سیمین قلبهای مهربون
۱۷,۲۵۴ پست
۴۰ دنبال‌کننده
۲۲۴,۷۳۸ امتیاز
۱۹ پسند
زن
ليسانس
ايران
سربازی معاف

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
"صدایم ڪن...!
تنها جنس صداےتوست
به آغوشم مینشیند ...
میخواهم،
سڪوت شب را
به آواے رقصان
عاشقانه هاے تَنِمان
دعوت ڪنم...!"
1612166024654750_large.png
بازنشر کرده است.
دمنوش نگاهت
مخدری است که شبها دردهایم را
تسکین میدهد
ای رویای شیرینم .
1612167409600956_large.jpg
بازنشر کرده است.
باور دارم که خنده بهترین سوزاننده کالری است.
من به بوسیدن باور دارم. بوسیدن بسیار!
1612168512899727_large.jpg
بازنشر کرده است.
یاد مرا،
ترا فراموش
بوسه ز من !
از تو فقط گرمی آغوش ...
1612168770447962_large.jpg
بازنشر کرده است.
همه از عشق وجنون می گویند
همه زین کاسهء خون می گویند
نام هرگونه هوس عشق نهند
بیخوداز ناز و فزون می گویند
عشق آنست که آتش فگند
آتش اندر دل سرکش فگند
عشق آنست که بایک دیدار
شعله درقلب مشوش فکند
خواستن را نرسیدن عشق است
سوختن و یار ندیدن عشق است
کی تماس دوبدن عشق بود
دوری و درد کشیدن عشق است
1612170177337967_large.jpg
بازنشر کرده است.
کاش یکی باشد،
که با او مثل خودِ خودت باشی
همانطورکه در خلوتت هستی...
درست مثل خودت و آینه!
به دور از ترس و خجالت
برایش حرف هایت را بزنی،
کنارش ازته دل بخندی،
جنب و جوش داشته باشی
ادا دربیاوری
حتی گاهی بی رو درواسی، کنارش
به بد ترین شکل ممکن گریه کنی....
یکی که نگران قضاوت کردنش نباشی
خودت باشی,و خودش!
یک رفیق ناب که؛
تمام کمبودهایت را پر کند
تا تو وادار به تظاهر نشوی...
1612240516638138_large.jpg
بازنشر کرده است.
“تو را دوست دارم ”
و این دوست داشتن
حقیقتی است که مرا
به زندگی دلبسته می کند …
“احمد شاملو”
1614347728587279_large.gif
بازنشر کرده است.
از خاک ، مرا برد و به افلاک رسانید
این است که من معتقدم “عشق” زمینیست …
“فاضل نظری”
1614347830697800_large.jpg
بازنشر کرده است.
این روزها
هیچ آهنگی خاطرم را سبز نمی کند
مگر اینکه
نسیم نگاه تو
بر درخت احساسم بوزد
و لباس عشق
بپوشاند
1612241481913818_large.jpg
بازنشر کرده است.
كاش اولين آدمهاى روى زمين بوديم
فكرش را بكن
من و تو...
نه ترس از گذشته ات داشتم
نه حسادتى در كار بود
نه چشمى بود و
نه ميدانستيم كه گناه چيست
كاش حوا بودى
كاش "آدم"بودم..
1612326875975300_large.jpg