+ســـعید ؟

-هُوُم؟

+اَگِه طَرَفِت ِّبفَهمِه مُردِی چِی مِیگِه؟

-مِِیگِه عِّّهِ ســـعید مُرد؟!

+هَمیِن؟

-شآیَدَم اِیِنَم نَگِّه
...................................

-ســـعید ؟

+بله ؟

- گِـریِه میکُنـیـ ؟

+ میــبینی کِهـ ...

- خُب دَلــیلِش چیِهـ[؟]

+ چِه فَرقــی دارِهـ ؟

) - بِگو دیـــگِه

ـ + رَفـــــــتـ

- اِ اِ اون کِه میگُـــفت زِنـدِگیشے واسَت میمیرِهـ[؟]

+ آره...دیگِه واســـَم مُرد
17 + 1395/10/22 - 13:31 در یِـحِسِ مُبهـمـــــ
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201522214314110173191459495298.2198.jpg
thumb_HamMihan-201522214314110173191459495298.2198.jpg · 400x400px, 71KB

امتياز مثبت

(17 کاربر)

باز نشر