صنعت تک
۱ پست
۳ پسند
۱۳۶۳/۰۴/۰۴
فوق ليسانس
مدیر شرکت
دین اسلام
ايران، تهران، تهران
زندگی با همسر
تویوتا2020
قد ۱۸۰
sanattech.com/company/12 ...

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.