سیمین قلبهای مهربون
۵۲,۷۱۰ پست
۹۶ دنبال‌کننده
۵۶۴,۱۸۶ امتیاز
۴۲ پسند
زن
ليسانس
ايران
سربازی معاف

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس
بیگانه گرد و قصهٔ هیچ آشنا مپرس
ز آنجا که لطف شامل و خلق کریم توست
جرم نکرده عفو کن و ماجرا مپرس
بازنشر کرده است.
گفته‌ اند به کم قانع باشید
من به همین عاشقانه نوشتن از تو
قانع‌ ام ..
آرام می‌ گیرم به همین آب باریک عاشقی
بازنشر کرده است.
حرف بوسه که بیاید
لب‌ هایم پیش قدم بوسیدن
مُهر پیشانی‌ ات می‌ شود
هر روز، هر لحظه، هر ثانیه
و به نیت بوسیدن پیشانیت
قد علم می‌ کنم
بازنشر کرده است.
از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد
جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست
او را به چشم پاک توان دید چون هلال
هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست
فرصت شمر طریقه رندی که این نشان
چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست
نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو
حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست
بازنشر کرده است.
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
ما را ز منع عقل مترسان و می بیار
کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست
بازنشر کرده است.
تو همانی که می‌ شود
چای را کنارت
بدون قند شیرین نوشید
بازنشر کرده است.
قشنگ‌ ترین موسیقی جهان
صدای قلب کسی‌ است
که عاشقش هستی
بازنشر کرده است.
چو لعل شکرینت بوسه بخشد
مذاق جان من ز او پر شکر باد
مرا از توست هر دم تازه عشقی
تو را هر ساعتی حسنی دگر باد
و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس
ز حقه دهنش چون شکر فرو ریزد
من آن فریب که در نرگس تو می‌بینم
بس آب روی که با خاک ره برآمیزد
فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست
کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد
بازنشر کرده است.
سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر
هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست
بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک
دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست
گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا
خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست
میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق
ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست
حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز
زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست
بازنشر کرده است.
تو دوست داشتنی‌ ترين پيچكی هستی
كه دلم می‌ خواهد
به دست و پای زندگيم بپيچی
و مدام قد بكشی در لحظه‌ هايم
و حالم را خوب‌ تر كنی