دنبال تو نیستم…
دنبال کسی هستم
که تو را نشانش دهم
و بگویم:
مثل او نباش …

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.