سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه
معصیت را خنده می آید ز استغفار ما

Lonely-I-am.jpg
 • iraj

  زیباست

 • Roya

  ممنون

 • saber

  یادش بخیر
  دین و زندگی پیش دانشگاهی
  9 سال گذشت ...

 • Roya

  من پیش دانشگاهی نداشتم

 • saber

  جدی؟
  آهان کاردانش بودی یا فنی ...

 • Roya

  کارودانش

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.