انديشه ها بايد هميشه به سوی آينده پيش رود، اگر خدا می خواست كه انسان به گذشته بازگردد يک چشم پشت سر او می گذاشت.

IMG_20170110_201013.jpg

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.