آموزش نحــوه پستـــ تــوی خودتــون
[ ]
++++++

پستــی هستش کــه برای
در قــرار میگیــره ..
بــرای پست :
1). تــوی پستــ ،#کنــآر ــس یــه
هستش اون رو میزنیـــد ...
2). گزینــه رو انتخــآبــ میکنید ..
لینک
همچنیــــن بـــرای
یا به اصطلاحی برداشتن پست ثابتــــ
روی همون پستی که کردید کنار رو بزنید ..
و گزینه رو انتخاب کنید ..
لینک
:
امکــان کردن هــای رو
++پیــــروز بــآشید
:.:.:.: :.:.:.:

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر