شبنم
۷۸ پست
۶۶ دنبال‌کننده
۳۱ پسند
زن، مجرد
۱۳۸۰/۱۲/۱۴
زير ديپلم
دین اسلام
ايران
زندگی با خانواده
سیگار نميکشم
گرایش سیاسی ندارم

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
آدم هـا فـقــط آدم هـسـتـنـد ؛ نــه کـمـتـر ، نــه بـیـشـتــر.
اگـر کـمـتـر از آنـچـه هسـتـنـد نـگـاهـشـان کـنــی ، آنـهـا را شـکـسـتـه ای
و
اگـر بـیـشـتر از آن حـسـابـشـان کـنی ، آنـهـا تــو را مـی شـکـنـنـد
بازنشر کرده است.
حماقت یعنی غرورتو واسه کسی بشکنی
که غرورشو بیشتر از تو دوست داره
  • FOTROS

    سلام خوشومديد بعد مدت ها

بازنشر کرده است.
اگه دیدی ادمی با تنهاییش حال میکنه
بدون راز قشنگی تو دلش داره
و
اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی
بدون تو از رازش با ارزشتری
بازنشر کرده است.
این روزها حال من خوب است...
یاد گرفته ام هر آنچه دارم نعمتست
و آنچه نیست حکمت
بر، داشته هایم شکر میگویم
میدانم دستهای مهربان خدا مرا در آغوش کشیده
و اوست که از هر بلا در امانم مینهد
این روزها حال من خوب است
تکیه گاه من خداست...
بازنشر کرده است.
این روزها حال من خوب است...
یاد گرفته ام هر آنچه دارم نعمتست
و آنچه نیست حکمت
بر، داشته هایم شکر میگویم
میدانم دستهای مهربان خدا مرا در آغوش کشیده
و اوست که از هر بلا در امانم مینهد
این روزها حال من خوب است
تکیه گاه من خداست...
بازنشر کرده است.
تـلـاش بـرای زنـده کـردن یـه رابـطــه از دسـت رفـتـه ، مـثـل ایـنـه کـه بـخـوای چــای سـرد شـده رو دوبـاره بـا ریـخـتـن آب جــوش گـرم کـنـی، کـمـرنـگ مـیـشـه ...
بازنشر کرده است.
اونی که با تنهایش داره حال میکنه
با یک نفر توی ذهنش داره زندگی میکنه
بازنشر کرده است.
" شما " اگرچه واژه ی محترمی است ، اما " تو " شدن لیاقت می خواهد... .......
بازنشر کرده است.
آینهء حیرت چو بشکست، صد برابر می شود...بی دلیل خود را شکستم، تا بدانم کیستم...!
برادرم
ابـــرو برداشتنتو تحمل کردم….
ناخـــن بلند کردنتو تحمل کردم….
ماتیــــــک زدنتو تحمل کردم….
سلام عجقم چطول مطولی گفتنتو تحمل کردم ….
اما میخای بری بیرون نمیدونی چی بپوشیو نمیتونم تحمل کنم
خدا شاهده نمیتونم