آموزش نحــوه گــذاشتن
+++
بــرای گذاشتن خودتون :
1). توی پروفایل خودتون زیر عکــ ـس
گزینه رو انتخـاب میکنیـد
[توی تنظیمــات رفته ]
لینک
2).سپس از قسمت گزینه رو انتخاب میکنید
لینک
3). رو میزنید[شمــاره 1 ]
سپس عکس رو از انتخاب میکنید
و بعد رو میزنید [شمــاره 2 ]
لینک
4). بعد از انتخــاب تصویر روی گزینه کلیک میکنید
لینک
نکتـــه :
1). ســایز عکـــ ـــس بــاید 200×200 یا بزرگتر باشــد
2).فرمت عکــ ـس باید jpg ، png ، و ... باشد
3). میتونید از قسمت هـدر بـالای صفحـه [نــوار مشکی ]
به راحتی به خودتون دستـرســـی داشته باشید
لینک
++پیــروز بـــآشید
:.:.:.: :.:.:.:

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر