"... انسان،
با آغاز می‌شود،
و تاریخ،
سرگذشتِ رقت‌بارِ انتقالِ اوست
از این زندان، به آن زندان،
و هر بار،
که زندان‌اش را عوض می‌کند،
فریادِ شوقی برمی‌آورد که: ای
!..."
13 + 1395/10/22 - 08:19
دیدگاه
masoud0101

سلام به بلوک13خوش آمدید

1395/10/22 - 10:10

امتياز مثبت

(13 کاربر)