تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️

مشخصات

تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
133681 امتیاز
18926 پست
زن - متاهل
1368/12/12
ليسانس
اسلام
ايران

دنبال‌کنندگان

(790 کاربر)

برچسب ‌های کاربردی

#s

بازدیدکننده

12865 کاربر
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
✔مَعنے چَشْم اِنْتِظاری را نَفَهمیـــدَم وَلے...

جانِ مادَرْ هایِ ♥مَفْقودالاَثَرْها♥ اَلْعَــجَلْ !

اَللّهُمَ عَجِّلْْ لِوَلیـَکَ الفَـرَج
4a8432c226b747ae8075e6ce6f769e49.jpg
5 دیدگاه · 1395/06/19 - 20:49 در ملودی عشق · ش: 1308744254 ·
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
زردآلو هایی که گونه ی قرمز دارن،

اونایی هستن که بوسه های داغ خورشید رو رد نکردن.

thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg
دیدگاه · 1395/10/26 - 12:46 در ملودی عشق · ش: 1309028069 ·
1 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
بلدم شعر ببافم
بلدم ناز کنم
بلدی گیس ببافی؟
بلدی باز کنی؟
تو که استاد سخن نام گرفتی،
امروز!
بلدی عشق خودت را به من،
ابراز کنی؟
thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg
دیدگاه · 1395/10/26 - 12:43 در ملودی عشق · ش: 1309028054 ·
1 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
حرف هایت را نمیفهمم...

با من ناشنوا،

با زبان چشم هایت صحبت کن
thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg
دیدگاه · 1395/10/25 - 22:05 در ملودی عشق · ش: 1309026572 ·
1 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
دلم برای خودم تنگ می‌شود .

آری ؛
همیشه بی‌خبر از
حالِ خویشتن بودم...
thumb_HamMihan-20165272314905048471481808362.5975.jpg
دیدگاه · 1395/10/25 - 22:04 در ملودی عشق · ش: 1309026568 ·
2 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
حالا
من مانده ام و
پنجره ای خالی و
فنجان قهوه ای
که از حرف های نگفته
پشیمان است
thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg
دیدگاه · 1395/10/25 - 22:03 در ملودی عشق · ش: 1309026563 ·
1 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
هيچ عينكي
دوري تو را
نزديك
نمي بيند
thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg
دیدگاه · 1395/10/25 - 22:03 در ملودی عشق · ش: 1309026560 ·
1 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تمامِ روز مى خندم،
تمامِ شب يكى ديگه ام
من از حالم به اين مردم
دروغاى بدى ميگم ...
thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg
دیدگاه · 1395/10/25 - 22:02 در ملودی عشق · ش: 1309026556 ·
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی
آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که

فقط خاطره ای خواهدماند..
thumb_HamMihan-20165272314905048471481808362.5975.jpg
دیدگاه · 1395/10/24 - 17:44 در ملودی عشق · ش: 1309023621 ·
1 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
❄️

می شود ؟
نفسهای گیجت را روی شیب گردنم نریزی...
می شود؟
به انگشتان بازیگوشت بسپاری
اینقدر روی دیواره تنم رژه نروند...
می شود ؟
به چشمان کنجکاوت
گوشزد کنی مرا نفس نکشند...
و لبهای لرزانت...!
به آنها بگو وقتی اینقدر خودشان را میگزند
مقابلشان ابری میشوم با احتمال بوسه های بی وقفه

thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg
دیدگاه · 1395/10/24 - 17:43 در ملودی عشق · ش: 1309023615 ·
3 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
‌ بدون شک
ها بیشتر
از خودِ آدم ها
دارند ...

thumb_HamMihan-20165272314905048471481808362.5975.jpg
دیدگاه · 1395/10/24 - 17:42 در ملودی عشق · ش: 1309023611 ·
2 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
هرشب که می‌خواهم بخوابم
می‌گویم صبح که آمدی
با شاخه‌ای گل سرخ
وانمود می‌کنم
هیچ دل تنگ نبوده‌ام
صبح که بیدار می‌شوم می گویم
شب، با چمدانی بزرگ می‌آید
و دیگر نمی‌رود

‌یاکیده ‌
thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg
دیدگاه · 1395/10/24 - 17:41 در ملودی عشق · ش: 1309023605 ·
1 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
toptoop.irشب بخیر گفتن به دوستان.jpg
2 دیدگاه · 1395/10/23 - 20:56 در ملودی عشق · ش: 1309021452 ·
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
از آداب سخن گفتن
با یک بانو
این است که اول به
"چشمانش"
گوش فرا دهی...

thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 20:55 در ملودی عشق · ش: 1309021448 ·
1 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
کجایِ خیالم نشسته ای
که دستم
به داشتنت نمی رسد ...؟


thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 20:54 در ملودی عشق · ش: 1309021445 ·
1 بازنشر:
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
تـــــƭєɾMєɦـــر مــــʝơOơNــــه❤️ مدیر ملودی عشق❤️
عشق
جان ست
عشقِ تو جان تر .. !

thumb_HamMihan-20165272314905048471481808362.5975.jpg
2 دیدگاه · 1395/10/23 - 20:53 در ملودی عشق · ش: 1309021442 ·
3 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15