چند وقته که از دست من رفتي
چند وقته اوضام درب و داغونه

اسمم يه چيز ديگه بود اما
دکتر صدام ميزنه ديوونه

زل ميزنم به آيينه با بغض
بعد از تو حتي از خودم دورم

جز ابري که بي وقفه ميباره
چي مونده از چشماي مغرورم

تو نيستي با خاطرات تو
با هرچي از تو مونده درگيرم

من يادگاري پس نميفرستم
من يادگاري پس نميگيرم

دنيا بدون تو براي من
محدوده به اندازه ي تختم

از اين که دل کندي نميترسم
بعد از تو مرد روزاي سختم

بعد از تو تنها موندم و هيچکس
از حال من چيزي نميپرسه

اصلا مهم نيست که پيشم نيستي
قرصام اگه باشن دلم قرصه

وقتي دلم ميگيره چشمامو
ميبندم و ياد تو مي افتم

تو بايد اين حرفا رو ميشنيدي
من بايد اين حرفا رو ميگفتم

از رويامون دست برنميدارم
اين تنهايي خيلي برام زوده

با اين که سخته باورش اما
انگار حق با دکترم بوده . . .

✘ سعید ✘ ✘ No Copy ✘
..............................................

✘مَـــنْ هَـمونی ام کِــــ سایه اش فَقَــطْ هَمدَمِشه

سیاهیشو تَرجیح میده بِـــ آدَماےِ مِداد رَنگـے شِکْل ✘

※ هَمونَم کِــــ بــا سُکوت زاده شُــده ※

※ تــــــو دَرداش☜ ســاکت شُـــــده ※

※ عاره هَمونَم هَمونْ آدَمِ قَبلـے ※

※ کــه پیش میــره بـه سوےِ بَعدے ※

※ بَعدی مَــــںْ فَقَطْ تِکس هامـــه ※

※ کــه بَرام مِـثه قُرصِ شَبْ خوابِــــ ※
17 + 1395/10/22 - 16:40 در یِـحِسِ مُبهـمـــــ
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201522214319811219171461229552.4068.jpg
thumb_HamMihan-201522214319811219171461229552.4068.jpg · 400x400px, 129KB

امتياز مثبت

(17 کاربر)

باز نشر