpg
3 دیدگاه · 1395/10/23 - 00:41 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309019128 ·
1 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
- سعید؟

+ بله؟

- در چه حالی؟

+ شوک

- وااااا چرا؟!

+ اونجا رو نگاه کن!

- دختره و پسره؟

+ بهترین دوستم و عشقم : (
[!]مْيگْنـ آدَما تو قَبر تَنهانـْ[!]

_خوبـْ مَعلومْهـ ديْگهـْ

+يَنيـ مَنـ اَز الانـْ مُردَمـ[؟]

_حَتماً ديْگهـ-من : دکتر من چرا خوب نمیشم؟

+ دکتر : سکوت !

- من : دکتر چرا جواب نمیدی؟

+ دکتر : سکوت !

- من : دکتر لالی یا کری؟

+ دکتر : تموم شد .. میتونین ببرینش سرد خونه . . !
thumb_HamMihan-201522214315825232961459373717.7948.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 00:35 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309019107 ·
1 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
چند وقته که از دست من رفتي
چند وقته اوضام درب و داغونه

اسمم يه چيز ديگه بود اما
دکتر صدام ميزنه ديوونه

زل ميزنم به آيينه با بغض
بعد از تو حتي از خودم دورم

جز ابري که بي وقفه ميباره
چي مونده از چشماي مغرورم

تو نيستي با خاطرات تو
با هرچي از تو مونده درگيرم

من يادگاري پس نميفرستم
من يادگاري پس نميگيرم

دنيا بدون تو براي من
محدوده به اندازه ي تختم

از اين که دل کندي نميترسم
بعد از تو مرد روزاي سختم

بعد از تو تنها موندم و هيچکس
از حال من چيزي نميپرسه

اصلا مهم نيست که پيشم نيستي
قرصام اگه باشن دلم قرصه

وقتي دلم ميگيره چشمامو
ميبندم و ياد تو مي افتم

تو بايد اين حرفا رو ميشنيدي
من بايد اين حرفا رو ميگفتم

از رويامون دست برنميدارم
اين تنهايي خيلي برام زوده

با اين که سخته باورش اما
انگار حق با دکترم بوده . . .

✘ سعید ✘ ✘ No Copy ✘
..............................................

✘مَـــنْ هَـمونی ام کِــــ سایه اش فَقَــطْ هَمدَمِشه

سیاهیشو تَرجیح میده بِـــ آدَماےِ مِداد رَنگـے شِکْل ✘

※ هَمونَم کِــــ بــا سُکوت زاده شُــده ※

※ تــــــو دَرداش☜ ســاکت شُـــــده ※

※ عاره هَمونَم هَمونْ آدَمِ قَبلـے ※

※ کــه پیش میــره بـه سوےِ بَعدے ※

※ بَعدی مَــــںْ فَقَطْ تِکس هامـــه ※

※ کــه بَرام مِـثه قُرصِ شَبْ خوابِــــ ※
thumb_HamMihan-201522214319811219171461229552.4068.jpg
دیدگاه · 1395/10/22 - 16:40 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309018081 ·
3 بازنشر:
ⓢⓐⓔⓔⓓ
ⓢⓐⓔⓔⓓ
+ســـعید ؟

-هُوُم؟

+اَگِه طَرَفِت ِّبفَهمِه مُردِی چِی مِیگِه؟

-مِِیگِه عِّّهِ ســـعید مُرد؟!

+هَمیِن؟

-شآیَدَم اِیِنَم نَگِّه
...................................

-ســـعید ؟

+بله ؟

- گِـریِه میکُنـیـ ؟

+ میــبینی کِهـ ...

- خُب دَلــیلِش چیِهـ[؟]

+ چِه فَرقــی دارِهـ ؟

) - بِگو دیـــگِه

ـ + رَفـــــــتـ

- اِ اِ اون کِه میگُـــفت زِنـدِگیشے واسَت میمیرِهـ[؟]

+ آره...دیگِه واســـَم مُرد
thumb_HamMihan-201522214314110173191459495298.2198.jpg
دیدگاه · 1395/10/22 - 13:31 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309017610 ·
3 بازنشر:
صفحات: 1 2