samin
۲,۶۶۰ پست
۴۰,۵۸۰ امتیاز
۴۴ پسند
زن، مجرد
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
ليسانس
دانشجـــو

تصاویر اخیر

و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

دلم تنگ تو بود
که پاییز را عاشقانه سرودم !
و حالا به اندازه ی تمام روزهای زمستان
اتاقم گرم است ...

IMG_20171221_125202_838.jpg
بازنشر کرده است.

بگذار
به تو فکر کنم
و دلتنگت باشم
به خاطر تو گریه کنم و بخندم
و فاصله وهم و یقین را بردارم...

بازنشر کرده است.

از آن رو
که دوستت می دارم
تو رهایی ...

بازنشر کرده است.

بگذار آنچه
از دست رفتنی‌ است ،
از دست بِرَوَد
وگرنه تو در قلب یک انتظار ،
خواهی پوسید ...

بازنشر کرده است.

آشوب ِجهان و ..
جنگِ دنیا به کنار
بحرانِ ندیدنِ تو را من چه کنم؟

بازنشر کرده است.

کاش میشد دستِ آمدنت را گرفت.
وپا گذاشت بر رویِ هرچه رفتن است.
آنوقت من وتو در کنارِ هم میخندیدیم،
به آن هایی که می گفتند:
"هرآمدنی یک رفتن دارد"

بازنشر کرده است.

آسمان عزيز!
كمى آرام بگير،
من هى مى خواهم فراموش كنم
تو هى...
اسم اين كار تو باران نيست...

بازنشر کرده است.

هر کس به سهم خود
از دنیا چیزی برمیدارد
من از دنیا "دست" برداشتم...

بازنشر کرده است.

او رفت
با تمام خاطره های بزرگم،
من جا ماندم
که خاطره کوچک او بودم....

بازنشر کرده است.

-هوای روی تو دارم؛
نمی‌گذارندم…

بازنشر کرده است.

همیشه
پشت همه‌ی عکس‌های دو نفره؛
چند نفر
مرده‌اند ...