samin
۷,۳۶۷ پست
۱۴۳,۶۴۲ امتیاز
۵۵ پسند
زن، مجرد
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
ليسانس
دانشجـــو

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.

اردیبهشت...
زنی است...
با دامن کوتاه و گل دار...
که می رقصد و
می رقصد
و بهار....
نرگس و نسرین...
شادباش بر سر راه آمدنش می ریزد...
.

IMG_20180422_160521_754.jpg
بازنشر کرده است.

شب را میبوسم
که لبریز از
خاطراتِ توست

بازنشر کرده است.

هیچ جاذبه ای نیست . .
سقـــوط کرده ام به آسمــــان !

بازنشر کرده است.

‏مرا سنجاق کن به سینه ات
‏اینجا ، عمر حرفها کوتاست !!!

IMG_20180425_003601_486.jpg
بازنشر کرده است.

‏میگه؛ همونطور که می زنی،
شکل می گیره، بوجود میاد،
و رقم می خوره!
+
حواسمون باشه

IMG_20180425_003432_638.jpg

ماییم و موج سودا
شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا
خواهی برو جفا کن

دمی در آغوش من بخواب
شیرین بخواب!
پرید هوش از سرم
مپرس سامانِ من

بازنشر کرده است.

طعم ِ گس ِ لبهایت در انزوای اردیبهشت . .

صبح که خانه را ترک می‌کنم،
جوانم
و شب،
پیر به خانه باز می‌گردم
با اندوهی هزار ساله!
چهار دیواری خانه‌ام،
آرام و صبور
پذیرای پیرمردی است که
سحرگاهان
جوان برمی‌خیزد.

بازنشر کرده است.

تو سخن می‌گویی
من نمی‌شنوم
تو سکوت می‌کنی
من فریاد می‌زنم
با منی با خود نیستم
و بی ‌تو خود را در نمی‌یابم

آیا چگونه شد که من آن شب
دریافتم که نام
ویرانی‌ِ من است!
نامِ تو را چو بوته ‌ی آتش
در دستهای سوخته می‌گیرم
و می‌دوم،
میانِ شب و
خار و بانگ و باد.