ارغوان

مشخصات

ارغوان
13681 امتیاز
41 پست
زن
1394/11/27
اسلام
ايران
نميکشم
طبیعت

دنبال‌کنندگان

(55 کاربر)

بازدیدکننده

595 کاربر
ارغوان
ارغوان
☘️ تورک اوغلی☘️ مــــــــسعــــــود ☘️ 8
میشه پست اولمو بهشون خطاب بزنید ... اق خلبانو میگم
5 دیدگاه · 1395/01/19 - 20:13 · ش: 1308401728 ·
2 بازنشر:
ارغوان
ارغوان
...
1456316448797038_thumb.jpg
دیدگاه · 1394/12/5 - 16:41 · ش: 1308292052 ·
ارغوان
ارغوان
....
500x500_1455362878041693.jpg
دیدگاه · 1394/12/2 - 20:26 · ش: 1308284001 ·
1 بازنشر:
ارغوان
ارغوان
اغوش کسی را باید دوست داشتُُُکه بوی بی کسی بدهد............نه بوی هرکسی................... [لینک]
دیدگاه · 1394/12/2 - 15:03 · ش: 1308283290 ·
ارغوان
ارغوان
...
thumb_HamMihan-20151563581851371851434394454.jpg
دیدگاه · 1394/12/1 - 00:55 · ش: 1308278687 ·
ارغوان
ارغوان
گذشت ...
1455468975908906_large.jpg
دیدگاه · 1394/11/28 - 18:22 · ش: 1308271022 ·
ارغوان
ارغوان
با حرفاشون ...
thumb_HamMihan-201514605520887874191434802863.5309.jpg
دیدگاه · 1394/11/28 - 17:33 · ش: 1308270898 ·
ارغوان
ارغوان
از ورژڹ جدیــد خـودم خوشــم مياد✔
شدم يه دختر : مَنْطِقــــے↯
✔ سَنـگدِل↯
✔ بــی رَحْـــم↯
✔ خُشــڪ↯
✔ عَصَبـــــے↯
✔ رُڪ↯
✔ لَجْب ✔ از↯
✔ [*بی احساس*]
✔ {متنفر از پسر}
آخـه زنــدگے⇦عوضم⇨ کــرد↻
ولــــے خوشحالم ڪہ ⇦عوضیـم⇨ نکــرد
دیدگاه · 1394/11/18 - 18:55 · ش: 1308238585 ·
1 بازنشر:
ارغوان
ارغوان
به ســـــلامتيه كــسي كه نمــيشناســــتـت... !

اما نوشــــته هاتــو ميــخونـــــه... !

تا از درونــت با خــبر بشه... !

و زيرش كــامــنــت ميــزاره... !

نه واســه اينکه خوشــش اومــده ... !

واســه اينــکه بهت بفهــمونه كه تنــها نيــستي... !
دیدگاه · 1394/11/18 - 18:41 · ش: 1308238534 ·
1 بازنشر:
ارغوان
ارغوان
رفتـــــ ...!!!؟؟؟؟
بــه درکـــــ .....
ناراحتــــ شـــد؟؟!!؟؟
بــه جهنــــم.....
بــرنمیگــــرده؟؟!!؟؟
فــــدای ســـرم .....
پشتـــ ســـرم حرفــــ زد؟؟!!؟؟
بــــزار واق واق کنـــه.....
خـــرابـــم کـــرد؟؟!!؟؟
غلطــ کـــــرد.....
خـــودشــــو واسمـــ گرفتـــــ؟؟!!؟؟
دل کسیــــو شکستـــــم؟؟!!؟؟
ول کــــن خــــودمــــو زدمــ بـــه بیخیـــالـــی.....
تــــو نشـــــدی؟؟!!؟؟
یکـــــی دیگـــه.....
بـــا مــــن بـــودن لیــاقتـــ میخــواستـــ کـــه تــو نــداشتــــی.....
ولـــــی.....
ایــــن خطـــ _ اینــــــم نشــــــون +
بـــــه همـــــون خـــدایــــی کــــه میپـــرستــــی.....
مــــن جـــاده رو هــــم از رفتنتــــ پشیمـــــون میکنـــم.
قــــرار نیستــــ دل کسیــــو بســــوزونـــــم ....
بـــــرعکســـــ.....
کسیــو کــــه تــــو زنــدگیــــم میـــاد اینقـــدر خــوشبختــــ میکنــــم.....
کــــه بـــرا هـــر روزی کــــه جــاش نیستــــی بــــه خـــودتــ لعنتـــــ بفـــرستــــی....
دیدگاه · 1394/11/17 - 21:00 · ش: 1308235372 ·
ارغوان
ارغوان
...
500x500_1454591049698555.jpg
دیدگاه · 1394/11/17 - 20:46 · ش: 1308235335 ·
1 بازنشر:
ارغوان
ارغوان
ایـــــن پـــــســـــت خـــــیـــــلـــــی مـــــعـــــنـــــے داره چـــــون پـــــراز حـــــرفـــــاے نـــــگـــــفـــــتـــــســـــت

مـــــرســـــے ڪـــــه عـــــشـــــقـــــو بـــــرامـــــ خـــــلـــــاصـــــه ڪـــــردے

عـــــشـــــق یــــــــــعـــــنـــــے یـــــه عـــــڪــــــــــس ســـــوخـــــتــــــــــه

بـــــیـــــخـــــیـــــاݪ اگــــــــــه دســـــتـــــام مـــــیــــــــــلـــــرزه

بـــــیـــــخـــــیـــــاڸ اگـــــه چـــــشـــــمـــــام مـــــیـــــتـــــرســــــــــه

بـــــیـــــخـــــیـــــاڷ اگــــــــــه هــــــــــوایـــــیـــــم مـــــیڪـــــنـــــه

شـــــد یـــــه عـــــشـــــق جــــــــــدیـــــد بـــــعـــــد رفـــــتـــــنـــــت ڪـــــسے خـــــنـــــده رو رو لـــــبـــــام نــــــــــدیــــــــــد

مـــــیـــــبـــــیـــــنـــــمـــــو مـــــیـــــمـــــیـــــرم هـــــرڪے شـــــبـــــیـــــه تـــــوهـــــه

بـــــیـــــخـــــیـــــاڶ اگـــــه اشـــــتـــــبـــــاه ڪـــــردم تـــــوزمـــــیـــــن خوردن دســـــتـــــاتـــــو گـــــرفــ
دیدگاه · 1394/11/17 - 20:22 · ش: 1308235254 ·
ارغوان
ارغوان
....
80e1d018ba1d8e16784b320050b4a956.jpg
دیدگاه · 1394/11/17 - 20:15 · ش: 1308235227 ·
ارغوان
ارغوان
بسلامتی اون روزی که تک تکتون


واسم مشکی بپوشین و بیاین سر مزارم...


غبار سنگ قبرمو کنار بزنین،


و ببینین نوشته:زنده بودم کجا بودید؟؟؟
1 دیدگاه · 1394/11/17 - 18:49 · ش: 1308234995 ·
1 بازنشر:
ارغوان
ارغوان
" هیچ گاه " به خاطر " هیچ کس " دست از " ارزشهایت " نکش؛ چون ... زمانی که آن فرد از تو دست بکشد؛ تو می مانی و یک " منِ " بی ارزش ...!
3 دیدگاه · 1394/11/17 - 18:35 · ش: 1308234948 ·
2 بازنشر:
صفحات: 1 2 3