سیمین قلبهای مهربون
۵۰,۶۴۸ پست
۹۴ دنبال‌کننده
۵۴۳,۱۰۴ امتیاز
۴۰ پسند
زن
ليسانس
ايران
سربازی معاف

تصاویر اخیر

.اعتماد به نفس این نیست که بگوییم آن ها باید من را دوست داشته باشند،
اعتماد به نفس این است که بگوییم اگر آن ها خوب نیستند من باید خوب باشم.
قهوه در یک دست و اعتماد به نفس در دست دیگرتان.
قهوه در یک دست و اعتماد به نفس در دست دیگرتان.
انرژی شما حتی قبل از اینکه صحبت کنید، شما را معرفی می کند.
دخترانی که خودشان را دوست دارند،
اعتماد به نفس دارند و قدرت درونی دارند همیشه لباس های جذاب نمی پوشند
آن ها احساس جذاب بودن دارند.
افرادی که بارها و بارها اعتماد به نفس و عزت نفس شما را مورد حمله قرار می دهند
از همه ی پتانسیل های شما کاملا آگاه هستند حتی اگر شما خودتان آن ها را ندانید.
..ترک اعتیاد کمک به بازیابی زندگی و شخصیت از دست رفته ی فرد است.
ترک اعتیاد قطره های آب پای گلی است که پژمرده و بی روح شده و به توجه و رسیدگی نیاز دارد.
امروز انتظار بهترین نتیجه را ندارم
به کسانی که به شما حسودی می کنند احترام بگذارید، زیرا آن ها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند؛ شما بهتر از آن ها هستید