دوست دارم با تو باشم عیب این خواهش کجاست؟
با تو بودن ، شعر خواندن، کس نگفته نا بجاست

از تو گفتن یا شنیدن از لبت ، تا خواب صبح
حرفهای عاشقانه با تو گفتن کی خطاست؟

لب به لب، لبریز عشقت ،گر شود احساس من
بازیِ شب زنده داری با لبانت ، دلرباست

مست ومدهوشم کنی با غمزه ای حتی به چشم
دل به اعجاز دو چشمت بس به می ، بی اشتهاست

دوست دارم با تو گویم از کلامی با سه حرف
عین و شین و قاف و دیگر هیچ حرفی.،کین روا ست

قصدم ای یار این نبود کز تو، سراید این غزل
عشق پاکت بی محابا زد به دل این حرف راست
15 + 1395/10/22 - 11:26 در عشـقـ اولــ
پیوست عکس:
1484121635623831_thumb[1].jpg
1484121635623831_thumb[1].jpg · 398x372px, 27KB

امتياز مثبت

(15 کاربر)

باز نشر