انديشه ها بايد هميشه به سوی آينده پيش رود، اگر خدا می خواست كه انسان به گذشته بازگردد يک چشم پشت سر او می گذاشت.
12 + 1395/10/21 - 19:56
پیوست عکس:
IMG_20170110_201013.jpg
IMG_20170110_201013.jpg · 640x640px, 100KB

امتياز مثبت

(12 کاربر)