اندوه همه قلبمو پر کرده

من دیگه من نیستم

دست خودم نیستم


دلم یکی رو میخواد آرامم کنه
10 + 1395/10/22 - 17:24 در عشـقـ اولــ
پیوست عکس:
1483359855826291_thumb[1].jpg
1483359855826291_thumb[1].jpg · 398x372px, 26KB

امتياز مثبت

(10 کاربر)