یافتن پست: #آزادی

sarina
sarina
دروغ بگو تا باورت کنند
آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند
بی غیرت باش تا آزادی حس کنند
خیانت هایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند
کذب بگو تا عاشقت شوند
هرچه نداری بگو دارم
هرچه داری بگو بهترینش را دارم
اگه ساده ای ، اگه راستگویی ، اگه باوفایی ، اگه با غیرتی
اگه یکرنگی بدان که همیشه تنهایی رفیق …
دیدگاه · 1396/01/8 - 08:34 · ش: 1309193482 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره پرسش‌هایی که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند. ادگارمون
دیدگاه غیرفعال · 1396/01/8 - 01:03 در My Love S.. · ش: 1309193154 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
اسـتـقـلال و آزادی بـہ بـهـتـریـن وجـہ در کـشـور ما وجـود دارد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای"
دیدگاه غیرفعال · 1396/01/7 - 15:44 در My Love S.. · ش: 1309192430 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
اساس مـسئـلـہ بـرای یـک مـلـت ، اسـتـقـلال و آزادی اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای"
دیدگاه غیرفعال · 1396/01/7 - 15:41 در My Love S.. · ش: 1309192424 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
به هنگام باز ایستادن تنفس ،نفس از تکرار پی در پی آزاد می شود و تلاش برای آزادی از زندانی مخوف و اوج گرفتن در فضایی گسترده و پر از آثار حیات به سوی پروردگار ادامه می یابد ، تا بی پرده به وصال برسد . جبران خلیل جبران
دیدگاه غیرفعال · 1396/01/7 - 08:50 در My Love S.. · ش: 1309191812 ·
کلوچه "یحس مبهم"  ^_^
کلوچه "یحس مبهم" ^_^
میگن تو بهشت اینقدر آزادی هست
شهرام شبپره ،روزا هم میتونه بپره
دیدگاه · 1396/01/7 - 08:13 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309191674 ·
2 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
یادم باشد که: او که زیر سایه دیگری راه می‌رود، خودش سایه‌ای ندارد.


یادم باشد که: در حرکت همیشه افق‌های تازه هست.


یادم باشد که: دست به کاری نزنم که نتوانم آن را برای دیگران تعریف کنم.


یادم باشد که: آنها که دوستشان می‌دارم می‌توانند دوستم نداشته باشند.


یادم باشد که: فرار؛ راه به دخمه‌ای می‌برد برای پنهان شدن نه آزادی.


یادم باشد که: باورهایم شاید دروغ باشند.


یادم باشد که: لبخندم را توى آیینه جا نگذارم.
دیدگاه · 1396/01/6 - 18:07 در قلبهای مه.. · ش: 1309190984 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره پرسش‌هایی که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند. ادگارمون
دیدگاه غیرفعال · 1396/01/6 - 17:03 در My Love S.. · ش: 1309190771 ·
Rozz
Rozz
فکر می کردم در قلب تو محکوم به حبس ابد!! به یکباره جا خوردم. وقتی زندان بان برسرم فریاد زد :هی… تو آزادی! وصدای گامهای غریبه ای که به سلول من می آمد
دیدگاه · 1396/01/6 - 14:27 در قلبهای مه.. · ش: 1309190490 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
به هنگام باز ایستادن تنفس ،نفس از تکرار پی در پی آزاد می شود و تلاش برای آزادی از زندانی مخوف و اوج گرفتن در فضایی گسترده و پر از آثار حیات به سوی پروردگار ادامه می یابد ، تا بی پرده به وصال برسد . جبران خلیل جبران
دیدگاه غیرفعال · 1396/01/6 - 09:46 در My Love S.. · ش: 1309190149 ·
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
❤️GoLi❤️Queen ღF STღRY❤️
رود مهر در این سرزمین جاریست ... آزادی و آزادگی خواست همیشگی ایرانیان بوده است . حکیم ارد بزرگ
دیدگاه غیرفعال · 1396/01/5 - 15:17 در My Love S.. · ش: 1309188967 ·
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
دروغ بگو تا باورت کنند
آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند
بی غیرت باش تا آزادی حس کنند
خیانت هایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند
کذب بگو تا عاشقت شوند
هرچه نداری بگو دارم
هرچه داری بگو بهترینش را دارم
اگه ساده ای ، اگه راستگویی ، اگه باوفایی ، اگه با غیرتی
اگه یکرنگی بدان که همیشه تنهایی رفیق …
دیدگاه · 1396/01/5 - 10:59 در قلبهای مه.. · ش: 1309188528 ·
1 بازنشر:
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
به هنگام باز ایستادن تنفس ،نفس از تکرار پی در پی آزاد می شود و تلاش برای آزادی از زندانی مخوف و اوج گرفتن در فضایی گسترده و پر از آثار حیات به سوی پروردگار ادامه می یابد ، تا بی پرده به وصال برسد . جبران خلیل جبران
دیدگاه غیرفعال · 1396/01/5 - 08:39 در My Love S.. · ش: 1309188199 ·
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
دروغ بگو تا باورت کنند
آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند
بی غیرت باش تا آزادی حس کنند
خیانت هایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند
کذب بگو تا عاشقت شوند
هرچه نداری بگو دارم
هرچه داری بگو بهترینش را دارم
اگه ساده ای ، اگه راستگویی ، اگه باوفایی ، اگه با غیرتی
اگه یکرنگی بدان که همیشه تنهایی رفیق …
دیدگاه · 1396/01/4 - 08:39 در قلبهای مه.. · ش: 1309186908 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
زندگی بدون آزادی ، شرم آور است . حکیم ارد بزرگ
دیدگاه غیرفعال · 1396/01/4 - 05:16 در My Love S.. · ش: 1309186760 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ