tibak2014
۱۹۰ پست
۱۴۹ دنبال‌کننده
۱۰ پسند
مرد
۱۳۶۹/۰۸/۰۵

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
..
مشاهده ۱۶ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
..
بازنشر کرده است.
..
مشاهده ۱۳ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
..
مشاهده ۵ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
سلام بر گلای بلوک
بازنشر کرده است.
.. امام رضـا ع، خورشیـد عالمتـابی که در مشرق غـروب کرد شهیدان زنده اند گروه نوپو
بازنشر کرده است.
.. همین طور که دراز کشیده بود گفت «رضا! دوست دارم موقع شهادت،تیر درست بخوره به قلبم همین جایی که این شعر رو نوشتم» کنجکاو شدم سرم رو گرفتم بالا تو تاریکی سنگر نگاه کردم به پیرهنش روی سینه اش نوشته بود
آنقدر غمت به جان پذیریم حسین ع
تا قبر تو را بغل بگیریم حـسـین ع
موقع عملیات از هم جدا شدیم چند روز بعد عملیات، رفتم مقر سراغ بچه های امدادگر،دلم برای محمد شور می زد پرسیدم « کسی محمد مصطفی پور رو دیده یا نه؟ روی سینه اش یه بیت شعر نوشته بود» تا اینو گفتم، یکی جواب داد « آهان دیدمش برادر! شهید شد» پرسیدم چطوری؟ گفت « تیر خورد روی همون بیتی که رو سینه اش نوشته بود » شهیدان زنده اند گروه نوپو
بازنشر کرده است.
.. شهیدان زنداند گروه نوپو
بازنشر کرده است.
.. دیدم آن حالات شوق و شور را
در میان چهره هاشان نور را
در هوای عاشقی پر می زدند
تا خدا با گریه معبر می زدند
در دل شب با نوا و زمزمه
ذکرشان “یافاطمه ” ” یا فاطمه ”
بین چهره عکس یک لبخند بود
همه ی هستیّ شان سربند بود
از همه افلاک برتر بوده اند
دوست نه،بلکه برادر بوده اند
تشنه لب دادند جان پای حسین
عاشقان حضرت پیر خمین
با شهادت زندگی زیبا شود
عاشقی با سوختن معنا شود
حال،آنها رفته و ما مانده ایم
از شهادت ، ما همه جا مانده ایم
تا نفس داریم تا که زنده ایم
ای شهیدان از شما شرمنده ایم
شهیدان زنده اند گروه نوپو
بازنشر کرده است.
.. دیدم آن حالات شوق و شور را
در میان چهره هاشان نور را
در هوای عاشقی پر می زدند
تا خدا با گریه معبر می زدند
در دل شب با نوا و زمزمه
ذکرشان “یافاطمه ” ” یا فاطمه ”
بین چهره عکس یک لبخند بود
همه ی هستیّ شان سربند بود
از همه افلاک برتر بوده اند
دوست نه،بلکه برادر بوده اند
تشنه لب دادند جان پای حسین
عاشقان حضرت پیر خمین
با شهادت زندگی زیبا شود
عاشقی با سوختن معنا شود
حال،آنها رفته و ما مانده ایم
از شهادت ، ما همه جا مانده ایم
تا نفس داریم تا که زنده ایم
ای شهیدان از شما شرمنده ایم