مشخصات

sajjad
30992 امتیاز
3 پست
مرد - مجرد
1377/02/12
ديپلم
اسلام
ايران - فارس
با خانواده
نرفته ام
پارکور

دنبال‌کنندگان

(36 کاربر)

بازدیدکننده

101 کاربر
sajjad
sajjad
photo_2015-12-03_07-08-55.jpg
دیدگاه · 1395/10/18 - 13:41 در ملودی عشق · ش: 1309007029 ·
1 بازنشر:
sajjad
sajjad
1454561235872631.jpg
1 دیدگاه · 1395/10/12 - 23:19 · ش: 1308993878 ·
sajjad
sajjad
سَلآم × sajjad × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪
8 دیدگاه · 1395/10/10 - 13:45 در خـوش امـد.. · ش: 1308988153 ·