۹۰ پست
۲۰ دنبال‌کننده
۹۷,۸۷۷ امتیاز
۸ پسند
زن
۱۳۶۹/۰۸/۱۳

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.

تنهایۓ ڪافـہ رفتטּ را یاد بگیر تنهایۓ مهمانۓ رفتטּ را
تنهایۓ سفر رفتטּ را تنهایۓ خرید ڪردטּ را تنهایۓ خوابیدטּ را ڪـہ اگر تقدیرت سال ها تنها ماندטּ بود از همـہ ایטּ چیزها جا نمانۓ
بـہ خاطر خودت میگویم
ساز بزטּ ڪـہ انگشتانت بـہ وقت نبودنش چیزۓ را لمس ڪند ڪـہ خوش آهنگ باشد ڪـہ بتوانۓ بۓ شراب و بۓ یار هم مست شوۓ بـہ خاطر خودت میگویم
خانـہ ات را با گلداטּ و شمع و عود و موسیقۓ سبز و روشטּ و زندہ نگـہ دار ڪـہ ڪاشانـہ ات آرامشڪدہ ات باشد
بـہ خاطر خودت میگویم
هر روز بـہ آشپزۓ ڪردטּ عادت ڪטּ ڪـہ آشپزۓ ڪردטּ بـہ خاطر آטּ بشقاب روبرویت از سرت بپرد، ڪـہ احترام بـہ جسمت را یاد بگیرۓ
بـہ خاطر خودت میگویم
دوستاטּ زیادۓ داشتـہ باش ڪـہ دنیایت را با آدم هاۓ زیادۓ قسمت ڪنی، ڪـہ دنیایت تنها بـہ یڪ نفر ختم نشود
بـہ خاطر خودت میگویم
ورزش ڪטּ ، ڪتاب بخواטּ ، بنویس ، موسیقۓ گوش ڪטּ ، برقص ڪـہ انرژۓ نهفتـہ در درونت را بـہ سمت درستۓ هدایت ڪنۓ بـہ خاطر خودت میگویم
گاهۓ دستت را بگذار در دست ڪودڪ درونت بگذار ببرد تو را هر جا ڪـہ دلش خواست، ڪـہ یادت باشد زندگۓ شوخۓ بـہ اشتباـہ جدۓ گرفتـہ شدہ ماست
بـہ خاطر خودت میگویم n n خودت را ببخش، ڪـہ حق لذت بردטּ از زندگۓ را از خودت نگیری، حق دوبارہ شروع ڪردטּ را
بـہ خاطر خودت میگویم
ساعتۓ را در روز نیایش ڪטּ ڪـہ نترسۓ ڪـہ در هنگام ترسیدטּ بـہ دست هایۓ ڪـہ هرگز دریغ نمیشوند بیاویزۓ
بـہ خاطر خودت میگویم
خودت را دوست داشتـہ باش ڪـہ ڪسۓ نتواند آنقدر بزرگ شود ڪـہ وسعت بڪر دلت را تصاحب ڪند ڪـہ از آטּ عبور ڪند، ڪـہ تو مالڪیت بۓ قید و شرطت را بۓ قید و شرط واگذار نڪنۓ
بـہ خاطر خودت میگویم
خودت را یادت نرود
خودت را یادت نرود
خودت را یادت نرود
ڪـہ از حالا براۓ سال هاۓ پیرۓ دچار حسرت برانگیز تریטּ نوع آلزایمر نشوی.

236x314_1595823093612658593.jpg
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

تو مو میبینۓ
و مטּ پیچش مو

236x294_1597235612253323057.jpg
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

مטּ بـہ چشم خویشتטּ دیدم
ڪـہ جانم میرود

۲۰۲۰۰۸۱۲_۲۳۵۵۳۴.jpg
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.


ڪاش آنجا ڪـہ تو رفتی..!
غم عالم میرفت !

 • FOTROS

  عالی بود

 • متشکرم نگاهتون عالیه

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
مشخصھ حضرت
"روزها و سال ها در پےِ فراموشےِمعشوق
بھ این در و اون در زدھ
و بعد خستھ و مستاصل یھ گوشه نشستھ
و گفتھ:
"هواےڪوےِ تو از سر بھ در نمےرود آرے"
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
••× قــهوهِ‌ے قاجار را بيخود شلوغش ڪرده‌اند
••× ٺيغِ ٺيزِ آن نگاهٺ بيشتر عاشق ڪش سٺ!
^^ حـورے‌لقـاے‌من
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
معنےِ دلتنگےو انتظار چقدر قشنگ
توےڪلام فاضل نظرےپیداست
اونجا ڪھ میگھ
"فرقی نمےڪند،چھ برایم نوشتھ دوست
دشنام دادھ است،ولےدستخط اوست!"
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

ما بزرگ شده‌ایم
اما گوشه‌اۓ از وجودماטּ
دخترڪۓ تشنه‌ۓ جست و خیز و شیطنت را پنهاטּ ڪرده‌ایم.
هنوز هم وقتۓ از ڪنار مزون‌هاۓ لباس عروس رد می‌شویم
دلماטּ ضعف می‌رود
و ڪاملا خام و ڪودڪانـہ تصور می‌ڪنیم
ڪـہ پوشیدטּ ایטּ لباس، یڪ رؤیاۓ بزرگ و زیباست.
هنوز هم دوست داریم
ملاحظه‌ۓ سنماטּ را نڪنند
و به‌جاۓ عطر و روسری، برایماטּ عروسڪ‌ بگیرند
و اگر تعارف نداشتـہ باشیم
بدماטּ نمی‌آید گوشه‌اۓ بدوטּ دغدغـہ بنشینیم
همبازیِ بچه‌ها شویم
و با وسایل پلاستیڪیِ رنگی، چاۓ دم ڪنیم
و غذا درست ڪنیم و مهمانی‌هاۓ خیالۓ بگیریم.
ما بزرگ شده‌ایم
ولۓ روحماטּ دخترڪۓ ڪوچڪ و پر شر و شور ماندہ
ڪـہ جایۓ دور از چشم آدم‌ها
در ڪوچه‌ پس‌ڪوچه‌هاۓ بن‌بست و سردرگم ذهنمان
معصومانـہ و با چشماטּ اشڪ‌آلودہ ایستاده
عروسڪش را بغل گرفتـہ و منتظر است
ما هر از گاهۓ برگردیم و با او بازۓ ڪنیم.
بر نمی‌گردیم ڪـہ دلگیریم
بر نمی‌گردیم ڪـہ غمگینیم
بر نمی‌گردیم ڪـہ حالماטּ خوب نیست

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

 
نفس گیری برای حمله
مشاهده ۲ دیدگاه دیگر ...
 • هر نفسشون زندگیه
  خدانگهداره برای پدر مادراشون

 • a▒h▒m▒a▒d

  هر نفسشون زندگیه
  خدانگهداره برای پدر مادراشون

  انشالله

بازنشر کرده است.


رقاص فقط این
 • جوراباشو نگاه، اخ جانم

 • a▒h▒m▒a▒d

  جوراباشو نگاه، اخ جانم

بازنشر کرده است.

 
دختر نگو بلا بگو
مشاهده ۱ دیدگاه دیگر ...
 • a▒h▒m▒a▒d

  واقعا بلاست
  آره ولی خب اینا جز شاگردان کلاس موسقی و استعداد یابی هستند و برای خوانندگی و بازیگری آموزش می بینند مثل Alizee

 • آره خب