فروش زمین با مجوز گل و گیاه و پروانه تاسیس
۱ روز پیش
فروش زمین با مجوز گل و گیاه و پروانه تاسیسفروش زمین با مجوز گل و گیاه و پروانه تاسیسفروش زمین با مجوز گل و گیاه و پروانه تاسیسفروش زمین با مجوز گل و گیاه و پروانه تاسیسفروش زمین با مجوز گل و گیاه و پروانه تاسیس
فروش26000هزار متر زمین کشاورزی با مجوز گل وگیاه
سند 4 جلد هرکدام 6 دانگ بر جاده اصلی دارای دارای طرح توجیحی و وام مصوب
پرواته تاسیس بادرامد وسود دهی بالا وتولید واشتقال زایی
قابلیت صادرات
برچسب ها : فروش زمین مجوز گل و گیاه زمین با مجوز

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.