بامت بلند باد که دلتنگیت مرا
از هرچه هست غیر تو بیزار کرده است
30 + 1395/10/22 - 15:27
پیوست عکس:
images-1.jpg
images-1.jpg · 275x183px, 12KB

امتياز مثبت

(30 کاربر)

باز نشر