قهوه خونه بلوک13

قطعا احساس نوشته های تو برترینند پس خودت بنویس : ) بیشتر

قهوه خونه بلوک13
روزنوشت و شخصی
۷,۵۱۵ پست
۱۴۱ مشترک
۵۹ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۵۳
مبنای تعداد هوادار رتبه ۶۰
مبنای تعداد ارسال رتبه ۲۸
بازنشر کرده است.


بہ گروه متـفاوت[ ]خوش اومدید
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـزده
√√اینجآ ست کہ
ارج مینهیم هآی
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـزده
√√
بنویسید که شـمـاسـت
√√◗داری به چی میـکنـی ؟! ، ◖√√

واقن چرا من هروقت امتحان دارم دلم بلوکو میخادشدید/:

شیطونه میگه دوباره برم تو کار تهی

دل و جان بُردى اما نشدى يارم .. ❤️
| رهی معیری |

تـو مبـتـلـا بـه درمـانـی و مـن دچـار بـیـمـاری .. ❤️
❤️

وقتی یکی بات قهره
سوالای بیخودی میپرسی ببینی چطوری جواب میده ...
فقط من اینطوریم یا شمام اینطورین ?

هَشتَگ چی بِزآرَمـ وآسِ پٌستآمـ مآلِ مَنَمـ بیآد تٌو هَشتَگآیِ دآغ ? :/

+ بِهتَرین الکٌل ؟!
_ چَشمآش وَقتی کِه نِگآم میکٌنِه مَستِش میشَمـ (:

این هَمِه نِوِشتَمـ یِکیشْ غِیرِ تٌو نَبٌود (:

من استان حضرت (س) هستم.
به احترام حضرت معصومه(س) امروز فقط یکی از پست هایمون را بهش تقدیم کنیم
هشتک (س) فراموش نشه
(س)


(س)

نیست شبیه شما
تو هستی خانم جان
فرقی ندارد که بگوییم
حضرت معصومه(س) یا حضرت زینب(س)
هردوکربلایی را داشته اید... فقط یکی گریه هاش بلندتر وچهره اش شکسته تر البته مدتی در اسارت بود و هیچ کدام به پای سه روز پشت ماندن پشت دروازه نبود...
(س)