یک دم مرا به گوشه ی راحت رها مکن
با من تلاش کن که بدانم نمرده ام
26 + 1395/10/22 - 15:22
پیوست عکس:
زیباترین-عکس-عاشقانه-دختر-تنها-و-غمگین-1.jpg
زیباترین-عکس-عاشقانه-دختر-تنها-و-غمگین-1.jpg · 444x294px, 13KB

امتياز مثبت

(26 کاربر)